OSA's Digital Library

Journal of Display Technology

Journal of Display Technology

| A JOINT IEEE/OSA PUBLICATION

 • Vol. 5, Iss. 6 — Jun. 1, 2009
 • pp: 172–240
Click for help

Articles Sorted by Page Range

 • Journal of Display Technology, Vol. 5, Iss. 6, pp. 172–177 (2009)
 • Da-Wei Lee and Jyh-Wen Shiu

 • Journal of Display Technology, Vol. 5, Iss. 6, pp. 178–183 (2009)
 • Wen-Yang Chang, Te-Hua Fang, Heng-Ju Lin, Yu-Tang Shen, and Yu-Cheng Lin

 • Journal of Display Technology, Vol. 5, Iss. 6, pp. 184–187 (2009)
 • Kuo Feng Chen, Fang-Hsing Wang, Lih Hsiung Chan, Shih Chieh Hsu, Yu Han Chien, Shih Hsien Liu, and Kung Lung Cheng

 • Journal of Display Technology, Vol. 5, Iss. 6, pp. 188–191 (2009)
 • Takayuki Uchida, Makoto Wakana, Masahiro Yahata, Somsak Dangtip, Tanakorn Osotchan, Toshifumi Satoh, and Yutaka Sawada

 • Journal of Display Technology, Vol. 5, Iss. 6, pp. 192–197 (2009)
 • Chien Cheng Liu, Meng Lun Wu, Kuang Chung Liu, Shih-Hua Hsiao, Yu Sheng Chen, Gong-Ru Lin, and JianJang Huang

 • Journal of Display Technology, Vol. 5, Iss. 6, pp. 198–201 (2009)
 • Chien-Hsien Yu, Tan-Fu Lei, Jin-Long Liao, Jing-Yi Yan, and Jia-Chong Ho

 • Journal of Display Technology, Vol. 5, Iss. 6, pp. 202–205 (2009)
 • Po-Chin Kuo, Abbas Jamshidi-Roudbari, and Miltiadis Hatalis

 • Journal of Display Technology, Vol. 5, Iss. 6, pp. 206–215 (2009)
 • Tsung-Ching Huang and Kwang-Ting Cheng

 • Journal of Display Technology, Vol. 5, Iss. 6, pp. 216–223 (2009)
 • Hung-Chun Chen, Chen-Pang Kung, Wen-Gain Houng, Yu-Rung Peng, Yen-Min Hsien, Chun-Cheng Chou, Chi-Jen Kao, Tsung-Hua Yang, and Jack Hou

 • Journal of Display Technology, Vol. 5, Iss. 6, pp. 224–228 (2009)
 • Po-Tsun Liu and Li-Wei Chu

 • Journal of Display Technology, Vol. 5, Iss. 6, pp. 229–231 (2009)
 • Shug June Hwang, Meng Shiou Shie, Ren Long Chen, and Chen Yu Yang

 • Journal of Display Technology, Vol. 5, Iss. 6, pp. 232–235 (2009)
 • Jeff Tsung Hui Tsai and Hui-Lin Hwang

 • Journal of Display Technology, Vol. 5, Iss. 6, pp. 236–240 (2009)
 • Chi-Jen Lin, Heh-Lung Huang, Mei-Rurng Tseng, and Chien-Hong Cheng
Click for help

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings