OSA's Digital Library

Journal of the Optical Society of America B

Journal of the Optical Society of America B

| OPTICAL PHYSICS

  •  

Optical devices : Beam splitters


<< Previous Results 1-20 of 270 Next >>
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       

  • JOSA B, Vol. 30, Issue 8, pp. 2043-2047 (August 2013)
  • Maurice Sesay, Xin Jin, Zhengbiao Ouyang

  • JOSA B, Vol. 30, Issue 12, pp. 3140-3144 (December 2013)
  • Mahdi Aghadjani, Mahmoud Shahabadi

  • JOSA B, Vol. 31, Issue 2, pp. 387-392 (February 2014)
  • Kun Li, Feng Xiao, Fan Lu, Dalin Liu, Kamal Alameh, Anshi Xu

  • Optics Letters, Vol. 38, Issue 13, pp. 2221-2223 (July 2013)
  • Jiejiang Xing, Kang Xiong, Hao Xu, Zhiyong Li, Xi Xiao, Jinzhong Yu, Yude Yu

  • Optics Letters, Vol. 38, Issue 15, pp. 2663-2665 (August 2013)
  • Bing Li, Ya’nan Zhi, Jianfeng Sun, Ning Zhang, Yu Zhou, Lijuan Wang, Peipei Hou, Liren Liu

  • Optics Letters, Vol. 39, Issue 4, pp. 781-784 (February 2014)
  • Shubin Li, Changhe Zhou, Hongchao Cao, Jun Wu

  • Optics Letters, Vol. 39, Issue 5, pp. 1149-1152 (March 2014)
  • Qinghai Song, Shuai Liu, Zhiyuan Gu, Nan Zhang, Shumin Xiao

  • Optics Express, Vol. 21, Issue 6, pp. 7748-7757 (March 2013)
  • Soheil Soltani, Andrea M. Armani

  • Optics Express, Vol. 21, Issue 11, pp. 13162-13168 (June 2013)
  • Wendi Wu, Fuquan Wu, Meng Shi, Fufang Su, Peigao Han, Lili Ma

  • Optics Express, Vol. 21, Issue 12, pp. 14202-14214 (June 2013)
  • Zanyun Zhang, Beiju Huang, Zan Zhang, Chuantong Cheng, Hongda Chen

  • Optics Express, Vol. 21, Issue 14, pp. 16331-16336 (July 2013)
  • Zhe Xiao, Xianshu Luo, Peng Huei Lim, Patinharekandy Prabhathan, Samson T. H. Silalahi, Tsung-Yang Liow, Jing Zhang, Feng Luan

  • Optics Express, Vol. 21, Issue 18, pp. 21693-21701 (September 2013)
  • Christopher M. Lalau-Keraly, Samarth Bhargava, Owen D. Miller, Eli Yablonovitch

  • Optics Express, Vol. 21, Issue 21, pp. 25592-25606 (October 2013)
  • Xin Jin, Maurice Sesay, Zhengbiao Ouyang, Qiang Liu, Mi Lin, Keyu Tao, Dengguo Zhang

  • Optics Express, Vol. 21, Issue 22, pp. 26311-26322 (November 2013)
  • Mohamed H. El Sherif, Osman S. Ahmed, Mohamed H. Bakr, Mohamed A. Swillam

  • Optics Express, Vol. 21, Issue 22, pp. 26729-26734 (November 2013)
  • Jiejiang Xing, Zhiyong Li, Yude Yu, Jinzhong Yu

  • Optics Express, Vol. 22, Issue 2, pp. 2051-2059 (January 2014)
  • G. W. Cong, K. Suzuki, S. H. Kim, K. Tanizawa, S. Namiki, H. Kawashima

  • Optics Express, Vol. 22, Issue 7, pp. 8533-8540 (April 2014)
  • Siddharth Singh, Keisuke Kojima, Toshiaki Koike-Akino, Bingnan Wang, Kieran Parsons, Satoshi Nishikawa, Eiji Yagyu

  • Applied Optics, Vol. 52, Issue 11, pp. 2312-2319 (April 2013)
  • Qingli Huang, Jinze Wang, Baogang Quan, Qiulin Zhang, Dongxiang Zhang, Dongmei Li, Qingbo Meng, Li Pan, Yanqin Wang, Guozhen Yang

  • Applied Optics, Vol. 52, Issue 14, pp. 3305-3310 (May 2013)
  • Shanshan Li, Hao Zhang, Yu Hou, Jinjun Bai, Weiwei Liu, Shengjiang Chang

  • Optical Materials Express, Vol. 3, Issue 9, pp. 1242-1249 (September 2013)
  • Benjamin S.-Y. Ung, Bo Weng, Roderick Shepherd, Derek Abbott, Christophe Fumeaux
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       
<< Previous Results 1-20 of 270 Next >>

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings