OSA's Digital Library

Journal of the Optical Society of America B

Journal of the Optical Society of America B

| OPTICAL PHYSICS

 •  

Lasers and laser optics : Lasers, neodymium


<< Previous Results 1-20 of 480 Next >>
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       

 • JOSA B, Vol. 30, Issue 11, pp. 2830-2839 (November 2013)
 • Syamsundar De, Goulc’hen Loas, Abdelkrim El Amili, Mehdi Alouini, Fabien Bretenaker

 • JOSA B, Vol. 30, Issue 12, pp. 3278-3283 (December 2013)
 • Andreas Vaupel, Nathan Bodnar, Benjamin Webb, Lawrence Shah, Michaël Hemmer, Eric Cormier, Martin Richardson

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 4, pp. 997-1000 (February 2014)
 • Xavier Délen, François Balembois, Patrick Georges

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 6, pp. 1341-1344 (March 2014)
 • Haohai Yu, Shuxian Wang, Shuo Han, Kui Wu, Liangbi Su, Huaijin Zhang, Zhengping Wang, Jun Xu, Jiyang Wang

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 6, pp. 1477-1480 (March 2014)
 • Y. J. Huang, Y. S. Tzeng, C. Y. Tang, S. Y. Chiang, H. C. Liang, Y. F. Chen

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 8, pp. 2236-2239 (April 2014)
 • Loïc Deyra, Igor Martial, Julien Didierjean, François Balembois, Patrick Georges

 • Optics Express, Vol. 21, Issue 22, pp. 26261-26268 (November 2013)
 • Y. S. Tzeng, Y. J. Huang, C. Y. Tang, K. W. Su, W. D. Chen, G. Zhang, Y. F. Chen

 • Optics Express, Vol. 21, Issue 22, pp. 27238-27245 (November 2013)
 • Ashley J. Maker, Andrea M. Armani

 • Optics Express, Vol. 21, Issue 24, pp. 29449-29454 (December 2013)
 • D. J. Kim, J. W. Kim, W. A. Clarkson

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 5, pp. 5177-5182 (March 2014)
 • Gabriela Salamu, Florin Jipa, Marian Zamfirescu, Nicolaie Pavel

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 7, pp. 7625-7631 (April 2014)
 • C. Y. Cho, Y. C. Chen, Y. P. Huang, Y. J. Huang, K. W. Su, Y. F. Chen

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 7, pp. 8069-8075 (April 2014)
 • S. J. Yoon, J. I. Mackenzie

 • Applied Optics, Vol. 52, Issue 35, pp. 8576-8580 (December 2013)
 • Huanian Zhang, Baomin Ma, Xiaohan Chen, Qingpu Wang, Xutang Tao, Ping Li

 • Applied Optics, Vol. 52, Issue 36, pp. 8795-8801 (December 2013)
 • C. Evangelatos, P. Bakopoulos, G. Tsaknakis, D. Papadopoulos, G. Avdikos, A. Papayannis, G. Tzeremes

 • Applied Optics, Vol. 53, Issue 6, pp. 1103-1109 (February 2014)
 • Wei Li, Peng Du, Jun Zhang, Shudong Shi, Shujing Liu, Nianjiang Chen, Hong Zhao, Feng Song

 • Applied Optics, Vol. 53, Issue 8, pp. 1636-1643 (March 2014)
 • M. A. Gondal, Y. W. Maganda, M. A. Dastageer, F. F. Al Adel, A. A. Naqvi, T. F. Qahtan

 • Applied Optics, Vol. 53, Issue 9, pp. 1856-1861 (March 2014)
 • Dawei Liang, Joana Almeida, Dário Garcia

 • Chinese Optics Letters, Vol. 11, Issue 12, pp. 121406-121406 (December 2013)
 • Yao Yao, Kegui Xia, Minqiang Kang, Zhiqiang Fang, Jianlang Li

 • Chinese Optics Letters, Vol. 12, Issue 1, pp. 011401- (January 2014)
 • Shuo Han, Xianlei Li, Honghao Xu, Yongguang Zhao, Haohai Yu, Huaijin Zhang, Yongzhong Wu, Zhengping Wang, Xiaopeng Hao, Xinguang Xu

 • Optical Materials Express, Vol. 4, Issue 4, pp. 790-797 (April 2014)
 • Gabriela Salamu, Florin Jipa, Marian Zamfirescu, Nicolaie Pavel
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       
<< Previous Results 1-20 of 480 Next >>

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings