OSA's Digital Library

Journal of Lightwave Technology

Journal of Lightwave Technology

| A JOINT IEEE/OSA PUBLICATION

 • Vol. 32, Iss. 14 — Jul. 15, 2014
 • pp: 2443–2592
Click for help

Articles Sorted by Page Range

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 32, Iss. 14, pp. 2443–2450 (2014)
 • Seung-Hoon Hwang and Yan Cheng

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 32, Iss. 14, pp. 2451–2460 (2014)
 • Jun-Cheng Liu, Guu-Chang Yang, Houshou Chen, and Wing C. Kwong

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 32, Iss. 14, pp. 2461–2467 (2014)
 • Christos P. Tsekrekos and Dimitris Syvridis

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 32, Iss. 14, pp. 2468–2479 (2014)
 • Takayoshi Mori, Taiji Sakamoto, Masaki Wada, Takashi Yamamoto, and Fumihiko Yamamoto

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 32, Iss. 14, pp. 2480–2485 (2014)
 • Se-Hoon Yang, Hyun-Seung Kim, Yong-Hwan Son, and Sang-Kook Han

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 32, Iss. 14, pp. 2486–2491 (2014)
 • T. D. Bradley, J. Jouin, J. J. McFerran, P. Thomas, F. Gerome, and F. Benabid

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 32, Iss. 14, pp. 2492–2501 (2014)
 • Tairan Zhang, Wei Dai, Guiling Wu, Xinwan Li, Jianping Chen, and Chunming Qiao

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 32, Iss. 14, pp. 2502–2509 (2014)
 • Xiaoqi Zhu, Zhennan Zheng, Cheng Zhang, Lixin Zhu, Zhenning Tao, and Zhangyuan Chen

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 32, Iss. 14, pp. 2510–2515 (2014)
 • Man Hu, Bing He, Houkang Liu, Yifeng Yang, Ye Zheng, Xiaolong Chen, Lei Zhang, and Jun Zhou

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 32, Iss. 14, pp. 2516–2523 (2014)
 • Grzegorz Stepniak

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 32, Iss. 14, pp. 2524–2530 (2014)
 • Deqin Ouyang, Shuangchen Ruan, Chunyu Guo, and Huifeng Wei

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 32, Iss. 14, pp. 2531–2535 (2014)
 • C. R. Liao, H. F. Chen, and D. N. Wang

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 32, Iss. 14, pp. 2536–2543 (2014)
 • José David Doménech, Javier S. Fandiño, Bernardo Gargallo, and Pascual Muñoz

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 32, Iss. 14, pp. 2544–2555 (2014)
 • Hyun-Seung Kim, Do-Hoon Kwon, Se-Hoon Yang, Yong-Hwan Son, and Sang-Kook Han

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 32, Iss. 14, pp. 2556–2559 (2014)
 • Tao Liu, Peng Liu, Lian Zhang, Yu-Fan Zhou, Xiao-Fei Yu, Qing Huang, Qing-Ming Lu, and Xue-Lin Wang

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 32, Iss. 14, pp. 2560–2568 (2014)
 • Maluge Pubuduni Imali Dias, B. Sachintha Karunaratne, and Elaine Wong

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 32, Iss. 14, pp. 2569–2576 (2014)
 • Hiroyuki Iida, Kunihiro Toge, and Fumihiko Ito

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 32, Iss. 14, pp. 2577–2581 (2014)
 • Xiang Zhao, Joy Louveau, Jacob Chamoun, and Michel J. F. Digonnet

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 32, Iss. 14, pp. 2582–2592 (2014)
 • Ravinder Singh, Timothy O’Farrell, and John P. R. David
Click for help

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings