OSA's Digital Library

Journal of the Optical Society of America B

Journal of the Optical Society of America B

| OPTICAL PHYSICS

 •  

Materials : Optical properties


<< Previous Results 1-20 of 984 Next >>
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       

 • JOSA B, Vol. 32, Issue 2, pp. 188-193 (February 2015)
 • Vitaliy Pustovit, Filippo Capolino, Ashod Aradian

 • JOSA B, Vol. 32, Issue 2, pp. 303-308 (February 2015)
 • Qin Weiping, Sin Cholnam, Liu Zhenyu, Qin Guanshi, Wu Changfeng

 • JOSA B, Vol. 32, Issue 3, pp. 479-484 (March 2015)
 • Scott Webster, Ying Chen, Giorgio Turri, Andrew Bennett, Benjamin Wickham, Michael Bass

 • Optics Letters, Vol. 40, Issue 3, pp. 367-370 (February 2015)
 • Andre C. Stiel, Xosé Luís Deán-Ben, Yuanyuan Jiang, Vasilis Ntziachristos, Daniel Razansky, Gil G. Westmeyer

 • Optics Letters, Vol. 40, Issue 4, pp. 506-509 (February 2015)
 • Craig Ungaro, Ankit Shah, Ivan Kravchenko, Dale K. Hensley, Stephen K. Gray, Mool C. Gupta

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 3, pp. 1951-1966 (February 2015)
 • H. Arwin, R. Magnusson, E. Garcia-Caurel, C. Fallet, K. Järrendahl, M. Foldyna, A. De Martino, R. Ossikovski

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 3, pp. 2133-2144 (February 2015)
 • Yajie Jiang, Supriya Pillai, Martin A. Green

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 3, pp. 3308-3315 (February 2015)
 • Robert Thomas, Peter M. Smowton, Peter Blood

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 4, pp. 3920-3927 (February 2015)
 • Peixiong Zhang, Baitao Zhang, Jiaqi Hong, Lianhan Zhang, Jingliang He, Yin Hang

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 5, pp. 6254-6263 (March 2015)
 • Chee Leong Tan, Soo Kyung Lee, Yong Tak Lee

 • Applied Optics, Vol. 54, Issue 4, pp. 658-662 (February 2015)
 • Tsung-Wen Chang, Yi Min Zeng, Chien-Jang Wu

 • Applied Optics, Vol. 54, Issue 4, pp. 779-788 (February 2015)
 • Shotaro Beppu, Hikaru Hotta, Houran Shafiee, Akihiro Tagaya, Yasuhiro Koike

 • Applied Optics, Vol. 54, Issue 4, pp. B251-B255 (February 2015)
 • Rosa Weigand, Pablo A. García, Joaquín Campos Acosta, Jacobo Storch de Gracia

 • Applied Optics, Vol. 54, Issue 5, pp. 1212-1219 (February 2015)
 • Saraswati Behera, Joby Joseph

 • Applied Optics, Vol. 54, Issue 7, pp. 1557-1563 (March 2015)
 • Xinan Liang, Xuewu Xu, Ruitao Zheng, Zhiming Abel Lum, Jinjun Qiu

 • Optical Materials Express, Vol. 5, Issue 2, pp. 210-217 (February 2015)
 • Zao Yi, Jiangshan Luo, Yong Yi, Xiaoli Kang, Xin Ye, Peng Bi, Pinghui Wu, Xiaodong Jiang, Yougen Yi, Yongjian Tang

 • Optical Materials Express, Vol. 5, Issue 2, pp. 361-372 (February 2015)
 • Fernando Díaz-Monge, Alejandro Paredes-Juárez, Denis A. Iakushev, Nykolay M. Makarov, Felipe Pérez-Rodríguez

 • Optical Materials Express, Vol. 5, Issue 2, pp. 447-455 (February 2015)
 • Bablu Mukherjee, Frank Tseng, Daniel Gunlycke, Kiran Kumar Amara, Goki Eda, Ergun Simsek

 • Optical Materials Express, Vol. 5, Issue 3, pp. 462-468 (March 2015)
 • Chaoyun Luo, Jiandong Zuo, Yanchao Yuan, Xuechun Lin, Feng Lin, Jianqing Zhao

 • Optical Materials Express, Vol. 5, Issue 3, pp. 585-595 (March 2015)
 • Fang Yu, Yanmin Yang, Xianyuan Su, Chao Mi, Hyo Jin Seo
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       
<< Previous Results 1-20 of 984 Next >>

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings