OSA's Digital Library

Journal of the Optical Society of America B

Journal of the Optical Society of America B

| OPTICAL PHYSICS

 •  

Optics at surfaces : Surface plasmons


<< Previous Results 1-20 of 1000 Next >>
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       

 • JOSA A, Vol. 32, Issue 5, pp. 701-709 (May 2015)
 • David P. Nicholls

 • JOSA B, Vol. 32, Issue 5, pp. 923-932 (May 2015)
 • Doron Bar-Lev, Ady Arie, Jacob Scheuer, Itai Epstein

 • JOSA B, Vol. 32, Issue 5, pp. 955-960 (May 2015)
 • Bofeng Zhu, Guobin Ren, Yixiao Gao, Yang Yang, Beilei Wu, Yudong Lian, Shuisheng Jian

 • Optics Letters, Vol. 40, Issue 9, pp. 1924-1927 (May 2015)
 • Guangyu Qiu, Siu Pang Ng, Chi Man Lawrence Wu

 • Optics Letters, Vol. 40, Issue 9, pp. 2056-2059 (May 2015)
 • E. S. Andrianov, N. M. Chtchelkatchev, A. A. Pukhov

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 8, pp. 9602-9611 (April 2015)
 • Nan-Fu Chiu, Cheng-Du Yang, Yi-Lun Kao, Kuan-Lin Lu

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 9, pp. 11080-11091 (May 2015)
 • Jinhyung Kim, Jung-Hwan Song, Kwang-Yong Jeong, Ho-Seok Ee, Min-Kyo Seo

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 9, pp. 11211-11220 (May 2015)
 • Dae Hun Kim, Tae Whan Kim

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 9, pp. 11462-11469 (May 2015)
 • Dan-Yang Yao, Jin-Chuan Zhang, Ying-Hui Liu, Ning Zhuo, Zhi-Wei Jia, Feng-Qi Liu, Zhan-Guo Wang

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 9, pp. 11537-11555 (May 2015)
 • Terunori Kaihara, Takeaki Ando, Hiromasa Shimizu, Vadym Zayets, Hidekazu Saito, Koji Ando, Shinji Yuasa

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 9, pp. 11566-11575 (May 2015)
 • Jing Xu, Bingbing Wu, Yuntian Chen

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 9, pp. 11763-11770 (May 2015)
 • Sencer Ayas, Gokhan Bakan, Aykutlu Dana

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 9, pp. 11783-11789 (May 2015)
 • Youngsun Choi, Jong-Kyun Hong, Jin-Ho Cho, Kwang-Geol Lee, Jae Woong Yoon, Seok Ho Song

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 9, pp. 11790-11798 (May 2015)
 • Linfang Shen, Xiaodong Zheng, Xiaohua Deng

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 9, pp. 11855-11867 (May 2015)
 • V. Křápek, A. L. Koh, L. Břínek, M. Hrtoň, O. Tomanec, R. Kalousek, S. A. Maier, T. Šikola

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 11, pp. A413-A418 (June 2015)
 • Wenchao Zhou, Kaiwei Li, Chao Song, Peng Hao, Mingbo Chi, Muxin Yu, Yihui Wu

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 11, pp. A525-A538 (June 2015)
 • C. Uhrenfeldt, T. F. Villesen, A. Têtu, B. Johansen, A. Nylandsted Larsen

 • Applied Optics, Vol. 54, Issue 13, pp. 3918-3924 (May 2015)
 • Huaiqing Liu, Guobin Ren, Yixiao Gao, Yudong Lian, Yang Qi, Shuisheng Jian

 • Optical Materials Express, Vol. 5, Issue 5, pp. 1147-1155 (May 2015)
 • Sriharsha V. Jayanti, Jong Hyuk Park, Alexandr Dejneka, Dagmar Chvostova, Kevin M. McPeak, Xiaoshu Chen, Sang-Hyun Oh, David J. Norris

 • Optical Materials Express, Vol. 5, Issue 5, pp. 932-942 (May 2015)
 • Hisham Nasser, Engin Özkol, Alpan Bek, Raşit Turan
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       
<< Previous Results 1-20 of 1000 Next >>

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings