OSA's Digital Library

Journal of Display Technology

Journal of Display Technology

| A JOINT IEEE/OSA PUBLICATION

 • Vol. 7, Iss. 8 — Aug. 1, 2011
 • pp: 411–462
Click for help

Articles Sorted by Page Range

 • Journal of Display Technology, Vol. 7, Iss. 8, pp. 411–419 (2011)
 • Jian-Chiun Liou, Kuan Lee, and Juy-Fong Huang

 • Journal of Display Technology, Vol. 7, Iss. 8, pp. 420–425 (2011)
 • Ya-Hsiang Tai, Lu-Sheng Chou, Yan-Fu Kuo, and Shao-Wen Yen

 • Journal of Display Technology, Vol. 7, Iss. 8, pp. 426–433 (2011)
 • Mohammad M. Hamasha, Khalid Alzoubi, and Susan Lu

 • Journal of Display Technology, Vol. 7, Iss. 8, pp. 434–442 (2011)
 • Chi-Ming Lu and Chin-Long Wey

 • Journal of Display Technology, Vol. 7, Iss. 8, pp. 443–447 (2011)
 • Xiao-Fang Li, Qiong-Hua Wang, Da-Hai Li, and Ai-Hong Wang

 • Journal of Display Technology, Vol. 7, Iss. 8, pp. 448–453 (2011)
 • Chenhui Peng, Xiaoning Li, Pu Zhang, Lingling Xiong, and Xingsheng Liu

 • Journal of Display Technology, Vol. 7, Iss. 8, pp. 454–458 (2011)
 • Chih-Chien Lee, Chih-Hsien Yuan, Shun-Wei Liu, and Yih-Shiun Shih

 • Journal of Display Technology, Vol. 7, Iss. 8, pp. 459–462 (2011)
 • Di Wu, Qiong-Hua Wang, Feng Zhou, Jian-Peng Cui, and Cheng-Qun Song
Click for help

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings