OSA's Digital Library

Chinese Optics Letters

Chinese Optics Letters

| PUBLISHED MONTHLY BY CHINESE LASER PRESS AND DISTRIBUTED BY OSA

 • Vol. 9, Iss. 7 — Jul. 10, 2011
 • pp: 70101–73301
Click for help

Articles Sorted by Page Range

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 7, pp. 070101–070101 (2011)
 • Jianlai Wang and Chunling Yang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 7, pp. 070401–070401 (2011)
 • Xi Wang, Shali Xiao, Miao Li, Liuqiang Zhang, Yulin Cao, and Yuxiao Chen

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 7, pp. 070601–070601 (2011)
 • Yongsheng Cao, Fushen Chen, and Zhigao Yang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 7, pp. 070602–070602 (2011)
 • Yuqi Fan, Bin Wang, and Lian Li

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 7, pp. 070603–070603 (2011)
 • Li Yang, Linlin Xue, Jue Su, and Jingren Qian

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 7, pp. 070604–070604 (2011)
 • Dahai Han, Lixia Xi, Minliang Li, Haoran Chen, and Feifei Liu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 7, pp. 070801–070801 (2011)
 • Zaifei Song, Sheng Liu, Xuetao Gan, Jianlin Zhao, and Enpu Li

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 7, pp. 071001–071001 (2011)
 • Dengwei Wang, Tianxu Zhang, and Luxin Yan

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 7, pp. 071201–071201 (2011)
 • Gregor Gerstorfer and Bernhard G. Zagar

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 7, pp. 071202–071202 (2011)
 • Tilo Pfeifer, Robert Schmitt, Niels Konig, and Guilherme Francisco Mallmann

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 7, pp. 071203–071203 (2011)
 • Bernhard G. Zogar

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 7, pp. 071401–071401 (2011)
 • Renlai Zhou, Youlun Ju, Yunjun Zhang, and Yuezhu Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 7, pp. 071402–071402 (2011)
 • Yanhong Liu, Jing Chen, Qiang Zhang, Lei Xue, Xin Lin, and Weidong Huang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 7, pp. 071403–071403 (2011)
 • Lijuan Chen, Xiaodong Xu, Zhengping Wang, Dongzhen Li, Haohai Yu, Jun Xu, Shidong Zhuang, Lei Guo, Yongguang Zhao, and Xinguang Xu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 7, pp. 071404–071404 (2011)
 • Alireza Khorsandi and Saeed Ghavami Sabouri

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 7, pp. 071405–071405 (2011)
 • Qin Wang, Yaxian Fan, Yuqiang Li, Jianping Ding, and Huitian Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 7, pp. 071406–071406 (2011)
 • Jinfeng Li, Xiaoyan Liang, Jinping He, and Hua Lin

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 7, pp. 071601–071601 (2011)
 • Jindong Wu, Danping Chen, Xingkun Wu, and Jianrong Qiu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 7, pp. 071602–071602 (2011)
 • Su Zhang, Chengyu Li, and Qiang Su

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 7, pp. 071603–071603 (2011)
 • Huihuan Guan, Peide Han, Yanqing Yang, Yuping Li, Xue Zhang, and Wenting Zhang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 7, pp. 071901–071901 (2011)
 • Xinben Zhang, Nengli Dai, Jinggang Peng, and Jinyan Li

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 7, pp. 072701–072701 (2011)
 • Zhiguo Wang, Yuxin Fu, Yue Song, Guoxian Dai, Feng Wen, Jinyan Zhao, and Yanpeng Zhang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 7, pp. 072702–072702 (2011)
 • Long Miao and Yunkun Jiang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 7, pp. 072901–072901 (2011)
 • Yong Liu, Baoyong Wang, and Zhihua Ding

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 7, pp. 073101–073101 (2011)
 • Jian Xu, Yi Yin, Haiming Ma, Hui Ye, and Xu Liu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 7, pp. 073301–073301 (2011)
 • Jinyi Guo, Haisong Xu, M. Ronnier Luo, and Binyu Wang
Click for help

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings