OSA's Digital Library

Journal of Display Technology

Journal of Display Technology

| A JOINT IEEE/OSA PUBLICATION

 •  

Materials : Nonlinear optical materials


<< Previous Results 1-20 of 755 Next >>
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       

 • JOSA B, Vol. 31, Issue 7, pp. 1484-1493 (July 2014)
 • Xianqiong Zhong, Ke Cheng, Kin Seng Chiang

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 11, pp. 3305-3307 (June 2014)
 • Kai Li, Ling Zhang, Degang Xu, Guochun Zhang, Haijuan Yu, Yuye Wang, Faxian Shan, Lirong Wang, Chao Yan, Yicheng Wu, Xuechun Lin, Jianquan Yao

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 12, pp. 3579-3582 (June 2014)
 • Ben McMillen, Mingshan Li, Sheng Huang, Botao Zhang, Kevin P. Chen

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 13, pp. 3833-3836 (July 2014)
 • Soumen Dhara, Kenji Imakita, P. K. Giri, Minoru Fujii

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 13, pp. 4037-4040 (July 2014)
 • Alexander Sabella, James A. Piper, Richard P. Mildren

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 14, pp. 4231-4234 (July 2014)
 • A. M. Vyunishev, V. V. Slabko, I. S. Baturin, A. R. Akhmatkhanov, V. Ya. Shur

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 15, pp. 4353-4355 (August 2014)
 • Marcus Beutler, Ingo Rimke, Edlef Büttner, Valentin Petrov, Ludmila Isaenko

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 15, pp. 4579-4582 (August 2014)
 • J. I. Jang, D. J. Clark, J. A. Brant, J. A. Aitken, Y. S. Kim

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 15, pp. 4591-4594 (August 2014)
 • Hao Liu, Ai-Ping Luo, Fu-Zao Wang, Rui Tang, Meng Liu, Zhi-Chao Luo, Wen-Cheng Xu, Chu-Jun Zhao, Han Zhang

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 11, pp. 12880-12889 (June 2014)
 • Hou-Ren Chen, Chih-Ya Tsai, Hsin-Ming Cheng, Kuei-Huei Lin, Wen-Feng Hsieh

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 11, pp. 13164-13169 (June 2014)
 • L. Chen, P. Xu, Y. F. Bai, X. W. Luo, M. L. Zhong, M. Dai, M. H. Lu, S. N. Zhu

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 11, pp. 13244-13249 (June 2014)
 • Jaroslaw Sotor, Grzegorz Sobon, Krzysztof M. Abramski

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 11, pp. 14014-14021 (June 2014)
 • Pemba Lama, Anatoliy Suslov, Ardie D. Walser, Roger Dorsinville

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 13, pp. 15626-15631 (June 2014)
 • Sun Young Choi, Jun Wan Kim, Mi Hye Kim, Dong-Il Yeom, Byung Hee Hong, Xavier Mateos, Magdalena Aguiló, Francesc Díaz, Valentin Petrov, Uwe Griebner, Fabian Rotermund

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 13, pp. 16222-16231 (June 2014)
 • S. G. Zhang, W. C. You, X. R. Ma, Q. Y. Wang

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 14, pp. 17187-17192 (July 2014)
 • Ling Zhang, Kai Li, Degang Xu, Haijuan Yu, Guochun Zhang, Yuye Wang, Lirong Wang, Faxian Shan, Chao Yan, Yingying Yang, Baohua Wang, Nan Wang, Xuechun Lin, Yicheng Wu, Jianquan Yao

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 14, pp. 17466-17477 (July 2014)
 • Ryan J. Suess, Mohammad M. Jadidi, Kyowon Kim, Thomas E. Murphy

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 15, pp. 18537-18542 (July 2014)
 • Dengfeng Fan, Chengbo Mou, Xuekun Bai, Shaofei Wang, Na Chen, Xianglong Zeng

 • Applied Optics, Vol. 53, Issue 22, pp. 4968-4971 (August 2014)
 • Jia Hou, Baitao Zhang, Jingliang He, Zhaowei Wang, Fei Lou, Jian Ning, Ruwei Zhao, Xiancui Su

 • Optical Materials Express, Vol. 4, Issue 7, pp. 1336-1344 (July 2014)
 • Qijun Liang, Shanpeng Wang, Xutang Tao, Thomas Dekorsy
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       
<< Previous Results 1-20 of 755 Next >>

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings