OSA's Digital Library

Journal of Lightwave Technology

Journal of Lightwave Technology

| A JOINT IEEE/OSA PUBLICATION

 • Forthcoming: Issue(s) in Progress | See FAQ for details
Click for help

Vol. 33, Iss. 11 -- June 1, 2015; pp: -

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 33, Iss. 11, pp. 2181–2188 (2015)
 • Qian Gao, Rui Wang, Zhengyuan Xu, and Yingbo Hua

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 33, Iss. 11, pp. 2189–2198 (2015)
 • Hans Christian Hansen Mulvad, Francesco Da Ros, Michael Galili, Kjeld Dalgaard, and Leif K. Oxenløwe

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 33, Iss. 11, pp. 2199–2205 (2015)
 • Giovanni Gilardi, Weiming Yao, Meint K. Smit, and Micheal J. Wale

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 33, Iss. 11, pp. 2206–2212 (2015)
 • Son Thai Le, Mary E. McCarthy, Naoise Mac Suibhne, Mohammad A. Z. Al-Khateeb, Elias Giacoumidis, Nick Doran, Andrew D. Ellis, and Sergei K. Turitsyn

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 33, Iss. 11, pp. 2213–2221 (2015)
 • Nam Quoc Ngo

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 33, Iss. 11, pp. 2222–2227 (2015)
 • Javier Hervás, Carlos R. Fernández-Pousa, David Barrera, Daniel Pastor, Salvador Sales, and José Capmany

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 33, Iss. 11, pp. 2228–2232 (2015)
 • Lian Zhang, Jin-Hua Zhao, Peng Liu, Tao Liu, Yu-Fan Zhou, Xiao-Fei Yu, and Xue-Lin Wang

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 33, Iss. 11, pp. 2233–2239 (2015)
 • Emil Kleijn, Erwin M. van Vliet, Dzmitry Pustakhod, Meint K. Smit, and Xaveer J. M. Leijtens

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 33, Iss. 11, pp. 2240–2245 (2015)
 • Jui-Ming Hsu, Che-Wei Yao, and Jian-Zhi Chen

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 33, Iss. 11, pp. 2246–2255 (2015)
 • Mohamed A. El-Shimy and Steve Hranilovic

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 33, Iss. 11, pp. 2256–2262 (2015)
 • Daniel J. Esman, Andreas O. J. Wiberg, Nikola Alic, and Stojan Radic

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 33, Iss. 11, pp. 2263–2267 (2015)
 • Bing-Xi Xiang, Lei Wang, Yang Jiao, Jing Guan, Rui Xiao, and Xiao-Tong Chen

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 33, Iss. 11, pp. 2279–2285 (2015)
 • Sitao Chen, Xin Fu, Jian Wang, Yaocheng Shi, Sailing He, and Daoxin Dai

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 33, Iss. 11, pp. 2286–2293 (2015)
 • Jiayi Zhang, Linglong Dai, Yu Zhang, and Zhaocheng Wang

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 33, Iss. 11, pp. 2294–2302 (2015)
 • Hae Young Rha, Chun Ju Youn, Yong-Hwan Kwon, and Hae-Wook Choi

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 33, Iss. 11, pp. 2313–2323 (2015)
 • Tuğba Özbilgin and Mutlu Koca

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 33, Iss. 11, pp. 2324–2331 (2015)
 • Lan Liu, Andreas O. J. Wiberg, Evgeny Myslivets, Bill P. P. Kuo, Nikola Alic, and Stojan Radic

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 33, Iss. 11, pp. 2332–2336 (2015)
 • Tao Chen, Huifang Chen, and D. N. Wang

Vol. 33, Iss. 10 -- May 15, 2015; pp: -

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 33, Iss. 10, pp. 1931–1936 (2015)
 • Jintao Fan, Yanfeng Li, Ximing Zhang, Minglie Hu, Lu Chai, and Chingyue Wang

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 33, Iss. 10, pp. 1937–1947 (2015)
 • DeGui Sun, Jing Zhang, Chen Chen, Mei Kong, Jun Wang, and Huilin Jiang

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 33, Iss. 10, pp. 1954–1960 (2015)
 • Qinnan Chen, Tiegen Liu, Kun Liu, Junfeng Jiang, Zhe Shen, Zhenyang Ding, Haofeng Hu, Xiangdong Huang, Liang Pan, and Chunyu Ma

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 33, Iss. 10, pp. 1985–1992 (2015)
 • Takaharu Ohyama, Akira Ohki, Kiyoto Takahata, Toshio Ito, Nobuhiro Nunoya, Hiroyasu Mawatari, Takeshi Fujisawa, Shigeru Kanazawa, Ryuzo Iga, and Hiroaki Sanjoh

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 33, Iss. 10, pp. 2056–2061 (2015)
 • Meng Liu, Ai-Ping Luo, Xu-Wu Zheng, Nian Zhao, Hao Liu, Zhi-Chao Luo, Wen-Cheng Xu, Yu Chen, Chu-Jun Zhao, and Han Zhang

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 33, Iss. 10, pp. 2167–2176 (2015)
 • Hongpu Li and Xuxing Chen

Vol. 33, Iss. 9 -- May 1, 2015; pp: 1683-1927

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 33, Iss. 9, pp. 1683–1690 (2015)
 • Nikolai A. Ushakov and Leonid B. Liokumovich

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 33, Iss. 9, pp. 1691–1702 (2015)
 • Ceren B. Dağ, Mehmet A. Anıl, and Ali Serpengüzel

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 33, Iss. 9, pp. 1703–1707 (2015)
 • Pedro Chamorro-Posada and F. Javier Fraile-Peláez

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 33, Iss. 9, pp. 1708–1718 (2015)
 • Wen-Hao Chang, Guu-Chang Yang, Cheng-Yuan Chang, and Wing C. Kwong

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 33, Iss. 9, pp. 1719–1725 (2015)
 • Petr Chvojka, Stanislav Zvanovec, Paul Anthony Haigh, and Zabih Ghassemlooy

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 33, Iss. 9, pp. 1726–1736 (2015)
 • Yannick Lefevre, Nathalie Vermeulen, and Hugo Thienpont

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 33, Iss. 9, pp. 1737–1747 (2015)
 • Rasoul Damani and Jawad A. Salehi

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 33, Iss. 9, pp. 1748–1760 (2015)
 • Ivana Gasulla and Joseph M. Kahn

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 33, Iss. 9, pp. 1761–1765 (2015)
 • Haijuan Yu, Jingyuan Zhang, Yaoyao Qi, Ling Zhang, Shuzhen Zou, Lei Wang, and Xuechun Lin

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 33, Iss. 9, pp. 1766–1773 (2015)
 • Syed Muhammad Bilal, Gabriella Bosco, Jingchi Cheng, Alan Pak Tao Lau, and Chao Lu

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 33, Iss. 9, pp. 1774–1779 (2015)
 • Mohammad Kamandi, Seyed-Mohamad-Hadi Emadi, and Reza Faraji-Dana

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 33, Iss. 9, pp. 1780–1787 (2015)
 • Yi-Cheng Li, Yu-Chieh Chi, Cheng-Ting Tsai, Min-Chi Cheng, and Gong-Ru Lin

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 33, Iss. 9, pp. 1788–1793 (2015)
 • Pavel F. Kashaykin, Alexander L. Tomashuk, Mikhail Y. Salgansky, Alexey N. Abramov, Konstantin N. Nishchev, Alexey N. Guryanov, and Evgeny M. Dianov

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 33, Iss. 9, pp. 1794–1804 (2015)
 • Talha Rahman, Danish Rafique, Antonio Napoli, Erik de Man, Bernhard Spinnler, Marc Bohn, Chigo M. Okonkwo, A. M. J. Koonen, and Huug de Waardt

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 33, Iss. 9, pp. 1805–1813 (2015)
 • Haibo Liang, Richard Soref, Jianwei Mu, Arka Majumdar, Xun Li, and Wei-Ping Huang

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 33, Iss. 9, pp. 1814–1820 (2015)
 • Yuan Liu, Youbo Zhao, Jens Lyngsø, Sixian You, William L. Wilson, Haohua Tu, and Stephen A. Boppart

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 33, Iss. 9, pp. 1821–1827 (2015)
 • Isaac Sackey, Francesco Da Ros, Johannes Karl Fischer, Thomas Richter, Mahmoud Jazayerifar, Christophe Peucheret, Klaus Petermann, and Colja Schubert

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 33, Iss. 9, pp. 1828–1849 (2015)
 • Leonard Nonde, Taisir E. H. El-Gorashi, and Jaafar M. H. Elmirghani

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 33, Iss. 9, pp. 1850–1856 (2015)
 • Aijun Jin, Jing Hou, Shengping Chen, Xuanfeng Zhou, and Zongfu Jiang

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 33, Iss. 9, pp. 1857–1862 (2015)
 • Carlos R. Zamarreno, Cicero Martelli, Virginia H. V. Baroncini, Eduardo N. dos Santos, Marco J. da Silva, Rigoberto E. M. Morales, Pablo Zubiate, Francisco J. Arregui, and Ignacio R. Matias

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 33, Iss. 9, pp. 1863–1871 (2015)
 • M. A. Butt, R. Solé, M. C. Pujol, A. Ródenas, G. Lifante, A. Choudhary, G. S. Murugan, D. P. Shepherd, J. S. Wilkinson, M. Aguiló, and F. Díaz

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 33, Iss. 9, pp. 1872–1887 (2015)
 • Mauro Biagi, Stefano Pergoloni, and Anna Maria Vegni

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 33, Iss. 9, pp. 1888–1895 (2015)
 • Preetpaul S. Devgan, Dean P. Brown, and Robert L. Nelson

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 33, Iss. 9, pp. 1896–1904 (2015)
 • Xuegui Song, Fan Yang, Julian Cheng, Naofal Al-Dhahir, and Zhengyuan Xu

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 33, Iss. 9, pp. 1905–1912 (2015)
 • Aliakbar Ebnali-Heidari, Christoph Prokop, Majid Ebnali-Heidari, and Christian Karnutsch

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 33, Iss. 9, pp. 1913–1919 (2015)
 • Mona Aggarwal, Parul Garg, and Parul Puri

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 33, Iss. 9, pp. 1920–1927 (2015)
 • Ji Zhou, Yaojun Qiao, Zhuo Cai, and Yuefeng Ji
Click for help

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings