OSA's Digital Library

Journal of the Optical Society of America A

Journal of the Optical Society of America A

| OPTICS, IMAGE SCIENCE, AND VISION

 •  

Thin films : Thin films, optical properties


<< Previous Results 1-20 of 1000 Next >>
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 22, pp. 26891-26899 (November 2014)
 • Ju Won Lim, Young Tack Lee, Rina Pandey, Tae-Hee Yoo, Byoung-In Sang, Byeong-Kwon Ju, Do Kyung Hwang, Won Kook Choi

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 22, pp. 27123-27135 (November 2014)
 • Wei He, Igor V. Yurkevich, Leigh T. Canham, Armando Loni, Andrey Kaplan

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 23, pp. 29014-29019 (November 2014)
 • Zhenping Wu, Yang Zhang, Gongxun Bai, Weihua Tang, Ju Gao, Jianhua Hao

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 23, pp. 29135-29142 (November 2014)
 • Bincheng Li, Hao Cui, Yanling Han, Lifeng Gao, Chun Guo, Chunming Gao, Yafei Wang

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 24, pp. 29340-29355 (December 2014)
 • Peter Ott, Mohammed H. Al Shakhs, Henri J. Lezec, Kenneth J. Chau

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 24, pp. 29388-29397 (December 2014)
 • Jui-Fen Chang, Fan-Ching Chien, Ching-Wei Cheng, Chen-Chih Lin, Yang-Han Lu, Hung-Sen Wei, Cheng-Chung Jaing, Cheng-Chung Lee

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 24, pp. 29627-29635 (December 2014)
 • Mingfang Yi, Changgui Lu, Yan Gong, Zhengqing Qi, Yiping Cui

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 24, pp. 29847-29854 (December 2014)
 • Huang-Wei Pan, Shun-Jin Wang, Ling-Chi Kuo, Shiuh Chao, Maria Principe, Innocenzo M. Pinto, Riccardo DeSalvo

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 25, pp. 31396-31403 (December 2014)
 • Jae-Won Lee, Hong-Gyu Park, Hae-Chang Jeong, Sang-Bok Jang, Tae-Kyu Park, Dae-Shik Seo

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 25, pp. 31466-31472 (December 2014)
 • Jakub Holovský, Christophe Ballif

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 26, pp. 31665-31676 (December 2014)
 • Wenjun Zhou, David J. Mandia, Seán T. Barry, Jacques Albert

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 107, pp. A1695-A1700 (December 2014)
 • Ching-Ming Hsu, Bo-Ting Lin, Yin-Xing Zeng, Wei-Ming Lin, Wen-Tuan Wu

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 107, pp. A1843-A1852 (December 2014)
 • Ming-Hui Liu, Er-Tao Hu, Yuan Yao, Kai-Yan Zang, Ning He, Jing Li, Yu-Xiang Zheng, Song-You Wang, Osamu Yoshie, YangPak Lee, Cai-Zhuang Wang, D. W. Lynch, Liang-Yao Chen

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 107, pp. A1868-A1879 (December 2014)
 • Jurica Bauer, Paul P. C. Verbunt, Wan-Yu Lin, Yang Han, My-Phung Van, Hugo J. Cornelissen, Joan J. H. Yu, Cees W. M. Bastiaansen, Dirk J. Broer

 • Applied Optics, Vol. 54, Issue 1, pp. 96-100 (January 2015)
 • Xiaoyan Yang, Hao Li, Lixing You, Weijun Zhang, Lu Zhang, Zhen Wang, Xiaoming Xie

 • Optical Materials Express, Vol. 4, Issue 11, pp. 2280-2289 (November 2014)
 • D. Quiñonez-Urias, A. Vera-Marquina, D. Berman-Mendoza, A. L. Leal-Cruz, L. A. García-Delgado, I. E. Zaldívar-Huerta, A. García-Juárez, A. G. Rojas-Hernández, R. Gómez-Fuentes

 • Optical Materials Express, Vol. 4, Issue 12, pp. 2525-2534 (December 2014)
 • Zhixiong Cao, Zhuoying Chen, Ludovic Escoubas

 • Optical Materials Express, Vol. 4, Issue 12, pp. 2621-2631 (December 2014)
 • W. Benjamin Rogers, Madeleine Corbett, Sofia Magkiriadou, Philippe Guarillof, Vinothan N. Manoharan

 • Optical Materials Express, Vol. 5, Issue 1, pp. 22-28 (January 2015)
 • Pei Zhang, Dameng Tan, Xiaowei Zhang, Jun Xu, Wei Li, Pengzhan Zhang, Kunji Chen

 • Optical Materials Express, Vol. 5, Issue 1, pp. 44-50 (January 2015)
 • Hak Moo Lee, Hyung-Koo Chung, Hong-Gyu Park, Dae-Shik Seo
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       
<< Previous Results 1-20 of 1000 Next >>

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings