OSA's Digital Library

Journal of Display Technology

Journal of Display Technology

| A JOINT IEEE/OSA PUBLICATION

 • Vol. 11, Iss. 4 — Apr. 1, 2015
Click for help

Articles Sorted by Page Range

 • Journal of Display Technology, Vol. 11, Iss. 4, pp. 315–324 (2015)
 • Yating Gao, Zhenyue Luo, Ruidong Zhu, Qi Hong, Shin-Tson Wu, Ming-Chun Li, Seok-Lyul Lee, and Wen-Ching Tsai

 • Journal of Display Technology, Vol. 11, Iss. 4, pp. 325–329 (2015)
 • Lei Qiang and Ruo-He Yao

 • Journal of Display Technology, Vol. 11, Iss. 4, pp. 330–335 (2015)
 • Zhe Cui, An-ting Wang, Zi Wang, Shu-lu Wang, Chun Gu, Hai Ming, and Chang-qing Xu

 • Journal of Display Technology, Vol. 11, Iss. 4, pp. 336–340 (2015)
 • Ya-Hsiang Tai, Chun-Yi Chang, and Chun-Yu Lin

 • Journal of Display Technology, Vol. 11, Iss. 4, pp. 341–345 (2015)
 • Jun Liu, Xindong Shi, Xinkai Wu, Jing Wang, and Gufeng He

 • Journal of Display Technology, Vol. 11, Iss. 4, pp. 346–352 (2015)
 • Dong-Un Kim, Jong-Seok Kim, and Byong-Deok Choi

 • Journal of Display Technology, Vol. 11, Iss. 4, pp. 353–359 (2015)
 • Daming Xu, Haiwei Chen, Shin-Tson Wu, Ming-Chun Li, Seok-Lyul Lee, and Wen-Ching Tsai

 • Journal of Display Technology, Vol. 11, Iss. 4, pp. 360–366 (2015)
 • Ying-Yun Chen and Rong-Seng Chang

 • Journal of Display Technology, Vol. 11, Iss. 4, pp. 367–373 (2015)
 • Jong-Man Kim, Seung-Ryul Kim, Minkoo Kim, Joohwan Kim, and Seung-Woo Lee
Click for help

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings