OSA's Digital Library

Journal of Display Technology

Journal of Display Technology

| A JOINT IEEE/OSA PUBLICATION

 • Vol. 10, Iss. 12 — Dec. 1, 2014
 • pp: 987–1115
Click for help

Articles Sorted by Page Range

 • Journal of Display Technology, Vol. 10, Iss. 12, pp. 987–990 (2014)
 • Zhenyue Luo, Su Xu, Yating Gao, Yun-Han Lee, Yifan Liu, and Shin-Tson Wu

 • Journal of Display Technology, Vol. 10, Iss. 12, pp. 991–994 (2014)
 • Wenjiang Liu, Guangyu Yao, Chen Jiang, Qingyu Cui, and Xiaojun Guo

 • Journal of Display Technology, Vol. 10, Iss. 12, pp. 995–1000 (2014)
 • Yeonkyung Kim, Yongchan Kim, and Hojin Lee

 • Journal of Display Technology, Vol. 10, Iss. 12, pp. 1001–1009 (2014)
 • Zaiqing Chen, Junsheng Shi, Xiaoqiao Huang, Lijun Yun, and Yonghan Tai

 • Journal of Display Technology, Vol. 10, Iss. 12, pp. 1010–1023 (2014)
 • Ran Li, Zongliang Gan, Ziguan Cui, Guijin Tang, and Xiuchang Zhu

 • Journal of Display Technology, Vol. 10, Iss. 12, pp. 1024–1029 (2014)
 • Sheng-Ya Wang, Chia-Yi Lin, and Kei-Hsiung Yang

 • Journal of Display Technology, Vol. 10, Iss. 12, pp. 1030–1035 (2014)
 • Chi-Feng Chen and Shin-Hong Kuo

 • Journal of Display Technology, Vol. 10, Iss. 12, pp. 1036–1041 (2014)
 • Shih-Hsin Ma, Chi-Hung Lee, and An-Ching Tai

 • Journal of Display Technology, Vol. 10, Iss. 12, pp. 1042–1046 (2014)
 • Qiaolin Lei, Haibo Rao, Xuemei Wang, Da Zhou, Caineng Li, Qi Zhang, Chunyu Zhou, and Wei Zhang

 • Journal of Display Technology, Vol. 10, Iss. 12, pp. 1047–1054 (2014)
 • Daejin Park, Tag Gon Kim, and Jeonghun Cho

 • Journal of Display Technology, Vol. 10, Iss. 12, pp. 1055–1063 (2014)
 • Wen-En Wei, Hung-Yi Li, Cheng-Yu Han, James Chien-Mo Li, Jian-Jang Huang, I-Chun Cheng, Chien-Nan Liu, and Yung-Hui Yeh

 • Journal of Display Technology, Vol. 10, Iss. 12, pp. 1064–1069 (2014)
 • Yibin Yang, Gangwei Hu, Peng Xiang, Minggang Liu, Weijie Chen, Xiaobiao Han, Guoheng Hu, Yan Lin, Xiuqi Lin, Wenjie Zang, Zhisheng Wu, Yang Liu, and Baijun Zhang

 • Journal of Display Technology, Vol. 10, Iss. 12, pp. 1070–1077 (2014)
 • Qingyang Yue, Kang Li, Fanmin Kong, Jia Zhao, and Qingan Ding

 • Journal of Display Technology, Vol. 10, Iss. 12, pp. 1078–1082 (2014)
 • Kin-Tak Lam and Shoou-Jinn Chang

 • Journal of Display Technology, Vol. 10, Iss. 12, pp. 1083–1087 (2014)
 • Hung-Yu Liao, Jeng-Rong Ho, and Shiang-Kuo Chang-Jian

 • Journal of Display Technology, Vol. 10, Iss. 12, pp. 1088–1092 (2014)
 • Tae-Hoon Choi, Jung-Wook Kim, and Tae-Hoon Yoon

 • Journal of Display Technology, Vol. 10, Iss. 12, pp. 1093–1100 (2014)
 • Do-Sung Kim, Se-Eung Lee, Sang-Jin Nam, and Oh-Kyong Kwon

 • Journal of Display Technology, Vol. 10, Iss. 12, pp. 1101–1105 (2014)
 • Pei Sun, Suihu Dang, Tianbao Li, Chunxia Li, Hua Zhang, Chengzhen Sun, and Bingshe Xu

 • Journal of Display Technology, Vol. 10, Iss. 12, pp. 1106–1109 (2014)
 • Yun-Han Lee, Kuan-Chung Huang, Wei Lee, and Chao-Yuan Chen

 • Journal of Display Technology, Vol. 10, Iss. 12, pp. 1110–1114 (2014)
 • Soo Youn Kim and Kaushik Roy

 • Journal of Display Technology, Vol. 10, Iss. 12, pp. 1115–1115 (2014)
Click for help

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings

Announcements

More News