OSA's Digital Library

Journal of the Optical Society of Korea

Journal of the Optical Society of Korea

| PUBLISHED BY THE OPTICAL SOCIETY OF KOREA

 •  

Lasers and laser optics : Mode-locked lasers


<< Previous Results 1-20 of 1000 Next >>
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       

 • Optics Letters, Vol. 40, Issue 4, pp. 502-505 (February 2015)
 • Zhengqian Luo, Min Zhong, Fengfu Xiong, Duanduan Wu, Yizhong Huang, Yingyue Li, Lili Le, Bin Xu, Huiying Xu, Zhiping Cai

 • Optics Letters, Vol. 40, Issue 4, pp. 617-620 (February 2015)
 • Jun-Ping Zhuang, Vincenzo Pusino, Ying Ding, Sze-Chun Chan, Marc Sorel

 • Optics Letters, Vol. 40, Issue 5, pp. 784-787 (March 2015)
 • Zhishen Zhang, Jiulin Gan, Tong Yang, Yuqing Wu, Qingyu Li, Shanhui Xu, Zhongmin Yang

 • Optics Letters, Vol. 40, Issue 6, pp. 966-969 (March 2015)
 • Bo-Jyun Fong, Wei-Ting Lin, Shang-Ying Wu, Jin-Long Peng, Wei-Wei Hsiang, Yinchieh Lai

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 4, pp. 4173-4185 (February 2015)
 • Yongrui Wang, Alexey Belyanin

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 4, pp. 4369-4376 (February 2015)
 • Zhiyu Yan, Xiaohui Li, Yulong Tang, Perry Ping Shum, Xia Yu, Ying Zhang, Qi Jie Wang

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 4, pp. 4441-4452 (February 2015)
 • Barbara Wellmann, David J Spence, David W Coutts

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 4, pp. 4563-4572 (February 2015)
 • Benjamin Langdon, Jonathan Garlick, Xiaoming Ren, Derrek J. Wilson, Adam M. Summers, Stefan Zigo, Matthias F. Kling, Shuting Lei, Christopher G. Elles, Eric Wells, Erwin D. Poliakoff, Kevin D. Carnes, Vinod Kumarappan, Itzik Ben-Itzhak, Carlos A. Trallero-Herrero

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 4, pp. 4614-4619 (February 2015)
 • Veselin Aleksandrov, Alexander Gluth, Valentin Petrov, Ivan Buchvarov, Günter Steinmeyer, Jonna Paajaste, Soile Suomalainen, Antti Härkönen, Mircea Guina, Xavier Mateos, Francesc Díaz, Uwe Griebner

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 4, pp. 4880-4886 (February 2015)
 • Chun Yin Tang, Yang Chai, Hui Long, Lili Tao, Long Hui Zeng, Yuen Hong Tsang, Ling Zhang, Xuechun Lin

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 5, pp. 5521-5531 (March 2015)
 • Sandro M. Link, Alexander Klenner, Mario Mangold, Christian A. Zaugg, Matthias Golling, Bauke W. Tilma, Ursula Keller

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 5, pp. 5972-5981 (March 2015)
 • Zhaochen Cheng, Huihui Li, Pu Wang

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 5, pp. 6292-6303 (March 2015)
 • Huihui Li, Jiang Liu, Zhaochen Cheng, Jia Xu, Fangzhou Tan, Pu Wang

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 5, pp. 6359-6369 (March 2015)
 • Junsu Lee, Joonhoi Koo, Young Min Jhon, Ju Han Lee

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 5, pp. 6418-6427 (March 2015)
 • Jun Liu, Yu Chen, Pinghua Tang, Changwen Xu, Chujun Zhao, Han Zhang, Shuangchun Wen

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 5, pp. 6738-6746 (March 2015)
 • Michel Olivier, Marc-Daniel Gagnon, Michel Piché

 • Applied Optics, Vol. 54, Issue 5, pp. 1041-1045 (February 2015)
 • Fuyong Wang, Zhipeng Qin, Guoqiang Xie, Peng Yuan, Liejia Qian, Xiaodong Xu, Jun Xu

 • Applied Optics, Vol. 54, Issue 7, pp. 1681-1687 (March 2015)
 • Xuejian Wu, Lijun Yang, Hongyuan Zhang, Honglei Yang, Haoyun Wei, Yan Li

 • Optical Materials Express, Vol. 5, Issue 3, pp. 479-489 (March 2015)
 • Peiguang Yan, Aijiang Liu, Yushan Chen, Hao Chen, Shuangchen Ruan, Chunyu Guo, Sifan Chen, Irene Ling Li, Haipeng Yang, Juguang Hu, Guangzhong Cao

 • Optica, Vol. 2, Issue 2, pp. 141-146 (February 2015)
 • Fred N. Baynes, Franklyn Quinlan, Tara M. Fortier, Qiugui Zhou, Andreas Beling, Joe C. Campbell, Scott A. Diddams
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       
<< Previous Results 1-20 of 1000 Next >>

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings