OSA's Digital Library

Journal of the Optical Society of America B

Journal of the Optical Society of America B

| OPTICAL PHYSICS

 •  

Instrumentation, measurement, and metrology : Interferometry


<< Previous Results 1-20 of 1000 Next >>
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       

 • JOSA A, Vol. 32, Issue 5, pp. 771-777 (May 2015)
 • Yassine Hadjar, Mikael Renault, Sylvain Blaize, Aurélien Bruyant, Rémi Vincent, Abdelhamid Hmima

 • Optics Letters, Vol. 40, Issue 7, pp. 1595-1598 (April 2015)
 • Xiubao Sui, Junjie Zeng, Qian Chen, Guohua Gu

 • Optics Letters, Vol. 40, Issue 8, pp. 1757-1759 (April 2015)
 • G. Blume, J. Pohl, D. Feise, M. Jendrzejewski, M. Greiner, P. Ressel, K. Paschke

 • Optics Letters, Vol. 40, Issue 9, pp. 1924-1927 (May 2015)
 • Guangyu Qiu, Siu Pang Ng, Chi Man Lawrence Wu

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 7, pp. 8235-8245 (April 2015)
 • K. L. Dooley, E. Schreiber, H. Vahlbruch, C. Affeldt, J. R. Leong, H. Wittel, H. Grote

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 7, pp. 8399-8408 (April 2015)
 • Pengcheng Hu, Jinghao Zhu, Xiaoyu Zhai, JiuBin Tan

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 7, pp. 8773-8787 (April 2015)
 • Pinhas Girshovitz, Natan T. Shaked

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 7, pp. 9052-9073 (April 2015)
 • Benyong Chen, Bin Xu, Liping Yan, Enzheng Zhang, Yanna Liu

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 7, pp. 9121-9129 (April 2015)
 • Guochao Wang, Yoon-Soo Jang, Sangwon Hyun, Byung Jae Chun, Hyun Jay Kang, Shuhua Yan, Seung-Woo Kim, Young-Jin Kim

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 7, pp. 9415-9431 (April 2015)
 • Thomas Kissinger, Thomas O.H. Charrett, Ralph P. Tatam

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 8, pp. 10032-10039 (April 2015)
 • Zhao-Qin Wu, Hui Cao, Jie-Hui Huang, Li-Yun Hu, Xue-Xiang Xu, Hao-Liang Zhang, Shi-Yao Zhu

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 8, pp. 10145-10157 (April 2015)
 • C. S. Cheung, M. Spring, H. Liang

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 8, pp. 10353-10358 (April 2015)
 • Xinpu Zhang, Wei Peng

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 8, pp. 10794-10807 (April 2015)
 • Fengwei Liu, Yongqian Wu, Fan Wu

 • Applied Optics, Vol. 54, Issue 10, pp. 2703-2709 (April 2015)
 • Yan Gao, Yanguang Yu, Jiangtao Xi, Qinghua Guo, Jun Tong, Sheng Tong

 • Applied Optics, Vol. 54, Issue 11, pp. 3491-3497 (April 2015)
 • G. Golovin, S. Banerjee, J. Zhang, S. Chen, C. Liu, B. Zhao, J. Mills, K. Brown, C. Petersen, D. Umstadter

 • Applied Optics, Vol. 54, Issue 12, pp. 3780-3785 (April 2015)
 • Iacopo Mochi, Kenneth A. Goldberg

 • Applied Optics, Vol. 54, Issue 13, pp. 3877-3885 (May 2015)
 • Xiaoyu Chen, Yongying Yang, Chen Wang, Dong Liu, Jian Bai, Yibing Shen

 • Applied Optics, Vol. 54, Issue 13, pp. D74-D81 (May 2015)
 • Amirhossein Ahadi, M. Ziad Saghir

 • Optica, Vol. 2, Issue 5, pp. 400-404 (May 2015)
 • Olivier Coutant, Mikhael De Mengin, Etienne Le Coarer
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       
<< Previous Results 1-20 of 1000 Next >>

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings