OSA's Digital Library

Journal of the Optical Society of America B

Journal of the Optical Society of America B

| OPTICAL PHYSICS

 • Editor: Grover Swartzlander
 • Vol. 30, Iss. 9 — Sep. 1, 2013
 • pp: 2348–2569

Optics InfoBase > JOSA B > Volume 30 > Issue 9 > Table of Contents

Topics in this Issue

 
 • Atomic and Molecular Physics
 • Diffraction and Gratings
 • Fiber Optics and Optical Communications
 • Geometric Optics
 • Integrated Optics
 • Lasers and Laser Optics
 • Nonlinear Optics
 • Optics at Surfaces
 • Optics in Computing
 • Optoelectronics
 • Physical Optics
 • Quantum Optics
 • Scattering
 • Ultrafast Optics
Click for help

Sort By: Topics | Page Range

Atomic and Molecular Physics

 • JOSA B Vol. 30, Iss. 9, pp. 2348–2354 (2013)
 • Zhenxia Wang, Zhenxing Gu, Yong Xia, Xiang Ji, and Jianping Yin

 • JOSA B Vol. 30, Iss. 9, pp. 2409–2419 (2013)
 • Mary Locke and Chad Fertig

 • JOSA B Vol. 30, Iss. 9, pp. 2436–2442 (2013)
 • Ayan Ray, Md. Sabir Ali, and Alok Chakrabarti

Diffraction and Gratings

 • JOSA B Vol. 30, Iss. 9, pp. 2420–2426 (2013)
 • Hongming Shen, Guowei Lu, Tianyue Zhang, Jie Liu, Yingbo He, Yuwei Wang, and Qihuang Gong

Fiber Optics and Optical Communications

 • JOSA B Vol. 30, Iss. 9, pp. 2443–2451 (2013)
 • Maxime Gazeau

 • JOSA B Vol. 30, Iss. 9, pp. 2498–2506 (2013)
 • Soroush Shabahang, Guangming Tao, Joshua J. Kaufman, and Ayman F. Abouraddy

Geometric Optics

 • JOSA B Vol. 30, Iss. 9, pp. 2476–2482 (2013)
 • Yoji Jimba, Keisuke Takano, Masanori Hangyo, and Hiroshi Miyazaki

Integrated Optics

 • JOSA B Vol. 30, Iss. 9, pp. 2535–2539 (2013)
 • Shirin Afzal, Vahid Ahmadi, and Majid Ebnali-Heidari

Lasers and Laser Optics

 • JOSA B Vol. 30, Iss. 9, pp. 2540–2548 (2013)
 • Saswata Ghosh

Nonlinear Optics

 • JOSA B Vol. 30, Iss. 9, pp. 2355–2364 (2013)
 • Carlo Forestiere, Antonio Capretti, and Giovanni Miano

 • JOSA B Vol. 30, Iss. 9, pp. 2491–2497 (2013)
 • Boyuan Jin, Chongxiu Yu, Jinhui Yuan, Xinzhu Sang, Xingye Xiang, Zhanyong Liu, and Shuai Wei

 • JOSA B Vol. 30, Iss. 9, pp. 2549–2554 (2013)
 • Evgeny N. Bulgakov and Almas F. Sadreev

Optics at Surfaces

 • JOSA B Vol. 30, Iss. 9, pp. 2452–2460 (2013)
 • Domenico Paparo, Andrea Rubano, and Lorenzo Marrucci

 • JOSA B Vol. 30, Iss. 9, pp. 2461–2468 (2013)
 • Xiaoyong He and Sangin Kim

 • JOSA B Vol. 30, Iss. 9, pp. 2507–2522 (2013)
 • A. Ferrando, C. Milián, and D. V. Skryabin

 • JOSA B Vol. 30, Iss. 9, pp. 2529–2534 (2013)
 • Chih-Min Chen, Chih-Kai Young, Kuan-Ren Chen, and Yung-Chiang Lan

Optics in Computing

 • JOSA B Vol. 30, Iss. 9, pp. 2365–2370 (2013)
 • Mohsen Farmahini-Farahani, Jierong Cheng, and Hossein Mosallaei

Optoelectronics

 • JOSA B Vol. 30, Iss. 9, pp. 2371–2376 (2013)
 • A. V. Baryshev, H. Uchida, and M. Inoue

 • JOSA B Vol. 30, Iss. 9, pp. 2401–2408 (2013)
 • H. M. Nguyen, O. Seitz, Yu. N. Gartstein, Y. J. Chabal, and A. V. Malko

 • JOSA B Vol. 30, Iss. 9, pp. 2523–2528 (2013)
 • Yanyan Sun, Zhaona Wang, Xiaoyu Shi, Yanrong Wang, Xiaoye Zhao, Shujing Chen, Jinwei Shi, Jing Zhou, and Dahe Liu

Physical Optics

 • JOSA B Vol. 30, Iss. 9, pp. 2387–2392 (2013)
 • Hongyan Zhao, Feng Song, Jun Zhang, Fengxiao Wang, Jiadong Liu, and Yanling Liu

 • JOSA B Vol. 30, Iss. 9, pp. 2563–2569 (2013)
 • Gaoping Huang, Yiqi Zhang, Zhaoyang Zhang, Xin Yao, Junling Che, Huaibin Zheng, and Yanpeng Zhang

Quantum Optics

 • JOSA B Vol. 30, Iss. 9, pp. 2393–2400 (2013)
 • Si Yu Song, Shuhao Wang, Guo Fu Xu, and Gui Lu Long

 • JOSA B Vol. 30, Iss. 9, pp. 2483–2490 (2013)
 • Chang-Woo Lee, Se-Wan Ji, and Hyunchul Nha

 • JOSA B Vol. 30, Iss. 9, pp. 2560–2562 (2013)
 • Hai-Qiang Ma, Ke-Jin Wei, and Jian-Hui Yang

Scattering

 • JOSA B Vol. 30, Iss. 9, pp. 2427–2435 (2013)
 • C. H. Raymond Ooi, W.-L. Ho, and P. Seow

Ultrafast Optics

 • JOSA B Vol. 30, Iss. 9, pp. 2377–2386 (2013)
 • Dmitry A. Korobko, Oleg G. Okhotnikov, and Igor O. Zolotovskii

 • JOSA B Vol. 30, Iss. 9, pp. 2469–2475 (2013)
 • Jianghua Luo, Yang Li, Zhe Wang, Qingbin Zhang, Pengfei Lan, and Peixiang Lu

 • JOSA B Vol. 30, Iss. 9, pp. 2555–2559 (2013)
 • Lucien Mandeng Mandeng, Alidou Mohamadou, Clément Tchawoua, and Hippolyte Tagwo
Click for help

Sort By: Topics | Page Range

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings