OSA's Digital Library

Journal of the Optical Society of Korea

Journal of the Optical Society of Korea

| PUBLISHED BY THE OPTICAL SOCIETY OF KOREA

 • Vol. 19, Iss. 1 — Feb. 1, 2015
 • pp: 1–112
Click for help

Articles Sorted by Page Range

 • Journal of the Optical Society of Korea, Vol. 19, Iss. 1, pp. 1–6 (2015)
 • Young Bo Shim, Oh-Jang Kwon, Hyun-Yong Choi, and Young-Geun Han

 • Journal of the Optical Society of Korea, Vol. 19, Iss. 1, pp. 7–12 (2015)
 • Renlai Zhou, Jiancun Ren, Shuli Lou, Youlun Ju, and Yuezhu Wang

 • Journal of the Optical Society of Korea, Vol. 19, Iss. 1, pp. 13–21 (2015)
 • Bingbing Li and Young-Chon Kim

 • Journal of the Optical Society of Korea, Vol. 19, Iss. 1, pp. 22–28 (2015)
 • Thanh Bang Le, Meilan Piao, Jong-Rae Jeong, Seok-Hee Jeon, and Nam Kim

 • Journal of the Optical Society of Korea, Vol. 19, Iss. 1, pp. 29–37 (2015)
 • Sunghee Hong, Elena Stoykova, Hoonjong Kang, Youngmin Kim, Jisoo Hong, Joosup Park, and Kiheon Park

 • Journal of the Optical Society of Korea, Vol. 19, Iss. 1, pp. 38–44 (2015)
 • Minyoung Park, Joohwan Kim, and Hee-Jin Choi

 • Journal of the Optical Society of Korea, Vol. 19, Iss. 1, pp. 45–54 (2015)
 • Zhaokun Li, Xiaohui Zhao, Jingtai Cao, and Wei Liu

 • Journal of the Optical Society of Korea, Vol. 19, Iss. 1, pp. 55–62 (2015)
 • Sang-Won Lee, Heesung Kang, Joo Hyun Park, Tae Geol Lee, Eun Seong Lee, and Jae Yong Lee

 • Journal of the Optical Society of Korea, Vol. 19, Iss. 1, pp. 63–68 (2015)
 • Jie Ma, Kam Sing Wong, Shan Li, Zhe Chen, Jianying Zhou, and Yongchun Zhong

 • Journal of the Optical Society of Korea, Vol. 19, Iss. 1, pp. 69–73 (2015)
 • Yeh-Chan Ahn, Yu-Gyeong Chae, Sang Seok Hwang, Bong-Kwon Chun, Maan Hong Jung, Sung Jin Nam, Hae-Young Lee, Jae Min Chung, Chulho Oak, and Eun-Kee Park

 • Journal of the Optical Society of Korea, Vol. 19, Iss. 1, pp. 74–79 (2015)
 • Phyu Phyu Han, Atul Sewaiwar, Samart V. Tiwari, and Yeon-Ho Chung

 • Journal of the Optical Society of Korea, Vol. 19, Iss. 1, pp. 80–83 (2015)
 • Hwa Joon Jun, Dae Gil Na, Young Hoon Kwon, and Jin Hyuk Kwon

 • Journal of the Optical Society of Korea, Vol. 19, Iss. 1, pp. 84–87 (2015)
 • Yiwei Chen, Erlong Miao, Yongxin Sui, and Huaijiang Yang

 • Journal of the Optical Society of Korea, Vol. 19, Iss. 1, pp. 88–94 (2015)
 • Kyong Chan Heo, Jin Hyuk Kwon, and Jin Seog Gwag

 • Journal of the Optical Society of Korea, Vol. 19, Iss. 1, pp. 95–101 (2015)
 • Li Li, Xingfei Li, Ke Kou, and Tengfei Wu

 • Journal of the Optical Society of Korea, Vol. 19, Iss. 1, pp. 102–111 (2015)
 • Ari Kim, In-hoo Oh, Hong-suk Kim, and Youngsik Park

 • Journal of the Optical Society of Korea, Vol. 19, Iss. 1, pp. 112–112 (2015)
 • Il Jeon, MinSung Yoon, and Je-Hoon Lee
Click for help

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings