OSA's Digital Library

Journal of Lightwave Technology

Journal of Lightwave Technology

| A JOINT IEEE/OSA PUBLICATION

 • Vol. 31, Iss. 1 — Jan. 1, 2013
 • pp: 1–182
Click for help

Articles Sorted by Page Range

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 1, pp. 1–9 (2013)
 • Kyusang Lee, Dujeong Lee, Hyang-Won Lee, No-Gil Myoung, Younghyun Kim, and June-Koo Kevin Rhee

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 1, pp. 3–4 (2013)
 • Connie Chang-Hasnain

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 1, pp. 5–14 (2013)
 • Carlos R. Fernández-Pousa

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 1, pp. 15–22 (2013)
 • Zuqing Zhu, Wei Lu, Liang Zhang, and Nirwan Ansari

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 1, pp. 23–27 (2013)
 • Nicholas C. Harris, Tom Baehr-Jones, Andy Eu-Jin Lim, T. Y. Liow, G. Q. Lo, and Michael Hochberg

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 1, pp. 28–35 (2013)
 • Yu-Chieh Chi, Yi-Cheng Li, and Gong-Ru Lin

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 1, pp. 36–42 (2013)
 • Po-Tsung Lee, Tsan-Wen Lu, and Li-Hsun Chiu

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 1, pp. 43–49 (2013)
 • Satoshi Yoshima, Yusuke Tanaka, Nobuyuki Kataoka, Noya Wada, Junichi Nakagawa, and Ken-Ichi Kitayama

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 1, pp. 50–57 (2013)
 • Kang Ping Zhong, Jian Hong Ke, Ying Gao, and John C. Cartledge

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 1, pp. 58–66 (2013)
 • Monir Morshed, Liang Bangyuan Du, and Arthur James Lowery

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 1, pp. 67–73 (2013)
 • Qi Guo and An Vu Tran

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 1, pp. 74–80 (2013)
 • Lijia Zhang, Bo Liu, Xiangjun Xin, Qi Zhang, Jianjun Yu, and Yongjun Wang

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 1, pp. 81–86 (2013)
 • Mohamed Farhat O. Hameed, Maher Abdelrazzak, and S. S. A. Obayya

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 1, pp. 87–93 (2013)
 • Shibnath Pathak, Michael Vanslembrouck, Pieter Dumon, Dries Van Thourhout, and Wim Bogaerts

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 1, pp. 94–98 (2013)
 • Zhijun Yan, Hushan Wang, Kaiming Zhou, Yishan Wang, Wei Zhao, and Lin Zhang

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 1, pp. 99–110 (2013)
 • Xing Wei, Frank Aurzada, Michael P. McGarry, and Martin Reisslein

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 1, pp. 111–117 (2013)
 • Y. Sanogo, A.-F. Obaton, C. Delezoide, J. Lautru, M. Lièvre, J. Dubard, I. Ledoux-Rak, and C. T. Nguyen

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 1, pp. 118–124 (2013)
 • Lanlan Li, Jingda Li, Jifang Qiu, Yan Li, Wei Li, Jian Wu, and Jintong Lin

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 1, pp. 125–133 (2013)
 • F. Cugini, F. Paolucci, G. Meloni, G. Berrettini, M. Secondini, F. Fresi, N. Sambo, L. Potì, and P. Castoldi

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 1, pp. 134–144 (2013)
 • Hyun-Seung Kim, Deok-Rae Kim, Se-Hoon Yang, Yong-Hwan Son, and Sang-Kook Han

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 1, pp. 145–151 (2013)
 • Bo Dai, Zhensen Gao, Xu Wang, Hongwei Chen, Nobuyuki Kataoka, and Naoya Wada

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 1, pp. 161–170 (2013)
 • Hamidreza Khaleghi, Pascal Morel, Ammar Sharaiha, and Thierry Rampone

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 1, pp. 171–176 (2013)
 • Chams Baker and Martin Rochette

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 1, pp. 177–182 (2013)
 • Masashi Eguchi and Yasuhide Tsuji
Click for help

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings