OSA's Digital Library

Chinese Optics Letters

Chinese Optics Letters

| PUBLISHED MONTHLY BY CHINESE LASER PRESS AND DISTRIBUTED BY OSA

 •  

Lasers and laser optics : Lasers, erbium


<< Previous Results 1-20 of 387 Next >>
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 13, pp. 3974-3977 (July 2014)
 • M. A. Jebali, J.-N. Maran, S. LaRochelle

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 15, pp. 4458-4461 (August 2014)
 • Yang Deng, Ravinder K. Jain, Mani Hossein-Zadeh

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 17, pp. 5014-5017 (September 2014)
 • Abdelkrim El Amili, Goulc’hen Loas, Lucien Pouget, Mehdi Alouini

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 11, pp. 13969-13974 (June 2014)
 • Yujin Chen, Yanfu Lin, Yuqi Zou, Jianhua Huang, Xinghong Gong, Zundu Luo, Yidong Huang

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 13, pp. 15352-15363 (June 2014)
 • Yijun Yuan, Yong Yao, Miao Yi, Bo Guo, Jiajun Tian

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 13, pp. 15686-15696 (June 2014)
 • Jingwei Yang, Li Wang, Xianyou Wu, Tingqing Cheng, Haihe Jiang

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 16, pp. 19495-19503 (August 2014)
 • Li Wang, Haitao Huang, Deyuan Shen, Jian Zhang, Hao Chen, Yong Wang, Xuan Liu, Dingyuan Tang

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 18, pp. 21958-21971 (September 2014)
 • P. C. Verburg, G. R. B. E. Römer, A. J. Huis in ’t Veld

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 20, pp. 23795-23800 (October 2014)
 • Jiakang Chen, Dunlu Sun, Jianqiao Luo, Huili Zhang, Shihao Cao, Jingzhong Xiao, Hongxiang Kang, Qingli Zhang, Shaotang Yin

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 20, pp. 24004-24009 (October 2014)
 • Yong Wang, Ting Zhao, Deyuan Shen, Heyuan Zhu, Jian Zhang, Dingyuan Tang

 • Applied Optics, Vol. 53, Issue 20, pp. 4611-4615 (July 2014)
 • Laura Abrardi, Marek A. Gusowski, Thomas Feurer

 • Applied Optics, Vol. 53, Issue 23, pp. 5117-5122 (August 2014)
 • Lei Gao, Wei Huang, Jing Dong Zhang, Tao Zhu, Han Zhang, Chu Jun Zhao, Wei Zhang, Hua Zhang

 • Applied Optics, Vol. 53, Issue 27, pp. 6155-6161 (September 2014)
 • Haomin Yao, Malcolm W. Wright, John R. Marciante

 • Applied Optics, Vol. 53, Issue 28, pp. 6452-6456 (October 2014)
 • Lei Gao, Tao Zhu, Wei Huang, Jing Zeng

 • Applied Optics, Vol. 53, Issue 30, pp. 7153-7156 (October 2014)
 • Mingjian Wang, Junqing Meng, Xia Hou, Weibiao Chen

 • Chinese Optics Letters, Vol. 12, Issue 8, pp. 081403- (August 2014)
 • Mingxiang Ma, Zhengliang Hu, Pan Xu, Wei Wang, Yongming Hu

 • Optical Materials Express, Vol. 4, Issue 7, pp. 1355-1360 (July 2014)
 • N. Ter-Gabrielyan, V. Fromzel, Z. Yan, X. Han, H. Zhang, J. Wang, M. Dubinskii

 • Optical Materials Express, Vol. 4, Issue 9, pp. 1747-1755 (September 2014)
 • Maria Anagnosti, Hiroo Omi, Takehiko Tawara

 • Optical Materials Express, Vol. 4, Issue 10, pp. 1981-1986 (October 2014)
 • Jan Tarka, Grzegorz Sobon, Jakub Boguslawski, Jaroslaw Sotor, Joanna Jagiello, Magdalena Aksienionek, Ludwika Lipinska, Mariusz Zdrojek, Jaroslaw Judek, Krzysztof M. Abramski

 • Optica, Vol. 1, Issue 1, pp. 15-22 (July 2014)
 • Masataka Nakazawa, Masato Yoshida, Toshihiko Hirooka
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       
<< Previous Results 1-20 of 387 Next >>

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings