OSA's Digital Library

Journal of the Optical Society of America A

Journal of the Optical Society of America A

| OPTICS, IMAGE SCIENCE, AND VISION

 •  

Nonlinear optics : Nonlinear optics


<< Previous Results 1-20 of 1000 Next >>
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       

 • JOSA B, Vol. 31, Issue 9, pp. 2109-2115 (September 2014)
 • Xing Zhu, Pu Cao, Liyan Song, Yingji He, Huagang Li

 • JOSA B, Vol. 31, Issue 9, pp. 2175-2181 (September 2014)
 • Xiuwen Xia, Jingping Xu, Yaping Yang

 • JOSA B, Vol. 31, Issue 9, pp. 2221-2231 (September 2014)
 • Rashid A. Ganeev

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 15, pp. 4305-4308 (August 2014)
 • Andrei S. Rogov, Evgenii E. Narimanov

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 15, pp. 4317-4320 (August 2014)
 • Alessandro Alberucci, Chandroth P. Jisha, Gaetano Assanto

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 16, pp. 4958-4961 (August 2014)
 • P. Panagiotopoulos, D. G. Papazoglou, A. Couairon, S. Tzortzakis

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 17, pp. 5086-5089 (September 2014)
 • K. Schuh, M. Kolesik, E. M. Wright, J. V. Moloney

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 16, pp. 19375-19385 (August 2014)
 • Hongfei Shi, Can Wang, Zhipei Sun, Yueliang Zhou, Kuijuan Jin, Simon A. T. Redfern, Guozhen Yang

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 16, pp. 19774-19782 (August 2014)
 • Xiaoping Ren, Hong Wang, Hongcheng Wang, Yingji He

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 17, pp. 19850-19859 (August 2014)
 • C. Metayer, A. Serres, E. J. Rosero, W. A. S. Barbosa, F. M. de Aguiar, J. R. Rios Leite, J. R. Tredicce

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 17, pp. 20155-20163 (August 2014)
 • J. A. Fülöp, Z. Ollmann, Cs. Lombosi, C. Skrobol, S. Klingebiel, L. Pálfalvi, F. Krausz, S. Karsch, J. Hebling

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 17, pp. 20177-20184 (August 2014)
 • Mingtao Cao, Ya Yu, Liyun Zhang, Fengjuan Ye, Yunlong Wang, Dong Wei, Pei Zhang, Wenge Guo, Shougang Zhang, Hong Gao, Fuli Li

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 17, pp. 20205-20213 (August 2014)
 • Dror Shayovitz, Harald Herrmann, Wolfgang Sohler, Raimund Ricken, Christine Silberhorn, Dan M. Marom

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 17, pp. 20239-20251 (August 2014)
 • Koustuban Ravi, W. Ronny Huang, Sergio Carbajo, Xiaojun Wu, Franz Kärtner

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 17, pp. 20292-20297 (August 2014)
 • Fanghui Ren, Xiangyu Wang, Zhong’an Li, Jingdong Luo, Sei-Hum Jang, Alex K.-Y. Jen, Alan X. Wang

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 17, pp. 20298-20310 (August 2014)
 • Zhi-Yuan Zhou, Dong-Sheng Ding, Yun-Kun Jiang, Yan Li, Shuai Shi, Xi-Shi Wang, Bao-Sen Shi

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 17, pp. 21061-21068 (August 2014)
 • N. Berti, W. Ettoumi, J. Kasparian, J.-P. Wolf

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 18, pp. 21411-21420 (September 2014)
 • Kai Wang, Miaochan Zhi, Xia Hua, Alexei V. Sokolov

 • Applied Optics, Vol. 53, Issue 23, pp. 5109-5116 (August 2014)
 • Yingchun Liang, Ruifeng Su, Lihua Lu, Haitao Liu

 • Biomedical Optics Express, Vol. 5, Issue 9, pp. 3116-3122 (September 2014)
 • Jian Lin, Sengkhoon Teh, Wei Zheng, Zi Wang, Zhiwei Huang
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       
<< Previous Results 1-20 of 1000 Next >>

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings