OSA's Digital Library

Journal of the Optical Society of America B

Journal of the Optical Society of America B

| OPTICAL PHYSICS

 •  

Materials : Rare-earth-doped materials


<< Previous Results 1-20 of 782 Next >>
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       

 • Optics Letters, Vol. 40, Issue 5, pp. 681-684 (March 2015)
 • Ying-bin Xing, Hong-qi Huang, Nan Zhao, Lei Liao, Jin-yan Li, Neng-li Dai

 • Optics Letters, Vol. 40, Issue 5, pp. 796-799 (March 2015)
 • Kunlun Yan, Khu Vu, Steve Madden

 • Optics Letters, Vol. 40, Issue 7, pp. 1294-1297 (April 2015)
 • Thierry Chanelière, Gabriel Hétet

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 4, pp. 3920-3927 (February 2015)
 • Peixiong Zhang, Baitao Zhang, Jiaqi Hong, Lianhan Zhang, Jingliang He, Yin Hang

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 4, pp. 4163-4172 (February 2015)
 • A.L. Pelé, A. Braud, J.L. Doualan, R. Chahal, V. Nazabal, C. Boussard-Plédel, B. Bureau, R. Moncorgé, P. Camy

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 4, pp. 4630-4640 (February 2015)
 • Elton Soares de Lima Filho, Kummara Venkata Krishnaiah, Yannick Ledemi, Ye-Jin Yu, Younes Messaddeq, Galina Nemova, Raman Kashyap

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 6, pp. 7021-7030 (March 2015)
 • A. Najar, H. Omi, T. Tawara

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 7, pp. 8216-8226 (April 2015)
 • Azzurra Volpi, Alberto Di Lieto, Mauro Tonelli

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 7, pp. A309-A315 (April 2015)
 • A. Liu, A. Khanna, P.S. Dutta, M. Shur

 • Applied Optics, Vol. 54, Issue 7, pp. 1594-1597 (March 2015)
 • T. Zhao, F. Wang, D. Y. Shen

 • Chinese Optics Letters, Vol. 13, Issue 3, pp. 031601-031601 (March 2015)
 • Qing Wen, Siguo Xiao, Xuejun Gao, Wenbing Xia, Xiaoliang Yang

 • Biomedical Optics Express, Vol. 6, Issue 3, pp. 838-848 (March 2015)
 • Yuxiang Zhao, Qiuqiang Zhan, Jing Liu, Sailing He

 • Optical Materials Express, Vol. 5, Issue 3, pp. 503-514 (March 2015)
 • J.A. Novoa-López, P. Martín-Ramos, H. Michinel, I.J. Sola, P. Chamorro-Posada

 • Optical Materials Express, Vol. 5, Issue 3, pp. 585-595 (March 2015)
 • Fang Yu, Yanmin Yang, Xianyuan Su, Chao Mi, Hyo Jin Seo

 • Optical Materials Express, Vol. 5, Issue 3, pp. 596-602 (March 2015)
 • Dae-Woo Jeon, Zhenyu Sun, Jing Li, Jingyu Lin, Hongxing Jiang

 • Optical Materials Express, Vol. 5, Issue 3, pp. 648-654 (March 2015)
 • Talal Mohammed Al Tahtamouni, Xiaozhang Du, Jingyu Lin, Hongxing Jiang

 • Optical Materials Express, Vol. 5, Issue 4, pp. 676-683 (April 2015)
 • Minghui Zhang, Yan Liu, Huimei Yu, Jianding Yu, Xiaojie Zheng, Fei Ai, Xiuhong Pan, Hongyang Zhao, Meibo Tang, Haiqin Wen, Lijun Gai, ZhaoZhao Mao, Chaoyue Wang

 • Optical Materials Express, Vol. 5, Issue 4, pp. 720-732 (April 2015)
 • Andreas Herrmann, Hosam A. Othman, Achraf A. Assadi, Mirko Tiegel, Stefan Kuhn, Christian Rüssel

 • Optical Materials Express, Vol. 5, Issue 4, pp. 756-763 (April 2015)
 • Linlin Liu, Mingming Li, Shuzhen Cai, Yanmin Yang, Yaohua Mai

 • Optica, Vol. 2, Issue 4, pp. 279-287 (April 2015)
 • Alexey Tiranov, Jonathan Lavoie, Alban Ferrier, Philippe Goldner, Varun B. Verma, Sae Woo Nam, Richard P. Mirin, Adriana E. Lita, Francesco Marsili, Harald Herrmann, Christine Silberhorn, Nicolas Gisin, Mikael Afzelius, Félix Bussières
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       
<< Previous Results 1-20 of 782 Next >>

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings