OSA's Digital Library

Journal of Display Technology

Journal of Display Technology

| A JOINT IEEE/OSA PUBLICATION

 •  

Materials : Nonlinear optical materials


<< Previous Results 1-20 of 761 Next >>
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       

 • JOSA B, Vol. 31, Issue 7, pp. 1484-1493 (July 2014)
 • Xianqiong Zhong, Ke Cheng, Kin Seng Chiang

 • JOSA B, Vol. 31, Issue 9, pp. 2061-2067 (September 2014)
 • Zhonghu Zhu, Ai-Xi Chen, Wen-Xing Yang, Ray-Kuang Lee

 • JOSA B, Vol. 31, Issue 9, pp. 2157-2162 (September 2014)
 • Joonhoi Koo, Junsu Lee, Cheolhwan Chi, Ju Han Lee

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 13, pp. 3833-3836 (July 2014)
 • Soumen Dhara, Kenji Imakita, P. K. Giri, Minoru Fujii

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 13, pp. 4037-4040 (July 2014)
 • Alexander Sabella, James A. Piper, Richard P. Mildren

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 14, pp. 4231-4234 (July 2014)
 • A. M. Vyunishev, V. V. Slabko, I. S. Baturin, A. R. Akhmatkhanov, V. Ya. Shur

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 15, pp. 4353-4355 (August 2014)
 • Marcus Beutler, Ingo Rimke, Edlef Büttner, Valentin Petrov, Ludmila Isaenko

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 15, pp. 4579-4582 (August 2014)
 • J. I. Jang, D. J. Clark, J. A. Brant, J. A. Aitken, Y. S. Kim

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 15, pp. 4591-4594 (August 2014)
 • Hao Liu, Ai-Ping Luo, Fu-Zao Wang, Rui Tang, Meng Liu, Zhi-Chao Luo, Wen-Cheng Xu, Chu-Jun Zhao, Han Zhang

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 16, pp. 4895-4898 (August 2014)
 • Riccardo Piccoli, Federico Pirzio, Antonio Agnesi, Valeriy Badikov, Dmitrii Badikov, Georgi Marchev, Vladimir Panyutin, Valentin Petrov

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 17, pp. 5018-5021 (September 2014)
 • Shekhar Guha, Jacob O. Barnes, Leonel P. Gonzalez

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 17, pp. 5046-5049 (September 2014)
 • Côme Schnebelin, Christophe Cassagne, Cid B. de Araújo, Georges Boudebs

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 13, pp. 16222-16231 (June 2014)
 • S. G. Zhang, W. C. You, X. R. Ma, Q. Y. Wang

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 14, pp. 17187-17192 (July 2014)
 • Ling Zhang, Kai Li, Degang Xu, Haijuan Yu, Guochun Zhang, Yuye Wang, Lirong Wang, Faxian Shan, Chao Yan, Yingying Yang, Baohua Wang, Nan Wang, Xuechun Lin, Yicheng Wu, Jianquan Yao

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 14, pp. 17466-17477 (July 2014)
 • Ryan J. Suess, Mohammad M. Jadidi, Kyowon Kim, Thomas E. Murphy

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 15, pp. 18537-18542 (July 2014)
 • Dengfeng Fan, Chengbo Mou, Xuekun Bai, Shaofei Wang, Na Chen, Xianglong Zeng

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 105, pp. A1278-A1283 (August 2014)
 • Hang Zhang, Fangteng Zhang, Yongze Yu, Xi Du, Guoping Dong, Jianrong Qiu

 • Applied Optics, Vol. 53, Issue 22, pp. 4968-4971 (August 2014)
 • Jia Hou, Baitao Zhang, Jingliang He, Zhaowei Wang, Fei Lou, Jian Ning, Ruwei Zhao, Xiancui Su

 • Applied Optics, Vol. 53, Issue 24, pp. 5391-5397 (August 2014)
 • Hamid Reza Hamedi

 • Optical Materials Express, Vol. 4, Issue 7, pp. 1336-1344 (July 2014)
 • Qijun Liang, Shanpeng Wang, Xutang Tao, Thomas Dekorsy
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       
<< Previous Results 1-20 of 761 Next >>

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings