OSA's Digital Library

Journal of the Optical Society of Korea

Journal of the Optical Society of Korea

| PUBLISHED BY THE OPTICAL SOCIETY OF KOREA

 • Vol. 14, Iss. 3 — Sep. 1, 2010
 • pp: 173–285
Click for help

Articles Sorted by Page Range

 • Journal of the Optical Society of Korea, Vol. 14, Iss. 3, pp. 173–173 (2010)
 • Hyungki Cha

 • Journal of the Optical Society of Korea, Vol. 14, Iss. 3, pp. 174–177 (2010)
 • Sung-Chul Choi, Sung-Hoon Baik, Seung-Kyu Park, Hyung-Ki Cha, Im-Kang Song, and Duk-Hyeon Kim

 • Journal of the Optical Society of Korea, Vol. 14, Iss. 3, pp. 178–184 (2010)
 • Kyung-Hwa Lee, Detlef Muller, Young-Min Noh, Sung-Kyun Shin, and Dong-Ho Shin

 • Journal of the Optical Society of Korea, Vol. 14, Iss. 3, pp. 185–189 (2010)
 • Xingyou Huang, Xiaowu Yang, Fuhai Geng, Hua Zhang, Qianshan He, and Lingbing Bu

 • Journal of the Optical Society of Korea, Vol. 14, Iss. 3, pp. 190–198 (2010)
 • Xiuhong Chen and Heli Wei

 • Journal of the Optical Society of Korea, Vol. 14, Iss. 3, pp. 199–203 (2010)
 • Jihui Dong, Hyun-Ki Cha, Duk-Hyeon Kim, Sung-Hoon Baik, Guocheng Wang, Lei Tang, Zhifeng Shu, Wenjing Xu, Dongdong Hu, and Dongsong Sun

 • Journal of the Optical Society of Korea, Vol. 14, Iss. 3, pp. 204–208 (2010)
 • Han-Lim Lee, J.-Hoon Kim, Jae-Yong Ryu, Soon-Chul Kwon, Young-Min Noh, and Myo-Jeong Gu

 • Journal of the Optical Society of Korea, Vol. 14, Iss. 3, pp. 209–214 (2010)
 • Sun-Ho Park, Yong-Gi Kim, Duk-Hyeon Kim, Hai-Du Cheong, Won-Seok Choi, and Ji-In Lee

 • Journal of the Optical Society of Korea, Vol. 14, Iss. 3, pp. 215–220 (2010)
 • Chen-Bo Xie, Jun Zhou, Nobuo Sugimoto, and Zi-Fa Wang

 • Journal of the Optical Society of Korea, Vol. 14, Iss. 3, pp. 221–227 (2010)
 • Im-Kang Song, Yong-Gi Kim, Sung-Hoon Baik, Seung-Kyu Park, Hyung-Ki Cha, Sung-Chul Choi, Chin-Man Chung, and Duk-Hyeon Kim

 • Journal of the Optical Society of Korea, Vol. 14, Iss. 3, pp. 228–234 (2010)
 • Jae-Seung Lee

 • Journal of the Optical Society of Korea, Vol. 14, Iss. 3, pp. 235–239 (2010)
 • Wook-Jae Yoo, Kyoung-Won Jang, Jeong-Ki Seo, Ji-Yeon Heo, Jin-Soo Moon, Jang-Yeon Park, and Bong-Soo Lee

 • Journal of the Optical Society of Korea, Vol. 14, Iss. 3, pp. 240–244 (2010)
 • Hyoung-Jun Park, June-Ho Lee, Hyun-Jin Kim, and Min-Ho Song

 • Journal of the Optical Society of Korea, Vol. 14, Iss. 3, pp. 245–259 (2010)
 • Gyeong-Il Kweon and Young-Ho Choi

 • Journal of the Optical Society of Korea, Vol. 14, Iss. 3, pp. 260–265 (2010)
 • Joong-Ha Lee, Tae-Hyung Kim, Tae-Hoon Yoon, Jae-Chang Kim, Chul-Gyu Jhun, and Soon-Bum Kwon

 • Journal of the Optical Society of Korea, Vol. 14, Iss. 3, pp. 266–276 (2010)
 • Dong-Hee Lee

 • Journal of the Optical Society of Korea, Vol. 14, Iss. 3, pp. 277–281 (2010)
 • Jae-Hoon Jung

 • Journal of the Optical Society of Korea, Vol. 14, Iss. 3, pp. 282–285 (2010)
 • Sung-Ho Lee, Sang-Yoon Gee, Chul Kang, and Chul-Sik Kee
Click for help

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings