OSA's Digital Library

Journal of Display Technology

Journal of Display Technology

| A JOINT IEEE/OSA PUBLICATION

 •  

Optoelectronics : Pulse propagation and temporal solitons


<< Previous Results 1-20 of 73 Next >>
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       

 • JOSA B, Vol. 31, Issue 5, pp. 953-962 (May 2014)
 • Alexandre S. Shcherbakov, Adan Omar Arellanes, Sergey A. Nemov

 • JOSA B, Vol. 31, Issue 12, pp. 2981-2989 (December 2014)
 • Ilia L. Rasskazov, Sergei V. Karpov, Vadim A. Markel

 • Optics Letters, Vol. 38, Issue 22, pp. 4743-4746 (November 2013)
 • Ilia L. Rasskazov, Sergei V. Karpov, Vadim A. Markel

 • Optics Letters, Vol. 38, Issue 24, pp. 5212-5215 (December 2013)
 • Zhi-Chao Luo, Meng Liu, Hao Liu, Xu-Wu Zheng, Ai-Ping Luo, Chu-Jun Zhao, Han Zhang, Shuang-Chun Wen, Wen-Cheng Xu

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 15, pp. 4591-4594 (August 2014)
 • Hao Liu, Ai-Ping Luo, Fu-Zao Wang, Rui Tang, Meng Liu, Zhi-Chao Luo, Wen-Cheng Xu, Chu-Jun Zhao, Han Zhang

 • Optics Express, Vol. 20, Issue 24, pp. 27434-27440 (November 2012)
 • Sergey V. Sergeyev, Chengbo Mou, Aleksey Rozhin, Sergei K. Turitsyn

 • Optics Express, Vol. 21, Issue 2, pp. 2402-2407 (January 2013)
 • Shi-Ke Wang, Qiu-Yi Ning, Ai-Ping Luo, Zhen-Bin Lin, Zhi-Chao Luo, Wen-Cheng Xu

 • Optics Express, Vol. 21, Issue 8, pp. 10199-10204 (April 2013)
 • Zhi-Chao Luo, Qiu-Yi Ning, Hai-Lan Mo, Hu Cui, Jin Liu, Li-Jun Wu, Ai-Ping Luo, Wen-Cheng Xu

 • Optics Express, Vol. 21, Issue 22, pp. 26868-26875 (November 2013)
 • Chengbo Mou, Sergey V. Sergeyev, Aleksey G. Rozhin, Sergei K. Turitsyn

 • Optics Express, Vol. 21, Issue 22, pp. 27087-27092 (November 2013)
 • Lan Liu, Jun-Hong Liao, Qiu-Yi Ning, Wei Yu, Ai-Ping Luo, Shan-Hui Xu, Zhi-Chao Luo, Zhong-Min Yang, Wen-Cheng Xu

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 6, pp. 6868-6873 (March 2014)
 • Hao Liu, Xu-Wu Zheng, Meng Liu, Nian Zhao, Ai-Ping Luo, Zhi-Chao Luo, Wen-Cheng Xu, Han Zhang, Chu-Jun Zhao, Shuang-Chun Wen

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 9, pp. 10906-10913 (May 2014)
 • Nian Zhao, Meng Liu, Hao Liu, Xu-Wu Zheng, Qiu-Yi Ning, Ai-Ping Luo, Zhi-Chao Luo, Wen-Cheng Xu

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 19, pp. 22841-22846 (September 2014)
 • Meng Liu, Xu-Wu Zheng, You-Li Qi, Hao Liu, Ai-Ping Luo, Zhi-Chao Luo, Wen-Cheng Xu, Chu-Jun Zhao, Han Zhang

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 22, pp. 26449-26456 (November 2014)
 • He Chen, Sheng-Ping Chen, Zong-Fu Jiang, Jing Hou

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 22, pp. 27019-27025 (November 2014)
 • Ai-Ping Luo, Peng-Fei Zhu, Hao Liu, Xu-Wu Zheng, Nian Zhao, Meng Liu, Hu Cui, Zhi-Chao Luo, Wen-Cheng Xu

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 2, pp. 1308-1318 (January 2015)
 • He Chen, Sheng-Ping Chen, Zong-Fu Jiang, Jing Hou

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 3, pp. 2424-2435 (February 2015)
 • Mengmeng Han, Shumin Zhang, Xingliang Li, Huaxing Zhang, Hong Yang, Ting Yuan

 • Chinese Optics Letters, Vol. 10, Issue 12, pp. 122301-122301 (December 2012)
 • Daobin Wang, Jie Zhang, Yongli Zhao, Sai Chen, Lihua Yuan, Jingli Lei, Cairong Zhang, Shanglin Hou

 • Chinese Optics Letters, Vol. 12, Issue 4, pp. 042602- (April 2014)
 • Zhaoyang Jiao, Yanli Zhang, Junyong Zhang, Jianqiang Zhu

 • Optical Materials Express, Vol. 5, Issue 3, pp. 479-489 (March 2015)
 • Peiguang Yan, Aijiang Liu, Yushan Chen, Hao Chen, Shuangchen Ruan, Chunyu Guo, Sifan Chen, Irene Ling Li, Haipeng Yang, Juguang Hu, Guangzhong Cao
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       
<< Previous Results 1-20 of 73 Next >>

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings