OSA's Digital Library

Journal of Lightwave Technology

Journal of Lightwave Technology

| A JOINT IEEE/OSA PUBLICATION

 • Vol. 27, Iss. 1 — Jan. 1, 2009
 • pp: 2–76
Click for help

Articles Sorted by Page Range

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 27, Iss. 1, pp. 2–11 (2009)
 • Elie Inaty, Robert Raad, Paul Fortier, and Hossam M. H. Shalaby

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 27, Iss. 1, pp. 12–18 (2009)
 • Cristina Arellano, Klau-Dieter Langer, and Josep Prat

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 27, Iss. 1, pp. 19–29 (2009)
 • Yuval Atzmon and Moshe Nazarathy

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 27, Iss. 1, pp. 30–40 (2009)
 • Shoji Kakehashi, Hiroshi Hasegawa, Ken-ichi Sato, Osamu Moriwaki, and Shin Kamei

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 27, Iss. 1, pp. 41–46 (2009)
 • Kotaro Koike and Yasuhiro Koike

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 27, Iss. 1, pp. 47–54 (2009)
 • Matthew A. Terrel, Michel J. F. Digonnet, and Shanhui Fan

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 27, Iss. 1, pp. 55–59 (2009)
 • Jiang-Yong Zhang, Li-E. Cai, Bao-Ping Zhang, Shui-Qing Li, Feng Lin, Jing-Zhi Shang, Du-Xiang Wang, Ke-Chuang Lin, Jin-Zhong Yu, and Qi-Ming Wang

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 27, Iss. 1, pp. 60–67 (2009)
 • Yoshihiro Makimoto, Hitoshi Hiura, Nobuo Goto, and Shin-Ichiro Yanagiya

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 27, Iss. 1, pp. 68–76 (2009)
 • T. Gorman, S. Haxha, and J. J. Ju
Click for help

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings

Announcements

More News