OSA's Digital Library

Journal of Display Technology

Journal of Display Technology

| A JOINT IEEE/OSA PUBLICATION

 •  

Thin films : Thin films, optical properties


<< Previous Results 1-20 of 1000 Next >>
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       

 • Optics Letters, Vol. 40, Issue 2, pp. 178-181 (January 2015)
 • Xiaoyong He, Zhen-Yu Zhao, Wangzhou Shi

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 24, pp. 29340-29355 (December 2014)
 • Peter Ott, Mohammed H. Al Shakhs, Henri J. Lezec, Kenneth J. Chau

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 24, pp. 29627-29635 (December 2014)
 • Mingfang Yi, Changgui Lu, Yan Gong, Zhengqing Qi, Yiping Cui

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 24, pp. 29847-29854 (December 2014)
 • Huang-Wei Pan, Shun-Jin Wang, Ling-Chi Kuo, Shiuh Chao, Maria Principe, Innocenzo M. Pinto, Riccardo DeSalvo

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 25, pp. 31396-31403 (December 2014)
 • Jae-Won Lee, Hong-Gyu Park, Hae-Chang Jeong, Sang-Bok Jang, Tae-Kyu Park, Dae-Shik Seo

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 25, pp. 31466-31472 (December 2014)
 • Jakub Holovský, Christophe Ballif

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 26, pp. 31665-31676 (December 2014)
 • Wenjun Zhou, David J. Mandia, Seán T. Barry, Jacques Albert

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 107, pp. A1695-A1700 (December 2014)
 • Ching-Ming Hsu, Bo-Ting Lin, Yin-Xing Zeng, Wei-Ming Lin, Wen-Tuan Wu

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 107, pp. A1843-A1852 (December 2014)
 • Ming-Hui Liu, Er-Tao Hu, Yuan Yao, Kai-Yan Zang, Ning He, Jing Li, Yu-Xiang Zheng, Song-You Wang, Osamu Yoshie, YangPak Lee, Cai-Zhuang Wang, D. W. Lynch, Liang-Yao Chen

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 107, pp. A1868-A1879 (December 2014)
 • Jurica Bauer, Paul P. C. Verbunt, Wan-Yu Lin, Yang Han, My-Phung Van, Hugo J. Cornelissen, Joan J. H. Yu, Cees W. M. Bastiaansen, Dirk J. Broer

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 1, pp. 559-569 (January 2015)
 • Yanyan Feng, Ningning Dong, Gaozhong Wang, Yuanxin Li, Saifeng Zhang, Kangpeng Wang, Long Zhang, Werner J. Blau, Jun Wang

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 1, pp. 580-596 (January 2015)
 • Thomine Stolberg-Rohr, Gary J. Hawkins

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 2, pp. 823-832 (January 2015)
 • Marjan Akbari, Masaru Onoda, Teruya Ishihara

 • Applied Optics, Vol. 54, Issue 1, pp. 96-100 (January 2015)
 • Xiaoyan Yang, Hao Li, Lixing You, Weijun Zhang, Lu Zhang, Zhen Wang, Xiaoming Xie

 • Applied Optics, Vol. 54, Issue 2, pp. 253-258 (January 2015)
 • Amol Singh, Mohammed H. Modi, G. S. Lodha

 • Applied Optics, Vol. 54, Issue 3, pp. 477-481 (January 2015)
 • Shaista Babar, J. H. Weaver

 • Optical Materials Express, Vol. 4, Issue 12, pp. 2621-2631 (December 2014)
 • W. Benjamin Rogers, Madeleine Corbett, Sofia Magkiriadou, Philippe Guarillof, Vinothan N. Manoharan

 • Optical Materials Express, Vol. 5, Issue 1, pp. 22-28 (January 2015)
 • Pei Zhang, Dameng Tan, Xiaowei Zhang, Jun Xu, Wei Li, Pengzhan Zhang, Kunji Chen

 • Optical Materials Express, Vol. 5, Issue 1, pp. 44-50 (January 2015)
 • Hak Moo Lee, Hyung-Koo Chung, Hong-Gyu Park, Dae-Shik Seo

 • Optical Materials Express, Vol. 5, Issue 2, pp. 295-306 (February 2015)
 • A. Mishchenko, J. Berashevich, K. Wolf, D. A. Tenne, A. Reznik, M. Mitkova
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       
<< Previous Results 1-20 of 1000 Next >>

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings