OSA's Digital Library

Journal of the Optical Society of Korea

Journal of the Optical Society of Korea

| PUBLISHED BY THE OPTICAL SOCIETY OF KOREA

 •  

Materials : Optical properties


<< Previous Results 1-20 of 998 Next >>
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       

 • JOSA A, Vol. 32, Issue 4, pp. 522-532 (April 2015)
 • Babak Alavikia, Ali Kabiri, Omar M. Ramahi

 • JOSA A, Vol. 32, Issue 4, pp. 533-537 (April 2015)
 • Shigeo Ogawa, Jiro Nakamura

 • JOSA B, Vol. 32, Issue 3, pp. 479-484 (March 2015)
 • Scott Webster, Ying Chen, Giorgio Turri, Andrew Bennett, Benjamin Wickham, Michael Bass

 • Optics Letters, Vol. 40, Issue 7, pp. 1201-1203 (April 2015)
 • Yu-Cheng Hsiao, Wei Lee

 • Optics Letters, Vol. 40, Issue 7, pp. 1290-1293 (April 2015)
 • Xiangqian Shen, Qingkang Wang, Peihua Wangyang, Kun Huang, Le Chen, Daiming Liu

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 4, pp. 3920-3927 (February 2015)
 • Peixiong Zhang, Baitao Zhang, Jiaqi Hong, Lianhan Zhang, Jingliang He, Yin Hang

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 5, pp. 6254-6263 (March 2015)
 • Chee Leong Tan, Soo Kyung Lee, Yong Tak Lee

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 5, pp. 6858-6866 (March 2015)
 • Wenyu Zhao, Xiandong Leng, Yongyuan Jiang

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 5, pp. 6937-6945 (March 2015)
 • Faisal Kamran, Otto H. A. Abildgaard, Arman A. Subash, Peter E. Andersen, Stefan Andersson-Engels, Dmitry Khoptyar

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 6, pp. 7320-7332 (March 2015)
 • Jiwen Sun, Jin Wang, Yuanze Liu, Qing Ye, Huanhuan Zeng, Wenyuan Zhou, Jianchun Mei, Chunping Zhang, Jianguo Tian

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 6, pp. 7653-7658 (March 2015)
 • Kezhi Zheng, Weiye Song, Guanghui He, Zhen Yuan, Weiping Qin

 • Applied Optics, Vol. 54, Issue 7, pp. 1557-1563 (March 2015)
 • Xinan Liang, Xuewu Xu, Ruitao Zheng, Zhiming Abel Lum, Jinjun Qiu

 • Applied Optics, Vol. 54, Issue 10, pp. 2710-2714 (April 2015)
 • Kwang-Hyon Kim, Song-Hyok Kim, Myong-Chol Bae

 • Chinese Optics Letters, Vol. 13, Issue 4, pp. 041601-041601 (April 2015)
 • Lili Zhu, Baoan Liu, Lisong Zhang, Qinghua Zhang, Zhengping Wang, Xun Sun

 • Optical Materials Express, Vol. 5, Issue 3, pp. 462-468 (March 2015)
 • Chaoyun Luo, Jiandong Zuo, Yanchao Yuan, Xuechun Lin, Feng Lin, Jianqing Zhao

 • Optical Materials Express, Vol. 5, Issue 3, pp. 585-595 (March 2015)
 • Fang Yu, Yanmin Yang, Xianyuan Su, Chao Mi, Hyo Jin Seo

 • Optical Materials Express, Vol. 5, Issue 4, pp. 690-703 (April 2015)
 • A-Ra Cho, Soo-Young Park

 • Optical Materials Express, Vol. 5, Issue 4, pp. 712-719 (April 2015)
 • Yanhua Dong, Jianxiang Wen, Fufei Pang, Yanhua Luo, Gang-ding Peng, Zhenyi Chen, Tingyun Wang

 • Optical Materials Express, Vol. 5, Issue 4, pp. 756-763 (April 2015)
 • Linlin Liu, Mingming Li, Shuzhen Cai, Yanmin Yang, Yaohua Mai

 • Photonics Research, Vol. 3, Issue 2, pp. A1-A9 (April 2015)
 • Chengmin Gao, Xin Zhao, Jun Yao, Xiao-Qing Yan, Xiang-Tian Kong, Yongsheng Chen, Zhi-Bo Liu, Jian-Guo Tian
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       
<< Previous Results 1-20 of 998 Next >>

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings