OSA's Digital Library

Journal of the Optical Society of America A

Journal of the Optical Society of America A

| OPTICS, IMAGE SCIENCE, AND VISION

 •  

Materials : Nonlinear optical materials


<< Previous Results 1-20 of 791 Next >>
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       

 • JOSA B, Vol. 31, Issue 10, pp. 2455-2459 (October 2014)
 • Shiva Shahin, Khanh Kieu, Joel M. Hales, Hyeongeu Kim, Yulia A. Getmanenko, Yadong Zhang, Joseph W. Perry, Seth R. Marder, Robert A. Norwood, Nasser Peyghambarian

 • JOSA B, Vol. 31, Issue 12, pp. 3170-3180 (December 2014)
 • Kenichi Oguchi, Naoya Yasumatsu, Shinichi Watanabe

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 19, pp. 5598-5601 (October 2014)
 • S. Kumar, R. Herrero, M. Botey, K. Staliunas

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 20, pp. 24055-24061 (October 2014)
 • Zhiyuan Dou, Yanrong Song, Jinrong Tian, Jinghui Liu, Zhenhua Yu, Xiaohui Fang

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 20, pp. 24179-24191 (October 2014)
 • Xia Li, Wei Chen, Tianfeng Xue, Juanjuan Gao, Weiqing Gao, Lili Hu, Meisong Liao

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 22, pp. 26814-26824 (November 2014)
 • Paveen Apiratikul, Jeremiah J. Wathen, Gyorgy A. Porkolab, Bohan Wang, Lei He, Thomas E. Murphy, Christopher J. K. Richardson

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 22, pp. 27019-27025 (November 2014)
 • Ai-Ping Luo, Peng-Fei Zhu, Hao Liu, Xu-Wu Zheng, Nian Zhao, Meng Liu, Hu Cui, Zhi-Chao Luo, Wen-Cheng Xu

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 22, pp. 27086-27093 (November 2014)
 • Lirong Wang, Naixia Zhai, Lijuan Liu, Xiaoyang Wang, Guiling Wang, Yong Zhu, Chuangtian Chen

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 22, pp. 27606-27616 (November 2014)
 • Dongsheng Yuan, Zeliang Gao, Shaojun Zhang, Zhitai Jia, Jun Shu, Yang Li, Zhengping Wang, Xutang Tao

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 23, pp. 28731-28739 (November 2014)
 • Francis Vanier, Yves-Alain Peter, Martin Rochette

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 23, pp. 28740-28755 (November 2014)
 • Jian Cheng, Mingjun Chen, Wei Liao, Haijun Wang, Jinghe Wang, Yong Xiao, Mingquan Li

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 23, pp. 29020-29030 (November 2014)
 • D. C. Guo, X. D. Jiang, J. Huang, F. R. Wang, H. J. Liu, X. Xiang, G. X. Yang, W. G. Zheng, X. T. Zu

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 24, pp. 29708-29713 (December 2014)
 • H. H. Liu, K. K. Chow

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 24, pp. 30325-30332 (December 2014)
 • Simon Ilas, Pascal Loiseau, Gérard Aka, Takunori Taira

 • Applied Optics, Vol. 53, Issue 33, pp. 7998-8001 (November 2014)
 • Kiyoshi Kato, Nobuhiro Umemura

 • Optical Materials Express, Vol. 4, Issue 10, pp. 2066-2077 (October 2014)
 • Christian Karras, Doris Litzkendorf, Stephan Grimm, Kay Schuster, Wolfgang Paa, Herbert Stafast

 • Optical Materials Express, Vol. 4, Issue 10, pp. 2190-2203 (October 2014)
 • O. Mouawad, C. Strutynski, J. Picot-Clémente, F. Désévédavy, G. Gadret, J-C Jules, F. Smektala

 • Optical Materials Express, Vol. 4, Issue 10, pp. 2215-2220 (October 2014)
 • De-Long Zhang, Qun Zhang, Cong-Xian Qiu, Wing-Han Wong, Edwin Yue-Bun Pun

 • Optical Materials Express, Vol. 4, Issue 11, pp. 2451-2459 (November 2014)
 • John F. Molloy, Mira Naftaly, Yury Andreev, Konstantin Kokh, Gregory Lanskii, Valery Svetlichnyi

 • Optica, Vol. 1, Issue 5, pp. 311-314 (November 2014)
 • Thomas F. S. Büttner, Moritz Merklein, Irina V. Kabakova, Darren D. Hudson, Duk-Yong Choi, Barry Luther-Davies, Stephen J. Madden, Benjamin J. Eggleton
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       
<< Previous Results 1-20 of 791 Next >>

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings