OSA's Digital Library

Journal of Display Technology

Journal of Display Technology

| A JOINT IEEE/OSA PUBLICATION

 • Vol. 9, Iss. 4 — Apr. 1, 2013
 • pp: 187–296
Click for help

Articles Sorted by Page Range

 • Journal of Display Technology, Vol. 9, Iss. 4, pp. 187–189 (2013)
 • Nelson Tansu, Franky So, and Qibing Pei

 • Journal of Display Technology, Vol. 9, Iss. 4, pp. 190–198 (2013)
 • Daniel F. Feezell, James S. Speck, Steven P. DenBaars, and Shuji Nakamura

 • Journal of Display Technology, Vol. 9, Iss. 4, pp. 199–206 (2013)
 • Hongping Zhao, Xuechen Jiao, and Nelson Tansu

 • Journal of Display Technology, Vol. 9, Iss. 4, pp. 207–211 (2013)
 • C. K. Wang, T. H. Chiang, K. Y. Chen, Y. Z. Chiou, T. K. Lin, S. P. Chang, and S. J. Chang

 • Journal of Display Technology, Vol. 9, Iss. 4, pp. 212–225 (2013)
 • Hongping Zhao, Guangyu Liu, Jing Zhang, Ronald A. Arif, and Nelson Tansu

 • Journal of Display Technology, Vol. 9, Iss. 4, pp. 226–233 (2013)
 • Zi-Hui Zhang, Swee Tiam Tan, Zhengang Ju, Wei Liu, Yun Ji, Zabu Kyaw, Yilmaz Dikme, Xiao Wei Sun, and Hilmi Volkan Demir

 • Journal of Display Technology, Vol. 9, Iss. 4, pp. 234–238 (2013)
 • Wei-Chih Lai and Ya-Yu Yang

 • Journal of Display Technology, Vol. 9, Iss. 4, pp. 239–243 (2013)
 • S. F. Yu, Ray-Ming Lin, S. J. Chang, J. R. Chen, J. Y. Chu, C. T. Kuo, and Z. Y. Jiao

 • Journal of Display Technology, Vol. 9, Iss. 4, pp. 244–248 (2013)
 • Yun Li, You Gao, Miao He, Jun Zhou, Yan Lei, Li Zhang, Kebao Zhu, and Yulong Chen

 • Journal of Display Technology, Vol. 9, Iss. 4, pp. 249–254 (2013)
 • Zhiyuan Zheng, Zimin Chen, Yingda Chen, Hualong Wu, Bingfeng Fan, Zhisheng Wu, Gang Wang, and Hao Jiang

 • Journal of Display Technology, Vol. 9, Iss. 4, pp. 255–259 (2013)
 • Yulun Xian, Shanjin Huang, Zhiyuan Zheng, Bingfeng Fan, Zimin Chen, Zhisheng Wu, Gang Wang, Baijun Zhang, and Hao Jiang

 • Journal of Display Technology, Vol. 9, Iss. 4, pp. 260–265 (2013)
 • Zhiyuan Zheng, Zimin Chen, Yingda Chen, Hualong Wu, Shanjin Huang, Bingfeng Fan, Zhisheng Wu, Gang Wang, and Hao Jiang

 • Journal of Display Technology, Vol. 9, Iss. 4, pp. 266–271 (2013)
 • Shanjin Huang, Bingfeng Fan, Zimin Chen, Zhiyuan Zheng, Hongtai Luo, Zhisheng Wu, Gang Wang, and Hao Jiang

 • Journal of Display Technology, Vol. 9, Iss. 4, pp. 272–279 (2013)
 • Chee-Keong Tan, Jing Zhang, Xiao-Hang Li, Guangyu Liu, Benjamin O. Tayo, and Nelson Tansu

 • Journal of Display Technology, Vol. 9, Iss. 4, pp. 280–284 (2013)
 • Kuo-Ju Chen, Hsuan-Ting Kuo, Yen-Chih Chiang, Hsin-Chu Chen, Chao-Hsun Wang, Min-Hsiung Shih, Chien-Chung Lin, Ching-Jen Pan, and Hao-Chung Kuo

 • Journal of Display Technology, Vol. 9, Iss. 4, pp. 285–291 (2013)
 • Da-Wei Lin, Jhih-Kai Huang, Chia-Yu Lee, Ruey-Wen Chang, Yu-Pin Lan, Chien-Chung Lin, Kang-Yuan Lee, Chung-Hsiang Lin, Po-Tsung Lee, Gou-Chung Chi, and Hao-Chung Kuo

 • Journal of Display Technology, Vol. 9, Iss. 4, pp. 292–296 (2013)
 • Hung-Ming Chang, Wei-Chih Lai, and Shoou-Jinn Chang
Click for help

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings