OSA's Digital Library

Journal of the Optical Society of America B

Journal of the Optical Society of America B

| OPTICAL PHYSICS

 •  

Materials : Materials


<< Previous Results 1-20 of 315 Next >>
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       

 • JOSA A, Vol. 32, Issue 4, pp. 522-532 (April 2015)
 • Babak Alavikia, Ali Kabiri, Omar M. Ramahi

 • Optics Letters, Vol. 40, Issue 7, pp. 1306-1309 (April 2015)
 • Yusuf Ziya Umul

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 25, pp. 31411-31416 (December 2014)
 • Heon Jeong Oh, Malte C. Gather, Ji-Joon Song, Seok Hyun Yun

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 26, pp. 31875-31883 (December 2014)
 • Jisoo Kyoung, Doo Jae Park, Sun Jung Byun, Jaeho Lee, Soo Bong Choi, Seongjun Park, Sung Woo Hwang

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 1, pp. 484-491 (January 2015)
 • N. Akhmediev, Yaroslav Kartashov

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 6, pp. 7227-7236 (March 2015)
 • Yuezhou Li, Junmin Zhao, Hai Lin, William Milne, Yang Hao

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 6, pp. 8170-8178 (March 2015)
 • Kenneth L. Schepler, Yoonchan Jeong, Shibin Jiang, Katia Gallo, Takunori Taira, F. Ömer Ilday

 • Applied Optics, Vol. 54, Issue 2, pp. 228-235 (January 2015)
 • Nianbing Zhong, Qiang Liao, Xun Zhu, Mingfu Zhao

 • Applied Optics, Vol. 54, Issue 2, pp. 334-346 (January 2015)
 • Michael T. Cone, Joseph A. Musser, Eleonora Figueroa, John D. Mason, Edward S. Fry

 • Applied Optics, Vol. 54, Issue 4, pp. B251-B255 (February 2015)
 • Rosa Weigand, Pablo A. García, Joaquín Campos Acosta, Jacobo Storch de Gracia

 • Journal of Optical Technology, Vol. 82, Issue 1, pp. 55-57 (January 2015)
 • I. S. Gainutdinov, M. Kh. Azamotov, A. N. Galiev, I. Z. Nurullin, S. N. Shusharin, A. V. Mihaylov

 • Chinese Optics Letters, Vol. 13, Issue 2, pp. 021601-021601 (February 2015)
 • Xiangming Dong, Shibing Liu, Haiying Song, Peng Gu, Xiaoli Li

 • Chinese Optics Letters, Vol. 13, Issue 2, pp. 021602-021602 (February 2015)
 • Ruoshan Lei, Huanping Wang, Shiqing Xu, Yin Tian, Lihui Huang

 • Optical Materials Express, Vol. 4, Issue 12, pp. 2663-2665 (December 2014)
 • Thierry Verbiest, Guy Koeckelberghs, Benoît Champagne

 • Optical Materials Express, Vol. 5, Issue 1, pp. 176-187 (January 2015)
 • Sara Zuccon, Enrico Napolitani, Enrico Tessarolo, Paola Zuppella, Alain J. Corso, F. Gerlin, M. Nardello, Maria G. Pelizzo

 • Optical Materials Express, Vol. 5, Issue 2, pp. 423-429 (February 2015)
 • Yue Shao, Yu-Chou Shih, Gunwoo Kim, Frank G. Shi

 • Optical Materials Express, Vol. 5, Issue 2, pp. 441-446 (February 2015)
 • Peng Liu, Hailan Yi, Guohong Zhou, Jian Zhang, Shiwei Wang

 • Optical Materials Express, Vol. 5, Issue 4, pp. 676-683 (April 2015)
 • Minghui Zhang, Yan Liu, Huimei Yu, Jianding Yu, Xiaojie Zheng, Fei Ai, Xiuhong Pan, Hongyang Zhao, Meibo Tang, Haiqin Wen, Lijun Gai, ZhaoZhao Mao, Chaoyue Wang

 • Optical Materials Express, Vol. 5, Issue 4, pp. 827-837 (April 2015)
 • Upendra N. Singh, Brian M. Walsh, Jirong Yu, Mulugeta Petros, Michael J. Kavaya, Tamer F. Refaat, Norman P. Barnes

 • Photonics Research, Vol. 3, Issue 2, pp. PBTD1-PBTD1 (April 2015)
 • Han Zhang, Zhipei Sun, Jun Wang
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       
<< Previous Results 1-20 of 315 Next >>

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings