OSA's Digital Library

Journal of Optical Communications and Networking

Journal of Optical Communications and Networking

 •  

Fiber optics and optical communications : Modulation


<< Previous Results 1-20 of 647 Next >>
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       

 • JOSA A, Vol. 32, Issue 1, pp. 150-155 (January 2015)
 • Liang Fang, Hongzhi Jia, Hai Zhou, Baiying Liu

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 24, pp. 29331-29339 (December 2014)
 • Li Tao, Yiguang Wang, Jiangnan Xiao, Nan Chi

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 24, pp. 29927-29936 (December 2014)
 • M. Lauermann, R. Palmer, S. Koeber, P. C. Schindler, D. Korn, T. Wahlbrink, J. Bolten, M. Waldow, D. L. Elder, L. R. Dalton, J. Leuthold, W. Freude, C. Koos

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 25, pp. 30579-30585 (December 2014)
 • Sebastian Ortega Zafra, Xiaodan Pang, Gunnar Jacobsen, Sergei Popov, Sergey Sergeyev

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 25, pp. 30713-30718 (December 2014)
 • Shih-Hao Chen, Chi-Wai Chow

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 25, pp. 30719-30724 (December 2014)
 • C. W. Chow, C. H. Yeh, J. Y. Sung, C. W. Hsu

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 25, pp. 31192-31199 (December 2014)
 • Xingwen Yi, Bo Xu, Jing Zhang, Yun Lin, Kun Qiu

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 25, pp. 31310-31316 (December 2014)
 • Yixin Wang, Keisuke Kasai, Masato Yoshida, Masataka Nakazawa

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 26, pp. 32188-32198 (December 2014)
 • Tao Liu, Ivan B. Djordjevic

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 26, pp. 32457-32469 (December 2014)
 • B. J. Puttnam, T. A. Eriksson, J.-M. Delgado Mendinueta, R. S. Luís, Y. Awaji, N. Wada, M. Karlsson, E. Agrell

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 1, pp. 13-18 (January 2015)
 • Lijia Zhang, Bo Liu, Xiangjun Xin, Yongjun Wang

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 1, pp. 373-383 (January 2015)
 • M.L. Deng, N. Jiang, X. Duan, R.P. Giddings, X.W. Yi, B. Y. Cao, S. Mansoor, K. Qiu, J.M. Tang

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 1, pp. 492-500 (January 2015)
 • Xiaogeng Xu, Enbo Zhou, Gordon Ning Liu, Tianjian Zuo, Qiwen Zhong, Liang Zhang, Yuan Bao, Xuebing Zhang, Jianping Li, Zhaohui Li

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 1, pp. 611-619 (January 2015)
 • Jianfeng Li, Zhitong Huang, Xiaoshuang Liu, Yuefeng Ji

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 2, pp. 1176-1189 (January 2015)
 • Kangping Zhong, Xian Zhou, Tao Gui, Li Tao, Yuliang Gao, Wei Chen, Jiangwei Man, Li Zeng, Alan Pak Tao Lau, Chao Lu

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 2, pp. 982-990 (January 2015)
 • Hsuan-Lin Cheng, Wei-Hung Chen, Chia-Chien Wei, Yi-Jen Chiu

 • Applied Optics, Vol. 54, Issue 2, pp. 195-203 (January 2015)
 • Fares S. Almehmadi, Monish R. Chatterjee

 • Journal of Optical Communications and Networking, Vol. 7, Issue 1, pp. A16-A27 (January 2015)
 • Domaniç Lavery, Benn C. Thomsen, Polina Bayvel, Seb J. Savory

 • Journal of Optical Communications and Networking, Vol. 7, Issue 1, pp. A59-A65 (January 2015)
 • Hsing-Yu Chen, Chia-Chien Wei, I-Cheng Lu, Hsuan-Hao Chu, Yu-Chao Chen, Jyehong Chen

 • Journal of Optical Communications and Networking, Vol. 7, Issue 2, pp. A277-A284 (February 2015)
 • Hany Elgala, Thomas D. C. Little
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       
<< Previous Results 1-20 of 647 Next >>

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings