OSA's Digital Library

Journal of the Optical Society of America A

Journal of the Optical Society of America A

| OPTICS, IMAGE SCIENCE, AND VISION

 •  

Fiber optics and optical communications : Fiber optics sensors


<< Previous Results 1-20 of 1000 Next >>
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       

 • JOSA A, Vol. 31, Issue 10, pp. 2174-2178 (October 2014)
 • Kofi Edee, Mira Abboud, Gérard Granet, Jean Francois Cornet, Jéremi Dauchet

 • JOSA B, Vol. 31, Issue 10, pp. 2354-2362 (October 2014)
 • Chengkun Chen, Christophe Caucheteur, Valérie Voisin, Jacques Albert, Pierre Berini

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 17, pp. 4982-4985 (September 2014)
 • Zhengyong Li, Changrui Liao, Yiping Wang, Xiaopeng Dong, Shen Liu, Kaiming Yang, Qiao Wang, Jiangtao Zhou

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 18, pp. 5267-5270 (September 2014)
 • Ai Zhou, Boyang Qin, Zheng Zhu, Yaxun Zhang, Zhihai Liu, Jun Yang, Libo Yuan

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 18, pp. 5313-5316 (September 2014)
 • A. Morana, S. Girard, E. Marin, C. Marcandella, P. Paillet, J. Périsse, J.-R. Macé, A. Boukenter, M. Cannas, Y. Ouerdane

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 18, pp. 5411-5414 (September 2014)
 • Yonas Muanenda, Mohammad Taki, Fabrizio Di Pasquale

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 18, pp. 5463-5466 (September 2014)
 • Xiaoyong Zhong, Yiping Wang, Junle Qu, Changrui Liao, Shen Liu, Jian Tang, Qiao Wang, Jing Zhao, Kaiming Yang, Zhengyong Li

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 19, pp. 5729-5731 (October 2014)
 • A. L. Ricchiuti, D. Barrera, K. Nonaka, S. Sales

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 18, pp. 21757-21766 (September 2014)
 • Chuang Wu, Zhengyong Liu, A. Ping Zhang, Bai-Ou Guan, Hwa-Yaw Tam

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 19, pp. 22802-22807 (September 2014)
 • T. K Yadav, R. Narayanaswamy, M. H. Abu Bakar, Y. Mustapha Kamil, M. A. Mahdi

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 19, pp. 23231-23241 (September 2014)
 • Yu-Long Hou, Wen-Yi Liu, Shan Su, Hui-Xin Zhang, Jia-Wei Zhang, Jun Liu, Ji-Jun Xiong

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 19, pp. 23640-23651 (September 2014)
 • Derrick Yong, Elizabeth Lee, Xia Yu, Chi Chiu Chan

 • Applied Optics, Vol. 53, Issue 25, pp. 5660-5671 (September 2014)
 • P. D. Dragic, C. Kucera, J. Ballato, D. Litzkendorf, J. Dellith, K. Schuster

 • Applied Optics, Vol. 53, Issue 26, pp. 6051-6057 (September 2014)
 • Krzysztof Prokopczuk, Krzysztof Rozwadowski, M. D. Aleksandra Starzyńska, Andrzej W. Domański

 • Applied Optics, Vol. 53, Issue 28, pp. 6382-6388 (October 2014)
 • Yanhui Qi, Lin Ma, Zexin Kang, Yunlong Bai, Bin Yin, Shuisheng Jian

 • Applied Optics, Vol. 53, Issue 28, pp. 6494-6502 (October 2014)
 • Junjie Wang, Meng Wang, Jian Xu, Li Peng, Minghong Yang, Minghe Xia, Desheng Jiang

 • Applied Optics, Vol. 53, Issue 28, pp. 6586-6590 (October 2014)
 • Xiaonan Hui, Taihang Ye, Shilie Zheng, Jinhai Zhou, Hao Chi, Xiaofeng Jin, Xianmin Zhang

 • Applied Optics, Vol. 53, Issue 29, pp. H85-H90 (October 2014)
 • Jianying Yuan, Chun-Liu Zhao, Yumeng Zhou, Xiangdong Yu, Juan Kang, Jianfeng Wang, Shangzhong Jin

 • Chinese Optics Letters, Vol. 12, Issue 9, pp. 090601- (September 2014)
 • Wenchao Dong, Jue Wei, Xuehai Wang, Zhihui Kang, Xiaofeng Xu

 • Optica, Vol. 1, Issue 3, pp. 175-180 (September 2014)
 • Brandon Redding, Mansoor Alam, Martin Seifert, Hui Cao
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       
<< Previous Results 1-20 of 1000 Next >>

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings