OSA's Digital Library

Journal of Display Technology

Journal of Display Technology

| A JOINT IEEE/OSA PUBLICATION

 • Vol. 10, Iss. 6 — Jun. 1, 2014
 • pp: 433–520
Click for help

Articles Sorted by Page Range

 • Journal of Display Technology, Vol. 10, Iss. 6, pp. 433–437 (2014)
 • Qing-Long Deng, Bor-Shyh Lin, Hsuan T. Chang, Guan-Syun Huang, and Chien-Yue Chen

 • Journal of Display Technology, Vol. 10, Iss. 6, pp. 438–443 (2014)
 • Xiao Li, Chao Ping Chen, Hongyue Gao, Zhenghong He, Yuan Xiong, Hongjing Li, Wei Hu, Zhicheng Ye, Gufeng He, Jiangang Lu, and Yikai Su

 • Journal of Display Technology, Vol. 10, Iss. 6, pp. 444–449 (2014)
 • Mickaël Guillaumée, Seyed Payam Vahdati, Eric Tremblay, Arnaud Mader, Gabriel Bernasconi, Victor J. Cadarso, Jonas Grossenbacher, Juergen Brugger, Randall Sprague, and Christophe Moser

 • Journal of Display Technology, Vol. 10, Iss. 6, pp. 450–455 (2014)
 • Ming-Syuan Chen, Neil Collings, Hung-Chun Lin, and Yi-Hsin Lin

 • Journal of Display Technology, Vol. 10, Iss. 6, pp. 456–463 (2014)
 • Ahmad Ibrahim, Christian Ley, Xavier Allonas, Christiane Carré, and Isabelle Pillin

 • Journal of Display Technology, Vol. 10, Iss. 6, pp. 464–469 (2014)
 • Chia-Ting Hsieh, Ghung-Yin Li, Tsung-Tai Wu, Chi-Yen Huang, Ching-Jui Tien, Kuang-Yao Lo, and Chi-Huang Lin

 • Journal of Display Technology, Vol. 10, Iss. 6, pp. 470–477 (2014)
 • Haining Yang, Lu Liu, Hui Tang, Shaolin Qin, Hanchun Yin, Yan Tu, and Ingrid Heynderickx

 • Journal of Display Technology, Vol. 10, Iss. 6, pp. 478–483 (2014)
 • Yu-Lung Lo, Tsung-Tse Yang, and Chia-Chi Liao

 • Journal of Display Technology, Vol. 10, Iss. 6, pp. 484–487 (2014)
 • Yubao Sun, Yanfeng Li, Yanli Zhao, Peng Li, and Hongmei Ma

 • Journal of Display Technology, Vol. 10, Iss. 6, pp. 488–493 (2014)
 • Chih-Yao Ma, Yu-Cheng Chang, and Yi-Pai Huang

 • Journal of Display Technology, Vol. 10, Iss. 6, pp. 494–499 (2014)
 • Anurag Pandey, Riya Dey, Saurabh Pandey, and Vineet Kumar Rai

 • Journal of Display Technology, Vol. 10, Iss. 6, pp. 500–507 (2014)
 • Mingcai Zhou, Haitao Wang, Weiming Li, Shaohui Jiao, Tao Hong, Shandong Wang, Xun Sun, Xiying Wang, Ji-Yeun Kim, and Dongkyung Nam

 • Journal of Display Technology, Vol. 10, Iss. 6, pp. 508–513 (2014)
 • Mathangi Raghuraman and Sanjiv Sambandan

 • Journal of Display Technology, Vol. 10, Iss. 6, pp. 514–520 (2014)
 • Joseph T. Smith, Barry O'Brien, Yong-Kyun Lee, Edward J. Bawolek, and Jennifer Blain Christen
Click for help

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings