OSA's Digital Library

Journal of Optical Communications and Networking

Journal of Optical Communications and Networking

 • Editors: K. Bergman and V. Chan
 • Vol. 2, Iss. 2 — Feb. 1, 2010
 • pp: 91–121
Click for help

Research Papers

 • Journal of Optical Communications and Networking Vol. 2, Iss. 2, pp. 91–101 (2010)
 • Maria C. Yuang, I-Fen Chao, and Bird C. Lo

 • Journal of Optical Communications and Networking Vol. 2, Iss. 2, pp. 102–110 (2010)
 • Kostas P. Peppas and Christos K. Datsikas

 • Journal of Optical Communications and Networking Vol. 2, Iss. 2, pp. 111–116 (2010)
 • Yubao Wang and Baoxiang Li

 • Journal of Optical Communications and Networking Vol. 2, Iss. 2, pp. 117–121 (2010)
 • Zizheng Cao, Jianjun Yu, Hui Zhou, Wenpei Wang, Minmin Xia, Jing Wang, Qi Tang, and Lin Chen
Click for help

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings