OSA's Digital Library

Journal of Lightwave Technology

Journal of Lightwave Technology

| A JOINT IEEE/OSA PUBLICATION

 • Vol. 28, Iss. 19 — Oct. 1, 2010
 • pp: 2761–2901
Click for help

Articles Sorted by Page Range

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 28, Iss. 19, pp. 2761–2765 (2010)
 • Haithem A. B. Mustafa, Feng Xiao, and Kamal Alameh

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 28, Iss. 19, pp. 2766–2774 (2010)
 • João J. O. Pires and Luís G. C. Cancela

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 28, Iss. 19, pp. 2775–2782 (2010)
 • Kazutaka Hara, Shunji Kimura, Hirotaka Nakamura, Naoto Yoshimoto, and Hisaya Hadama

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 28, Iss. 19, pp. 2783–2790 (2010)
 • Christos P. Tsekrekos, Toshiaki Kuri, and Ken-ichi Kitayama

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 28, Iss. 19, pp. 2791–2798 (2010)
 • Quang Hong Ngo, Hiroshi Murata, and Yasuyuki Okamura

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 28, Iss. 19, pp. 2799–2803 (2010)
 • Jia-Rong Zhao, Xu-Guang Huang, Wei-Xin He, and Ji-Huan Chen

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 28, Iss. 19, pp. 2804–2809 (2010)
 • Thanawat Phatharaworamet, Chat Teeka, Rangsan Jomtarak, Somsak Mitatha, and Preecha P. Yupapin

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 28, Iss. 19, pp. 2810–2817 (2010)
 • I. Abdelaziz, F. AbdelMalek, H. Ademgil, S. Haxha, T. Gorman, and H. Bouchriha

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 28, Iss. 19, pp. 2818–2821 (2010)
 • Qinghai Song and Young L. Kim

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 28, Iss. 19, pp. 2822–2829 (2010)
 • Qirui Huang and Wen-De Zhong

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 28, Iss. 19, pp. 2830–2835 (2010)
 • Jan-Peter Engelstaedter, Brendan Roycroft, Frank H. Peters, and Brian Corbett

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 28, Iss. 19, pp. 2836–2842 (2010)
 • Van Duc Nguyen, Nur Ismail, Fei Sun, Kerstin Wörhoff, Ton G. van Leeuwen, and Jeroen Kalkman

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 28, Iss. 19, pp. 2843–2850 (2010)
 • Zhili Lin, Chunxi Zhang, Pan Ou, Yudong Jia, and Lishuang Feng

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 28, Iss. 19, pp. 2851–2855 (2010)
 • Ali Khalatpour, Jianwei Mu, Kaveh Moussakhani, and Wei-Ping Huang

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 28, Iss. 19, pp. 2856–2864 (2010)
 • Lei Guo, Xingwei Wang, Jiannong Cao, Weigang Hou, and Lan Pang

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 28, Iss. 19, pp. 2865–2872 (2010)
 • Ze Li, Hao Chi, Xianmin Zhang, and Jianping Yao

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 28, Iss. 19, pp. 2873–2880 (2010)
 • Jongwoon Park

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 28, Iss. 19, pp. 2881–2889 (2010)
 • Chun-Feng Lai, Hao-Chung Kuo, Chia-Hsin Chao, Peichen Yu, and Wen-Yung Yeh

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 28, Iss. 19, pp. 2890–2896 (2010)
 • Zhang-Di Huang, Xi-Kui Hu, Su-Shan Li, Hao Wu, Wei Hu, Xiao Liang, and Yan-Qing Lu

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 28, Iss. 19, pp. 2897–2901 (2010)
 • Zhang Luo, Xiaodong Yuan, Weimin Ye, and Jiarong Ji
Click for help

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings