OSA's Digital Library

Chinese Optics Letters

Chinese Optics Letters

| PUBLISHED MONTHLY BY CHINESE LASER PRESS AND DISTRIBUTED BY OSA

 • Vol. 9, Iss. 8 — Aug. 10, 2011
 • pp: 80101–83101
Click for help

Articles Sorted by Page Range

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 8, pp. 080101–080101 (2011)
 • Wei Huang, Dean Liu, Xuejie Zhang, Yan Zhang, and Jianqiang Zhu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 8, pp. 080501–080501 (2011)
 • Zhenhua Wang, Yonggang Wu, Zihuan Xia, Renchen Liu, Gang Lv, Heyun Wu, and Pinglin Tang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 8, pp. 080601–080601 (2011)
 • Hongwei Yuan, Jun Zhou, Weitao Ma, Yongtang Sun, and Tiefeng Xu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 8, pp. 080602–080602 (2011)
 • Yan Shi, Qi Zhang, Chongxiu Yu, Xiangjun Xin, Cang Jin, and Rui Zhou

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 8, pp. 081001–081001 (2011)
 • Bowen An, Bingbin Xue, Shengda Pan, and Guilin Chen

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 8, pp. 081002–081002 (2011)
 • Junfeng Bai, Yong Ma, Jing Li, Fan Fan, and Hongyuan Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 8, pp. 081101–081101 (2011)
 • Yu Yang, Xuejun Sha, and Zhonghua Zhang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 8, pp. 081102–081102 (2011)
 • Bin Cao, Chunxi Zhang, and Pan Ou

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 8, pp. 081201–081201 (2011)
 • Jianhua Shang, Shuguang Zhao, Yan He, Weibiao Chen, and Ning Jia

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 8, pp. 081202–081202 (2011)
 • Shuai Li, Haifeng Li, Zhenrong Zheng, Yifan Peng, Shicong Wang, and Xu Liu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 8, pp. 081301–081301 (2011)
 • Pengsheng Wu, Xiuyou Han, Yiying Gu, Shanfeng Li, Shu Hu, and Mingshan Zhao

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 8, pp. 081302–081302 (2011)
 • Shu Li, Qiao Lin, Liuhua Chen, and Xingkun Wu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 8, pp. 081401–081401 (2011)
 • Yongguang Zhao, Zhengping Wang, Haohai Yu, Lei Guo, Lijuan Chen, Shidong Zhuang, Xun Sun, Dawei Hu, and Xinguang Xu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 8, pp. 081402–081402 (2011)
 • Yanyan Li, Yi Xu, Yuxin Leng, Hao Zhang, and Yongjun Dong

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 8, pp. 081403–081403 (2011)
 • Wei Luo, Shengfu Yuan, Baozhu Yan, Qisheng Lu, and Qianjin Zou

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 8, pp. 081404–081404 (2011)
 • Hua Lin, Jinfeng Li, Jinping He, and Xiaoyan Liang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 8, pp. 081405–081405 (2011)
 • Juntao Wang, Ren Zhu, Jun Zhou, Huaguo Zang, Xiaolei Zhu, and Weibiao Chen

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 8, pp. 081406–081406 (2011)
 • Min Gao, Qing Ye, Zuoren Dong, Zhenglan Bian, Zujie Fang, Haiwen Cai, and Ronghui Qu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 8, pp. 081501–081501 (2011)
 • Zimiao Zhang, Changku Sun, Pengfei Sun, and Peng Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 8, pp. 082101–082101 (2011)
 • Aihuan Dun, Jingsong Wei, and Fuxi Gan

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 8, pp. 082301–082301 (2011)
 • Zan Dong, Wei Wang, Beiju Huang, Xu Zhang, Ning Guan, and Hongda Chen

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 8, pp. 082302–082302 (2011)
 • Tuo Shi, Bing Xiong, Changzheng Sun, and Yi Luo

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 8, pp. 082303–082303 (2011)
 • Jingtao Zhou, Huajun Shen, Rui Jia, Huanming Liu, Yidan Tang, Chengyue Yang, Chunlai Xue, and Xinyu Liu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 8, pp. 082901–082901 (2011)
 • Enzhong Tan, Penggang Yin, Lidong Li, and Lin Guo

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 8, pp. 083001–083001 (2011)
 • Xueliang Liu, Xiqi Feng, Jianliang Fan, and Shouguo Guo

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 8, pp. 083101–083101 (2011)
 • Shunli Chen, Yuan'an Zhao, Hongbo He, and Jianda Shao
Click for help

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings