OSA's Digital Library

Journal of the Optical Society of Korea

Journal of the Optical Society of Korea

| PUBLISHED BY THE OPTICAL SOCIETY OF KOREA

 •  

Holography : Computer holography


<< Previous Results 1-20 of 724 Next >>
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 19, pp. 5555-5557 (October 2014)
 • Yusuke Sando, Daisuke Barada, Toyohiko Yatagai

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 17, pp. 20387-20395 (August 2014)
 • Xugang Wang, Juan Liu, Jian Han, Nannan Zhang, Xin Li, Bin Hu, Yongtian Wang

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 17, pp. 20551-20565 (August 2014)
 • Yuval Kashter, Joseph Rosen

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 17, pp. 20776-20788 (August 2014)
 • Jiyong Park, Hoonjong Kang, Elena Stoykova, Youngmin Kim, Sunghee Hong, Yongsuk Choi, Yongjung Kim, Soonchul Kwon, Seunghyun Lee

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 19, pp. 22298-22307 (September 2014)
 • Nisan Siegel, Gary Brooker

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 19, pp. 22513-22527 (September 2014)
 • Seung-Cheol Kim, Eun-Soo Kim

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 20, pp. 24217-24223 (October 2014)
 • Gaszton Vizsnyiczai, Lóránd Kelemen, Pál Ormos

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 20, pp. 24450-24465 (October 2014)
 • Kyoji Matsushima, Masaki Nakamura, Sumio Nakahara

 • Applied Optics, Vol. 53, Issue 22, pp. 4817-4824 (August 2014)
 • Anh-Hoang Phan, Mei-lan Piao, Sang-Keun Gil, Nam Kim

 • Applied Optics, Vol. 53, Issue 24, pp. 5353-5358 (August 2014)
 • M. T. Cashmore, S. R. G. Hall, G. D. Love

 • Applied Optics, Vol. 53, Issue 27, pp. 6287-6293 (September 2014)
 • Jia Jia, Juan Liu, Guofan Jin, Yongtian Wang

 • Applied Optics, Vol. 53, Issue 27, pp. G123-G129 (September 2014)
 • Peng Xia, Yasuhiro Awatsuji, Kenzo Nishio, Shogo Ura, Osamu Matoba

 • Applied Optics, Vol. 53, Issue 27, pp. G163-G168 (September 2014)
 • Chien-Yue Chen, Qing-Long Deng, Pei-Jung Wu, Bor-Shyh Lin, Hsuan T. Chang, Hone-Ene Hwang, Guan-Syun Huang

 • Applied Optics, Vol. 53, Issue 27, pp. G209-G213 (September 2014)
 • Pengcheng Zhou, Yong Bi, Minyuan Sun, Hao Wang, Fang Li, Yan Qi

 • Applied Optics, Vol. 53, Issue 27, pp. G214-G221 (September 2014)
 • Yan-Shuo Chang, Wei-Feng Hsu, Ku-Hui Hsu, Hoang Yan Lin

 • Applied Optics, Vol. 53, Issue 27, pp. G222-G231 (September 2014)
 • Junchang Li, Han-Yen Tu, Wei-Chieh Yeh, Jinbin Gui, Chau-Jern Cheng

 • Applied Optics, Vol. 53, Issue 27, pp. G84-G94 (September 2014)
 • Jinyang Liang, Michael F. Becker

 • Applied Optics, Vol. 53, Issue 27, pp. G95-G104 (September 2014)
 • P. W. M. Tsang, T.-C. Poon, J.-P. Liu, W. C. Situ

 • Applied Optics, Vol. 53, Issue 28, pp. 6591-6597 (October 2014)
 • A. Yu. Betin, V. I. Bobrinev, S. S. Donchenko, S. B. Odinokov, N. N. Evtikhiev, R. S. Starikov, S. N. Starikov, E. Yu. Zlokazov

 • Chinese Optics Letters, Vol. 12, Issue 8, pp. 080901- (August 2014)
 • Xuemei Cao, Xinzhu Sang, Zhidong Chen, Ying Zhang, Junmin Leng, Nan Guo, Binbin Yan, Jinhui Yuan, Kuiru Wang, Chongxiu Yu
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       
<< Previous Results 1-20 of 724 Next >>

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings