OSA's Digital Library

Journal of Lightwave Technology

Journal of Lightwave Technology

| A JOINT IEEE/OSA PUBLICATION

 • Vol. 27, Iss. 24 — Dec. 15, 2009
 • pp: 5521–5800
Click for help

Articles Sorted by Page Range

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 27, Iss. 24, pp. 5521–5528 (2009)
 • Tobias Holmgaard, Zhuo Chen, Sergey I. Bozhevolnyi, Laurent Markey, and Alain Dereux

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 27, Iss. 24, pp. 5529–5536 (2009)
 • Aliesha Anderson and Kara Peters

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 27, Iss. 24, pp. 5537–5542 (2009)
 • Christos Themistos, Muttukrishnan Rajarajan, B. M. Azizur Rahman, and Kenneth T. V. Grattan

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 27, Iss. 24, pp. 5543–5551 (2009)
 • Hitoshi Hiura, Nobuo Goto, and Shin-ichiro Yanagiya

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 27, Iss. 24, pp. 5552–5562 (2009)
 • John M. Wyrwas and Ming C. Wu

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 27, Iss. 24, pp. 5563–5570 (2009)
 • T. Venkatesh, A. Jayaraj, and C. Siva Ram Murthy

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 27, Iss. 24, pp. 5571–5579 (2009)
 • Lucas H. Gabrielli, Hugo E. Hernández-Figueroa, and Hugo L. Fragnito

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 27, Iss. 24, pp. 5580–5589 (2009)
 • Wei Hong, Minghao Li, Xinliang Zhang, Junqiang Sun, and Dexiu Huang

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 27, Iss. 24, pp. 5590–5596 (2009)
 • Hala J. El-Khozondar, Mathias S. Müller, Rifa J. El-Khozondar, and Alexander W. Koch

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 27, Iss. 24, pp. 5597–5601 (2009)
 • Galina Nemova and Raman Kashyap

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 27, Iss. 24, pp. 5602–5606 (2009)
 • Jerome Poulin and Raman Kashyap

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 27, Iss. 24, pp. 5607–5618 (2009)
 • Andrea Detti, Giorgia Parca, Valeria Carrozzo, and Silvello Betti

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 27, Iss. 24, pp. 5619–5625 (2009)
 • Pham Quang Thai, Arokiaswami Alphones, and Desmond R. Lim

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 27, Iss. 24, pp. 5626–5630 (2009)
 • S. M. Budy, T. Hawkins, P. Foy, M. J. Matthewson, D. W. Smith Jr., and J. Ballato

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 27, Iss. 24, pp. 5631–5638 (2009)
 • Wen-Shiang Tang and Chung-Ju Chang

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 27, Iss. 24, pp. 5639–5647 (2009)
 • Mehdi Karimi and Masoumeh Nasiri-Kenari

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 27, Iss. 24, pp. 5648–5656 (2009)
 • Onur Kilic, Michel J. F. Digonnet, Gordon S. Kino, and Olav Solgaard

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 27, Iss. 24, pp. 5657–5664 (2009)
 • Qirui Huang and Wen-De Zhong

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 27, Iss. 24, pp. 5665–5667 (2009)
 • Shelan Khasro Tawfeeq

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 27, Iss. 24, pp. 5668–5674 (2009)
 • Jiro Ito and Hiroyuki Tsuda

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 27, Iss. 24, pp. 5675–5680 (2009)
 • Dawoon Choi, Il-Min Lee, Jaehoon Jung, Junghyun Park, Jae-Hoon Han, and Byoungho Lee

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 27, Iss. 24, pp. 5681–5686 (2009)
 • Yiting Yu, Weizheng Yuan, Bin Yan, and Taiping Li

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 27, Iss. 24, pp. 5687–5689 (2009)
 • Chunlai Xue, Haiyun Xue, Buwen Cheng, Weixuan Hu, Yude Yu, and Qiming Wang

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 27, Iss. 24, pp. 5690–5697 (2009)
 • Miguel García-Granda, Hui Hu, J. Rodríguez-García, and W. Sohler

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 27, Iss. 24, pp. 5698–5703 (2009)
 • Julien Macario, Peng Yao, Rownak Shireen, Christopher A. Schuetz, Shouyuan Shi, and Dennis W. Prather

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 27, Iss. 24, pp. 5704–5709 (2009)
 • Jian Zhao, Alan Pak Tao Lau, K. K. Qureshi, Zhaohui Li, Chao Lu, and H. Y. Tam

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 27, Iss. 24, pp. 5710–5715 (2009)
 • Yohei Sakamaki, Shin Kamei, Toshikazu Hashimoto, Tsutomu Kitoh, and Hiroshi Takahashi

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 27, Iss. 24, pp. 5716–5722 (2009)
 • Shuto Yamamoto, Toshihide Yoshimatsu, Hidehiko Takara, Tetsuro Komukai, Yasuaki Hashizume, Hirokazu Kubota, Hiroji Masuda, Masahiko Jinno, and Atsushi Takada

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 27, Iss. 24, pp. 5723–5735 (2009)
 • Wei-Ren Peng, Bo Zhang, Kai-Ming Feng, Xiaoxia Wu, Alan E. Willner, and Sien Chi

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 27, Iss. 24, pp. 5736–5748 (2009)
 • Yoshiyuki Yamada, Hiroshi Hasegawa, and Ken-Ichi Sato

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 27, Iss. 24, pp. 5749–5754 (2009)
 • David J. Krause, John C. Cartledge, Charles Laperle, and Kim Roberts

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 27, Iss. 24, pp. 5755–5766 (2009)
 • Gabriella Cincotti

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 27, Iss. 24, pp. 5767–5774 (2009)
 • Jia Lu, Lin Chen, Z. Dong, Z. Cao, and Shuangchun Wen

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 27, Iss. 24, pp. 5775–5782 (2009)
 • Dae-Seob Han and Levon V. Asryan

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 27, Iss. 24, pp. 5783–5789 (2009)
 • Rahul Alex Panicker, Alan Pak Tao Lau, Jeffrey P. Wilde, and Joseph M. Kahn

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 27, Iss. 24, pp. 5790–5799 (2009)
 • Rahul Alex Panicker and Joseph M. Kahn

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 27, Iss. 24, pp. 5800–5800 (2009)
 • Michel E. Marhic
Click for help

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings