OSA's Digital Library

Journal of Lightwave Technology

Journal of Lightwave Technology

| A JOINT IEEE/OSA PUBLICATION

 • Vol. 32, Iss. 9 — May. 1, 2014
 • pp: 1647–1836
Click for help

Articles Sorted by Page Range

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 32, Iss. 9, pp. 1647–1653 (2014)
 • Peter De Heyn, Jun Luo, Stefano Di Lucente, Nicola Calabretta, Harm J. S. Dorren, and Dries Van Thourhout

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 32, Iss. 9, pp. 1654–1662 (2014)
 • Sergio Matiz Romero, Mohamed Hassanin, Javier Garcia-Frias, and Gonzalo R. Arce

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 32, Iss. 9, pp. 1663–1668 (2014)
 • Lijuan Gu and Zizhao Gan

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 32, Iss. 9, pp. 1669–1673 (2014)
 • Rawaa Al-Mahrous, Reinhard Caspary, and Wolfgang Kowalsky

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 32, Iss. 9, pp. 1674–1681 (2014)
 • Robert Kirchner, Andreas Finn, Rene Landgraf, Lutz Nueske, Lichao Teng, Marko Vogler, and Wolf-Joachim Fischer

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 32, Iss. 9, pp. 1682–1688 (2014)
 • Shecheng Gao, Weigang Zhang, Zhi-Yong Bai, Hao Zhang, Wei Lin, Li Wang, and Jieliang Li

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 32, Iss. 9, pp. 1689–1700 (2014)
 • Rainer Engelbrecht

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 32, Iss. 9, pp. 1701–1707 (2014)
 • Kunhua Wen, Lianshan Yan, Wei Pan, Bin Luo, Zhen Guo, Yinghui Guo, and Xiangang Luo

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 32, Iss. 9, pp. 1708–1716 (2014)
 • Chayan Bhar, Goutam Das, Abhishek Dixit, Bart Lannoo, Didier Colle, Mario Pickavet, and Piet Demeester

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 32, Iss. 9, pp. 1717–1725 (2014)
 • Liang Shang, Xiuqin Yang, Yunjie Xia, and Hengliang Wang

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 32, Iss. 9, pp. 1726–1733 (2014)
 • Ginu Rajan, Manjusha Ramakrishnan, Yuliya Semenova, Eliathamby Ambikairajah, Gerald Farrell, and Gang-Ding Peng

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 32, Iss. 9, pp. 1734–1740 (2014)
 • Yaxun Zhang, Ai Zhou, Boyang Qin, Hongchang Deng, Zhihai Liu, Jun Yang, and Libo Yuan

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 32, Iss. 9, pp. 1741–1749 (2014)
 • Caner Guclu, Salvatore Campione, Ozdal Boyraz, and Filippo Capolino

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 32, Iss. 9, pp. 1750–1758 (2014)
 • William A. Ling

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 32, Iss. 9, pp. 1759–1769 (2014)
 • NamUk Kim, Hong-Shik Park, and Hyun-Su Lim

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 32, Iss. 9, pp. 1770–1776 (2014)
 • Ke Chen, Huaxi Gu, Yintang Yang, and Dongrui Fan

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 32, Iss. 9, pp. 1777–1783 (2014)
 • Hang-Zhou Yang, Xue-Guang Qiao, M. Mahmood Ali, Md. Rajibul Islam, and Kok-Sing Lim

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 32, Iss. 9, pp. 1784–1793 (2014)
 • Fanqi Kong, Bruno Romeira, Jiejun Zhang, Wangzhe Li, and Jianping Yao

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 32, Iss. 9, pp. 1794–1800 (2014)
 • Antonio Malacarne, Francesco Paolucci, Filippo Cugini, Antonia Mastropaolo, Giulio Bottari, and Luca Potì

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 32, Iss. 9, pp. 1801–1806 (2014)
 • Miao-Chan Tsai, Benjamin Leung, Ta-Cheng Hsu, and Yen-Kuang Kuo

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 32, Iss. 9, pp. 1807–1813 (2014)
 • Paul Anthony Haigh, Zabih Ghassemlooy, Sujan Rajbhandari, Ioannis Papakonstantinou, and Wasiu Popoola

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 32, Iss. 9, pp. 1814–1820 (2014)
 • Marina A. Ayad, Salah S. A. Obayya, and Mohamed A. Swillam

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 32, Iss. 9, pp. 1821–1828 (2014)
 • Mona Aggarwal, Parul Garg, and Parul Puri

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 32, Iss. 9, pp. 1829–1836 (2014)
 • Hong Lin, Yanhua Hong, and K. Alan Shore
Click for help

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings