OSA's Digital Library

Journal of Lightwave Technology

Journal of Lightwave Technology

| A JOINT IEEE/OSA PUBLICATION

 • Vol. 31, Iss. 14 — Jul. 15, 2013
 • pp: 2287–2454
Click for help

Articles Sorted by Page Range

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 14, pp. 2287–2295 (2013)
 • David S. Wu, Radan Slavík, Giuseppe Marra, and David J. Richardson

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 14, pp. 2296–2306 (2013)
 • Konstantinos Kanonakis, Neda Cvijetic, Ioannis Tomkos, and Ting Wang

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 14, pp. 2307–2313 (2013)
 • Jiangbing Du and Chester Shu

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 14, pp. 2314–2320 (2013)
 • Zhenzhen Wang, Chunxia Wang, Qiang Kan, and Hongda Chen

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 14, pp. 2321–2326 (2013)
 • Mingshun Jiang, Qiu-Shun Li, Jun-Nan Wang, Wei-Guo Yao, Zhongwei Jin, Qingmei Sui, Jianguo Shi, Faye Zhang, Lei Jia, and Wen-Fei Dong

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 14, pp. 2327–2331 (2013)
 • Francisco Rey-García, Carmen Bao-Varela, German F. De La Fuente, Carlos Gómez-Reino, Eliseo Pérez, Pablo Rodríguez, Abraham A. Gallas, Antonio Pazos, Bernardo Adeva, Ana Alonso, and Xesus Prieto-Blanco

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 14, pp. 2332–2339 (2013)
 • E. Palkopoulou, G. Bosco, A. Carena, D. Klonidis, P. Poggiolini, and I. Tomkos

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 14, pp. 2340–2346 (2013)
 • Mattia Mancinelli, Massimo Borghi, Paolo Bettotti, Jean-Marc Fedeli, and Lorenzo Pavesi

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 14, pp. 2347–2360 (2013)
 • Chih-Yu Wang, Hsuan-Hao Liu, Shih-Yung Chung, Chun-Hao Teng, Chung-Ping Chen, and Hung-chun Chang

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 14, pp. 2361–2369 (2013)
 • Yu-Lung Lo, Yi-Fan Chung, and Huan-Hsu Lin

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 14, pp. 2370–2375 (2013)
 • Nikolaos Bamiedakis, Richard V. Penty, and Ian H. White

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 14, pp. 2376–2385 (2013)
 • Koichi Maru

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 14, pp. 2386–2393 (2013)
 • R. Gutiérrez-Castrejón and P. Torres-Ferrera

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 14, pp. 2394–2399 (2013)
 • Fan Li, Zizheng Cao, Xinying Li, Ze Dong, and Lin Chen

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 14, pp. 2400–2406 (2013)
 • Renilkumar Mudachathi, B. Nanjunda Shivananju, Gurusiddappa R. Prashanth, Sundararajan Asokan, and Manoj M. Varma

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 14, pp. 2407–2412 (2013)
 • Kenji Makino, Yoshihisa Akimoto, Kotaro Koike, Atsushi Kondo, Azusa Inoue, and Yasuhiro Koike

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 14, pp. 2413–2418 (2013)
 • Shih-Chang Shei and Ming-Hsuan Chu

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 14, pp. 2419–2425 (2013)
 • Weiwei Qiu, Xusheng Cheng, Yanhua Luo, Qijin Zhang, and Bing Zhu

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 14, pp. 2426–2433 (2013)
 • Ting Feng, Micah H. Jenkins, Fengping Yan, and Thomas K. Gaylord

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 14, pp. 2434–2440 (2013)
 • Jianfeng Ding, Ruiqiang Ji, Lei Zhang, and Lin Yang

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 14, pp. 2441–2447 (2013)
 • B. Nanjunda Shivananju, M. Renilkumar, Gurusiddappa R. Prashanth, Sundararajan Asokan, and Manoj M. Varma

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 14, pp. 2448–2454 (2013)
Click for help

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings