OSA's Digital Library

Journal of Lightwave Technology

Journal of Lightwave Technology

| A JOINT IEEE/OSA PUBLICATION

 • Vol. 30, Iss. 24 — Dec. 15, 2012
 • pp: 3745–4005
Click for help

Articles Sorted by Page Range

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 30, Iss. 24, pp. 3745–3746 (2012)
 • JIANJUN YU, AKIHIDE SANO, CHONGJIN XIE, and WILLIAM SHIEH

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 30, Iss. 24, pp. 3747–3759 (2012)
 • Henrik Sunnerud, Mats Sköld, Mathias Westlund, and Peter A. Andrekson

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 30, Iss. 24, pp. 3760–3770 (2012)
 • Lianshan Yan, Alan E. Willner, Xiaoxia Wu, Anlin Yi, Antonella Bogoni, Z.-Y. Chen, and H.-Y. Jiang

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 30, Iss. 24, pp. 3771–3778 (2012)
 • John C. Cartledge and John D. Downie

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 30, Iss. 24, pp. 3779–3792 (2012)
 • Xiang Zhou and Lynn E. Nelson

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 30, Iss. 24, pp. 3793–3804 (2012)
 • Zhensheng Jia, Jianjun Yu, Hung-Chang Chien, Ze Dong, and David Di Huo

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 30, Iss. 24, pp. 3805–3815 (2012)
 • Takayuki Kobayashi, Akihide Sano, Akihiko Matsuura, Yutaka Miyamoto, and Koichi Ishihara

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 30, Iss. 24, pp. 3816–3823 (2012)
 • S. Chandrasekhar and Xiang Liu

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 30, Iss. 24, pp. 3824–3835 (2012)
 • Peter J. Winzer

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 30, Iss. 24, pp. 3836–3844 (2012)
 • Wenjia Zhang, Howard Wang, and Keren Bergman

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 30, Iss. 24, pp. 3845–3856 (2012)
 • Jin-Xing Cai

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 30, Iss. 24, pp. 3857–3879 (2012)
 • Pierluigi Poggiolini

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 30, Iss. 24, pp. 3880–3887 (2012)
 • Massimiliano Salsi, Jérémie Renaudier, Oriol Bertran-Pardo, Haik Mardoyan, Patrice Tran, Gabriel Charlet, and Sébastien Bigo

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 30, Iss. 24, pp. 3888–3901 (2012)
 • Ivan B. Djordjevic

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 30, Iss. 24, pp. 3902–3910 (2012)
 • Ying Gao, Jian Hong Ke, Kang Ping Zhong, John C. Cartledge, and Scott S.-H. Yam

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 30, Iss. 24, pp. 3911–3917 (2012)
 • Junwen Zhang, Jianjun Yu, Li Tao, Yuan Fang, Yiguang Wang, Yufeng Shao, and Nan Chi

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 30, Iss. 24, pp. 3918–3923 (2012)
 • Hwan Seok Chung, Sun Hyok Chang, Jyung Chan Lee, Jongyoon Shin, Ji Wook Youn, JeSoo Ko, Joon Ki Lee, Sae-Kyoung Kang, Joon Young Huh, Jong Hyun Lee, Won Hee Lee, Sung Kyu Hyun, Sun Moo Kang, and Kwangjoon Kim

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 30, Iss. 24, pp. 3924–3930 (2012)
 • Robert Maher, David S. Millar, Seb J. Savory, and Benn C. Thomsen

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 30, Iss. 24, pp. 3931–3937 (2012)
 • An Li, Xi Chen, Guanjun Gao, and William Shieh

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 30, Iss. 24, pp. 3938–3945 (2012)
 • Junwen Zhang, Jianjun Yu, Nan Chi, Yufeng Shao, Li Tao, Jiangbo Zhu, and Yuanquan Wang

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 30, Iss. 24, pp. 3946–3952 (2012)
 • Joel Carpenter, Benn C. Thomsen, and Timothy D. Wilkinson

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 30, Iss. 24, pp. 3953–3964 (2012)
 • An Li, Xi Chen, Abdullah Al Amin, Jia Ye, and William Shieh

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 30, Iss. 24, pp. 3965–3971 (2012)
 • Hung-Chang Chien, Jianjun Yu, Zhensheng Jia, Ze Dong, and Xin Xiao

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 30, Iss. 24, pp. 3972–3979 (2012)
 • Z. Cao, F. Li, C. M. Okonkwo, H. P. A. van den Boom, E. Tangdiongga, Q. Tang, J. Tang, J. Yu, L. Chen, and A. M. J. Koonen

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 30, Iss. 24, pp. 3980–3986 (2012)
 • Yu-Ting Hsueh, Andrew Stark, Cheng Liu, Thomas Detwiler, Sorin Tibuleac, Mark Filer, Gee-Kung Chang, and Stephen E. Ralph

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 30, Iss. 24, pp. 3987–3992 (2012)
 • Jian Hong Ke, Kang Ping Zhong, Ying Gao, John C. Cartledge, Abdullah S. Karar, and Mohammad Ali Rezania

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 30, Iss. 24, pp. 3993–3999 (2012)
 • Jie Pan, Cheng Liu, Thomas Detwiler, Andrew J. Stark, Yu-Ting Hsueh, and Stephen E. Ralph

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 30, Iss. 24, pp. 4000–4005 (2012)
 • Ze Dong, Xinying Li, Jianjun Yu, and Nan Chi

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 30, Iss. 24, pp. 4009–4087 (2012)
Click for help

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings