OSA's Digital Library

Chinese Optics Letters

Chinese Optics Letters

| PUBLISHED MONTHLY BY CHINESE LASER PRESS AND DISTRIBUTED BY OSA

 •  

Materials : Optical materials


<< Previous Results 1-20 of 773 Next >>
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 21, pp. 6205-6208 (November 2014)
 • Donguk Nam, Ju-Hyung Kang, Mark L. Brongersma, Krishna C. Saraswat

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 23, pp. 6743-6746 (December 2014)
 • Jinxin Guo, Ryuta Fujii, Takanori Ono, Jürgen Klepp, Christian Pruner, Martin Fally, Yasuo Tomita

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 24, pp. 6927-6930 (December 2014)
 • Sergei Firstov, Sergey Alyshev, Mikhail Melkumov, Konstantin Riumkin, Alexey Shubin, Evgeny Dianov

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 20, pp. 24348-24357 (October 2014)
 • Amit Choudhary, Guoqiang Li

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 21, pp. 25385-25396 (October 2014)
 • Martin Stubenvoll, Bernd Schäfer, Klaus Mann

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 23, pp. 28154-28162 (November 2014)
 • B. C. Yao, Y. Wu, A. Q. Zhang, Y. J. Rao, Z. G. Wang, Y. Cheng, Y. Gong, W. L. Zhang, Y. F. Chen, K. S. Chiang

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 23, pp. 28635-28644 (November 2014)
 • Bo Han Cheng, Kai Jiun Chang, Yung-Chiang Lan, Din Ping Tsai

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 23, pp. 28798-28809 (November 2014)
 • Stavros G. Demos, Paul R. Ehrmann, S. Roger Qiu, Kathleen I. Schaffers, Tayyab I. Suratwala

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 24, pp. 29847-29854 (December 2014)
 • Huang-Wei Pan, Shun-Jin Wang, Ling-Chi Kuo, Shiuh Chao, Maria Principe, Innocenzo M. Pinto, Riccardo DeSalvo

 • Applied Optics, Vol. 53, Issue 32, pp. 7624-7628 (November 2014)
 • Dingke Zhang, Shijian Chen, Maohua Jiang, Lijuan Ye

 • Applied Optics, Vol. 53, Issue 36, pp. 8492-8498 (December 2014)
 • Simin Wang, Xing Chen, Mingxiang Chen, Huai Zheng, Hongru Yang, Sheng Liu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 12, Issue 12, pp. 120604-120604 (December 2014)
 • Hui Tian, Ciming Zhou, Dian Fan, Yiwen Ou, Dijia Yin

 • Optical Materials Express, Vol. 4, Issue 11, pp. 2323-2331 (November 2014)
 • M. F. Al-Kuhaili, I. O. Alade, S. M. A. Durrani

 • Optical Materials Express, Vol. 4, Issue 11, pp. 2401-2408 (November 2014)
 • Mi Sun Park, Sang-Ju Lee, Shi-Joon Sung, Dae-Hwan Kim

 • Optical Materials Express, Vol. 4, Issue 11, pp. 2433-2440 (November 2014)
 • Xiaoqing Xu, Jing Ren, Nan Huang, Huidan Zeng, Guorong Chen, Deshuang Kong, Changjun Gu, Chunming Chen, Zhibin Liu, Linren Kong, Haizheng Tao

 • Optical Materials Express, Vol. 4, Issue 12, pp. 2460-2467 (December 2014)
 • Arvinder Singh Chadha, Deyin Zhao, Weidong Zhou

 • Optical Materials Express, Vol. 4, Issue 12, pp. 2504-2515 (December 2014)
 • Lynda E. Busse, Catalin M. Florea, Jesse A. Frantz, L. Brandon Shaw, Ishwar D. Aggarwal, Menelaos K. Poutous, Rajendra Joshi, Jas S. Sanghera

 • Optical Materials Express, Vol. 5, Issue 1, pp. 163-168 (January 2015)
 • V. O. Sokolov, V. G. Plotnichenko, E. M. Dianov

 • Optical Materials Express, Vol. 5, Issue 1, pp. 188-195 (January 2015)
 • Yan Wang, Jin He, Rihong Li, Xinqiang Yuan, Shiqing Xu, Long Zhang

 • Optical Materials Express, Vol. 5, Issue 1, pp. 51-58 (January 2015)
 • Qiaosong Cai, Fanliang Zhou, Ning Yang, Haiyuan Xu, Stefania Baccaro, Alessia Cemmi, Mauro Falconieri, Guorong Chen
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       
<< Previous Results 1-20 of 773 Next >>

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings