OSA's Digital Library

Journal of Lightwave Technology

Journal of Lightwave Technology

| A JOINT IEEE/OSA PUBLICATION

 • Vol. 29, Iss. 14 — Jul. 15, 2011
 • pp: 2081–2190
Click for help

Articles Sorted by Page Range

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 29, Iss. 14, pp. 2081–2088 (2011)
 • Sarper Ozharar, Daniel R. Reilly, Shawn X. Wang, Gregory S. Kanter, and Prem Kumar

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 29, Iss. 14, pp. 2089–2101 (2011)
 • Tsuyoshi Ito, Takeshi Kurosaki, Makoto Nakamura, Susumu Nishihara, Yusuke Ohtomo, Akira Okada, and Mikio Yoneyama

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 29, Iss. 14, pp. 2102–2108 (2011)
 • Michael Gad, Jason Ackert, David Yevick, Lukas Chrostowski, and Paul E. Jessop

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 29, Iss. 14, pp. 2109–2115 (2011)
 • Mrinmay Pal, Mukul Chandra Paul, S. K. Bhadra, Shyamal Das, Seongwoo Yoo, M. P. Kalita, Alexander J. Boyland, and Jayanta K. Sahu

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 29, Iss. 14, pp. 2116–2125 (2011)
 • Huda Tanvir, B. M. A. Rahman, N. Kejalakshmy, A. Agrawal, and K. T. V. Grattan

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 29, Iss. 14, pp. 2126–2130 (2011)
 • Chao Chen, Yong-Sen Yu, Rui Yang, Lei Wang, Jing-Chun Guo, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 29, Iss. 14, pp. 2131–2137 (2011)
 • Yizhuo Yang, Christina Lim, and Ampalavanapillai Nirmalathas

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 29, Iss. 14, pp. 2138–2145 (2011)
 • Yang Gao, Jianjun Yu, Jiangnan Xiao, Zizheng Cao, Fan Li, and Lin Chen

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 29, Iss. 14, pp. 2146–2155 (2011)
 • Thomas Kamalakis, Joachim W. Walewski, and Gerasimos Mileounis

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 29, Iss. 14, pp. 2156–2165 (2011)
 • Alex Fraser, Réal Vallée, Jean-Daniel Deschênes, Martin Bernier, Jérôme Genest, and Éric Weynant

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 29, Iss. 14, pp. 2166–2172 (2011)
 • Ying Gao, Lei Xu, and Sailing He

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 29, Iss. 14, pp. 2173–2179 (2011)
 • Shui Ying Xiang, Wei Pan, Bin Luo, Lian Shan Yan, Xi Hua Zou, Ning Jiang, Lei Yang, and Hong Na Zhu

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 29, Iss. 14, pp. 2180–2190 (2011)
 • Nathalie Vermeulen
Click for help

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings