OSA's Digital Library

Journal of the Optical Society of Korea

Journal of the Optical Society of Korea

| PUBLISHED BY THE OPTICAL SOCIETY OF KOREA

 •  

Fiber optics and optical communications : Multiplexing


<< Previous Results 1-20 of 535 Next >>
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       

 • JOSA B, Vol. 32, Issue 1, pp. 143-149 (January 2015)
 • Giovanni Milione, Daniel A. Nolan, Robert R. Alfano

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 24, pp. 6993-6996 (December 2014)
 • Jian Wang, Sitao Chen, Daoxin Dai

 • Optics Letters, Vol. 40, Issue 3, pp. 328-331 (February 2015)
 • Adriana Lobato, Yingkan Chen, Yongmin Jung, Haoshuo Chen, Beril Inan, Maxim Kuschnerov, Nicolas K. Fontaine, Roland Ryf, Bernhard Spinnler, Berthold Lankl

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 24, pp. 29321-29330 (December 2014)
 • Nobutomo Hanzawa, Kuimasa Saitoh, Taiji Sakamoto, Takashi Matsui, Kyozo Tsujikawa, Masanori Koshiba, Fumihiko Yamamoto

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 24, pp. 29456-29464 (December 2014)
 • Koudai Harako, David Odeke Otuya, Keisuke Kasai, Toshihiko Hirooka, Masataka Nakazawa

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 24, pp. 29855-29861 (December 2014)
 • Nicolas Riesen, Simon Gross, John D. Love, Michael J. Withford

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 26, pp. 31582-31594 (December 2014)
 • Haoshuo Chen, Roy van Uden, Chigo Okonkwo, Ton Koonen

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 26, pp. 31735-31745 (December 2014)
 • Jianyu Zheng, Feng Lu, Mu Xu, Ming Zhu, Md Ibrahim Khalil, Xu Bao, Daniel Guidotti, Jianguo Liu, Ninghua Zhu, Gee-Kung Chang

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 26, pp. 31761-31773 (December 2014)
 • Itsuro Morita, Koji Igarashi, Hidenori Takahashi, Takehiro Tsuritani, Masatoshi Suzuki

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 1, pp. 183-194 (January 2015)
 • Koji Igarashi, Daiki Souma, Koki Takeshima, Takehiro Tsuritani

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 1, pp. 235-246 (January 2015)
 • R. Ryf, N. K. Fontaine, H. Chen, B. Guan, B. Huang, M. Esmaeelpour, A. H. Gnauck, S. Randel, S.J.B. Yoo, A.M.J. Koonen, R. Shubochkin, Y. Sun, R. Lingle

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 1, pp. 55-60 (January 2015)
 • Georg Rademacher, Stefan Warm, Klaus Petermann

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 2, pp. 1151-1158 (January 2015)
 • Cen Xia, Naresh Chand, A. M. Velázquez-Benítez, Zhiqun Yang, Xiang Liu, Jose Enrique Antonio-Lopez, He Wen, Benyuan Zhu, Ningbo Zhao, Frank Effenberger, Rodrigo Amezcua-Correa, Guifang Li

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 2, pp. 1547-1557 (January 2015)
 • Aldário Chrestani Bordonalli, Martyn J. Fice, Alwyn J. Seeds

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 2, pp. 943-949 (January 2015)
 • Tadesse Mulugeta, Mahmoud Rasras

 • Applied Optics, Vol. 53, Issue 35, pp. 8358-8365 (December 2014)
 • Yiwen Ou, Ciming Zhou, Angui Zheng, Chunfu Cheng, Dian Fan, Jiadi Yin, Hui Tian, Mengmeng Li, Ying Lu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 13, Issue 1, pp. 010401-010401 (January 2015)
 • Jiehui Xie, Fuyin Wang, Yao Pan, Zhengliang Hu, Yongming Hu

 • Advances in Optics and Photonics, Vol. 6, Issue 4, pp. 413-487 (December 2014)
 • Guifang Li, Neng Bai, Ningbo Zhao, Cen Xia

 • Journal of Optical Communications and Networking, Vol. 7, Issue 1, pp. A28-A36 (January 2015)
 • Jiannan Zhu, Stephan Pachnicke, Mirko Lawin, Stephen Mayne, Adrian Wonfor, Richard V. Penty, Rosie Cush, Richard Turner, Paul Firth, Mike Wale, Ian H. White, Jörg-Peter Elbers

 • Optica, Vol. 1, Issue 6, pp. 376-382 (December 2014)
 • Yongxiong Ren, Guodong Xie, Hao Huang, Nisar Ahmed, Yan Yan, Long Li, Changjing Bao, Martin P. J. Lavery, Moshe Tur, Mark A. Neifeld, Robert W. Boyd, Jeffrey H. Shapiro, Alan E. Willner
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       
<< Previous Results 1-20 of 535 Next >>

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings