OSA's Digital Library

Journal of the Optical Society of America B

Journal of the Optical Society of America B

| OPTICAL PHYSICS

 •  

Materials : Optical materials


<< Previous Results 1-20 of 783 Next >>
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 23, pp. 6743-6746 (December 2014)
 • Jinxin Guo, Ryuta Fujii, Takanori Ono, Jürgen Klepp, Christian Pruner, Martin Fally, Yasuo Tomita

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 24, pp. 6927-6930 (December 2014)
 • Sergei Firstov, Sergey Alyshev, Mikhail Melkumov, Konstantin Riumkin, Alexey Shubin, Evgeny Dianov

 • Optics Letters, Vol. 40, Issue 3, pp. 367-370 (February 2015)
 • Andre C. Stiel, Xosé Luís Deán-Ben, Yuanyuan Jiang, Vasilis Ntziachristos, Daniel Razansky, Gil G. Westmeyer

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 24, pp. 29847-29854 (December 2014)
 • Huang-Wei Pan, Shun-Jin Wang, Ling-Chi Kuo, Shiuh Chao, Maria Principe, Innocenzo M. Pinto, Riccardo DeSalvo

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 2, pp. 1114-1124 (January 2015)
 • Fang Zou, Yunqi Liu, Chuanlu Deng, Yanhua Dong, Shan Zhu, Tingyun Wang

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 2, pp. 747-755 (January 2015)
 • Khu Vu, Sajjad Farahani, Steve Madden

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 3, pp. 2163-2173 (February 2015)
 • Yanqing Liu, Hongwei Qi, Qingming Lu, Fapeng Yu, Zhengping Wang, Xinguang Xu, Xian Zhao

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 3, pp. 2328-2338 (February 2015)
 • Peng Feng, Wen-Di Li, Weihua Zhang

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 3, pp. A43-A50 (February 2015)
 • Yurian Kim, Sunil Kim, Fauzia Iqbal, Hoyong Yie, Hyungsun Kim

 • Applied Optics, Vol. 53, Issue 36, pp. 8492-8498 (December 2014)
 • Simin Wang, Xing Chen, Mingxiang Chen, Huai Zheng, Hongru Yang, Sheng Liu

 • Applied Optics, Vol. 54, Issue 2, pp. 334-346 (January 2015)
 • Michael T. Cone, Joseph A. Musser, Eleonora Figueroa, John D. Mason, Edward S. Fry

 • Chinese Optics Letters, Vol. 12, Issue 12, pp. 120604-120604 (December 2014)
 • Hui Tian, Ciming Zhou, Dian Fan, Yiwen Ou, Dijia Yin

 • Optical Materials Express, Vol. 4, Issue 12, pp. 2460-2467 (December 2014)
 • Arvinder Singh Chadha, Deyin Zhao, Weidong Zhou

 • Optical Materials Express, Vol. 4, Issue 12, pp. 2504-2515 (December 2014)
 • Lynda E. Busse, Catalin M. Florea, Jesse A. Frantz, L. Brandon Shaw, Ishwar D. Aggarwal, Menelaos K. Poutous, Rajendra Joshi, Jas S. Sanghera

 • Optical Materials Express, Vol. 5, Issue 1, pp. 163-168 (January 2015)
 • V. O. Sokolov, V. G. Plotnichenko, E. M. Dianov

 • Optical Materials Express, Vol. 5, Issue 1, pp. 188-195 (January 2015)
 • Yan Wang, Jin He, Rihong Li, Xinqiang Yuan, Shiqing Xu, Long Zhang

 • Optical Materials Express, Vol. 5, Issue 1, pp. 51-58 (January 2015)
 • Qiaosong Cai, Fanliang Zhou, Ning Yang, Haiyuan Xu, Stefania Baccaro, Alessia Cemmi, Mauro Falconieri, Guorong Chen

 • Optical Materials Express, Vol. 5, Issue 2, pp. 353-360 (February 2015)
 • Kai Chen, Dao D. Thang, Satoshi Ishii, Ramu P. Sugavaneshwa, Tadaaki Nagao

 • Optical Materials Express, Vol. 5, Issue 2, pp. 380-392 (February 2015)
 • X. Li, S. Sundaram, P. Disseix, G. Le Gac, S. Bouchoule, G. Patriarche, F. Réveret, J. Leymarie, Y. El Gmili, T. Moudakir, F. Genty, J-P. Salvestrini, R. D. Dupuis, P. L. Voss, A. Ougazzaden

 • Optical Materials Express, Vol. 5, Issue 2, pp. 423-429 (February 2015)
 • Yue Shao, Yu-Chou Shih, Gunwoo Kim, Frank G. Shi
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       
<< Previous Results 1-20 of 783 Next >>

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings