OSA's Digital Library

Chinese Optics Letters

Chinese Optics Letters

| PUBLISHED MONTHLY BY CHINESE LASER PRESS AND DISTRIBUTED BY OSA

 •  

Remote sensing and sensors : Optical sensing and sensors


<< Previous Results 1-20 of 682 Next >>
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 17, pp. 5098-5101 (September 2014)
 • Zhi-Yuan Zhou, Yan Li, Dong-Sheng Ding, Wei Zhang, Shuai Shi, Bao-Sen Shi

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 18, pp. 5321-5324 (September 2014)
 • Lasse Høgstedt, Jeppe Seidelin Dam, Anna-Lena Sahlberg, Zhongshan Li, Marcus Aldén, Christian Pedersen, Peter Tidemand-Lichtenberg

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 18, pp. 5411-5414 (September 2014)
 • Yonas Muanenda, Mohammad Taki, Fabrizio Di Pasquale

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 19, pp. 5578-5581 (October 2014)
 • M. Sumetsky

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 17, pp. 20045-20059 (August 2014)
 • Mohamed Almokhtar, Masazumi Fujiwara, Hideaki Takashima, Shigeki Takeuchi

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 17, pp. 20347-20357 (August 2014)
 • Meng Zhang, Meng Lu, Chun Ge, Brian T. Cunningham

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 17, pp. 20871-20880 (August 2014)
 • Gaël D. Osowiecki, Elsie Barakat, Ali Naqavi, Hans Peter Herzig

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 18, pp. 21403-21410 (September 2014)
 • Yanhui Li, Tianlin Yang, Zhiyong Pang, Guiqiang Du, Shumei Song, Shenghao Han

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 18, pp. 21641-21656 (September 2014)
 • Alexander Chekalyuk, Andrew Barnard, Antonietta Quigg, Mark Hafez, Yan Zhao

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 18, pp. 21991-21998 (September 2014)
 • Satoshi Someya, Keiko Ishii, Tetsuo Munakata, Masayuki Saeki

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 18, pp. 22018-22030 (September 2014)
 • Xiang Meng, Richard R. Grote, Jerry I. Dadap, Nicolae C. Panoiu, Richard M. Osgood

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 18, pp. 22111-22120 (September 2014)
 • Christian Derntl, Michael Schneider, Johannes Schalko, Achim Bittner, Jörg Schmiedmayer, Ulrich Schmid, Michael Trupke

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 19, pp. 23402-23414 (September 2014)
 • Mariangela Gioannini, Marius Dommermuth, Lukas Drzewietzki, Igor Krestnikov, Daniil Livshits, Michel Krakowski, Stefan Breuer

 • Applied Optics, Vol. 53, Issue 25, pp. 5807-5814 (September 2014)
 • Nabeel A. Riza, M. Junaid Amin

 • Applied Optics, Vol. 53, Issue 26, pp. 5860-5864 (September 2014)
 • Xi Chen, Xiaopeng Dong

 • Applied Optics, Vol. 53, Issue 26, pp. 6037-6042 (September 2014)
 • Pengfei Zhang, Le Liu, Yonghong He, Zhiyuan Shen, Jun Guo, Yanhong Ji, Hui Ma

 • Applied Optics, Vol. 53, Issue 27, pp. 6307-6316 (September 2014)
 • M. Tahmasebpour, M. Bahrami, A. Asgari

 • Applied Optics, Vol. 53, Issue 28, pp. 6399-6408 (October 2014)
 • Hui Geng, Jian-Guo Liu, Yabai He, Yu-Jun Zhang, Zhen-Yu Xu, Jun Ruan, Lu Yao, Rui-Feng Kan

 • Applied Optics, Vol. 53, Issue 28, pp. 6431-6434 (October 2014)
 • Zhongwei Liao, Bingpu Zhou, Yingzhou Huang, Shunbo Li, Shuxia Wang, Weijia Wen

 • Chinese Optics Letters, Vol. 12, Issue 9, pp. 091101- (September 2014)
 • Zhilong Zhao, Jin Wu, Yuanyuan Su, Na Liang, Hongcheng Duan
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       
<< Previous Results 1-20 of 682 Next >>

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings