OSA's Digital Library

Journal of Lightwave Technology

Journal of Lightwave Technology

| A JOINT IEEE/OSA PUBLICATION

 • Vol. 30, Iss. 16 — Aug. 15, 2012
 • pp: 2556–2742
Click for help

Articles Sorted by Page Range

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 30, Iss. 16, pp. 2556–2562 (2012)
 • A. Serdar Tan, Henk Wymeersch, Pontus Johannisson, Erik Agrell, Magnus Karlsson, and Peter A. Andrekson

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 30, Iss. 16, pp. 2563–2573 (2012)
 • M. Farhan Habib, Massimo Tornatore, Marc De Leenheer, Ferhat Dikbiyik, and Biswanath Mukherjee

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 30, Iss. 16, pp. 2574–2582 (2012)
 • Alejandro Carballar and Carlos L. Janer

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 30, Iss. 16, pp. 2583–2588 (2012)
 • Junhui Hu, Qingyuan Zhao, Xuping Zhang, Labao Zhang, Xiaodong Zhao, Lin Kang, and Peiheng Wu

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 30, Iss. 16, pp. 2589–2595 (2012)
 • Renjie Zhou, Wei Shi, Eliot Petersen, Arturo Chavez-Pirson, Mark Stephen, and Nasser Peyghambarian

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 30, Iss. 16, pp. 2596–2602 (2012)
 • Mojtaba Arjmand, Vahid Ahmadi, and Mohammad Karimi

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 30, Iss. 16, pp. 2603–2609 (2012)
 • X. Q. Jin and J. M. Tang

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 30, Iss. 16, pp. 2610–2617 (2012)
 • Wei Han, Marc Rensing, Xin Wang, Hua Yang, Frank H. Peters, and Peter O'Brien

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 30, Iss. 16, pp. 2618–2624 (2012)
 • Michail Bourmpos, Apostolos Argyris, and Dimitris Syvridis

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 30, Iss. 16, pp. 2625–2632 (2012)
 • Joji Maeda, Tomoya Katoh, and Satoshi Ebisawa

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 30, Iss. 16, pp. 2633–2636 (2012)
 • Guofang Fan, Regis Orobtchouk, Bing Han, Jean-Marc Fedelin, Xinhou Liu, and Zhen Zhen

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 30, Iss. 16, pp. 2637–2645 (2012)
 • Jun Luo, Harm J. S. Dorren, and Nicola Calabretta

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 30, Iss. 16, pp. 2646–2660 (2012)
 • Daniel J. F. Barros, Joseph M. Kahn, Jeffrey P. Wilde, and Tarek Abou Zeid

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 30, Iss. 16, pp. 2661–2667 (2012)
 • Jeong-Min Joo, Moon-Ki Hong, Dung Tien Pham, and Sang-Kook Han

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 30, Iss. 16, pp. 2668–2674 (2012)
 • Francisco Aznar, Carlos Sánchez-Azqueta, Santiago Celma, and Belén Calvo

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 30, Iss. 16, pp. 2675–2683 (2012)
 • Henri Benisty, Chen Yan, Aloyse Degiron, and Anatole T. Lupu

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 30, Iss. 16, pp. 2684–2688 (2012)
 • Qi An, Peng Jin, Zuocai Wang, Xinkun Li, and Zhanguo Wang

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 30, Iss. 16, pp. 2689–2695 (2012)
 • Xuan Tang, Zabih Ghassemlooy, Sujan Rajbhandari, Wasiu O. Popoola, and Chung Ghiu Lee

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 30, Iss. 16, pp. 2696–2706 (2012)
 • Yozo Shoji, Martyn J. Fice, Yoshihisa Takayama, and Alwyn J. Seeds

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 30, Iss. 16, pp. 2707–2712 (2012)
 • Junsong Peng, Li Zhan, Zhaochang Gu, Jinmei Liu, Shouyu Luo, Xuehao Shen, and Qishun Shen

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 30, Iss. 16, pp. 2713–2717 (2012)
 • Ling Zhang, Yong Gang Wang, Hai Juan Yu, Wei Sun, Ying Ying Yang, Ze Hua Han, Yan Qu, Wei Hou, Jin Min Li, Xue Chun Lin, and Yuen Tsang

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 30, Iss. 16, pp. 2718–2724 (2012)
 • Giwan Seo, Bong-Jun Kim, Hyun-Tak Kim, and Yong Wook Lee

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 30, Iss. 16, pp. 2725–2732 (2012)
 • Hossein Emami, Niusha Sarkhosh, Elias Roberto Lopez Lara, and Arnan Mitchell

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 30, Iss. 16, pp. 2733–2740 (2012)
 • Zeyu Pan, Junpeng Guo, Richard Soref, and Walter Buchwald

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 30, Iss. 16, pp. 2741–2742 (2012)
 • Connie Chang-Hasnain
Click for help

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings