OSA's Digital Library

Journal of the Optical Society of Korea

Journal of the Optical Society of Korea

| PUBLISHED BY THE OPTICAL SOCIETY OF KOREA

 •  

Materials : Semiconductor materials


<< Previous Results 1-20 of 450 Next >>
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       

 • JOSA A, Vol. 31, Issue 4, pp. 879-885 (April 2014)
 • Yu-Bin Chen, I-Chuan Ho, Feng-Cheng Chiu, Chia-Sheng Chang

 • JOSA B, Vol. 31, Issue 2, pp. 291-295 (February 2014)
 • Elizabeth Ann P. Prieto, Sheryl Ann B. Vizcara, Armando S. Somintac, Arnel A. Salvador, Elmer S. Estacio, Christopher T. Que, Kohji Yamamoto, Masahiko Tani

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 4, pp. 805-808 (February 2014)
 • Chun-Ying Huang, Ya-Ju Lee, Tai-Yuan Lin, Shao-Lun Chang, Jan-Tian Lian, Hsiu-Mei Lin, Nie-Chuan Chen, Ying-Jay Yang

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 6, pp. 1501-1504 (March 2014)
 • Guanjun You, Jie Liu, Zhenyu Jiang, Li Wang, N. A. El-Masry, A. M. Hosalli, Salah M. Bedair, Jian Xu

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 8, pp. 2483-2486 (April 2014)
 • Zi-Hui Zhang, Zhengang Ju, Wei Liu, Swee Tiam Tan, Yun Ji, Zabu Kyaw, Xueliang Zhang, Namig Hasanov, Xiao Wei Sun, Hilmi Volkan Demir

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 4, pp. 4000-4005 (February 2014)
 • Bin Wei, Yuan Ji, Xiao-Dong Han, Ze Zhang, Jin Zou

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 4, pp. 4131-4136 (February 2014)
 • K. L. Vodopyanov, I. Makasyuk, P. G. Schunemann

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 6, pp. 6322-6328 (March 2014)
 • Shunfei Fan, Zhixin Qin, Chenguang He, Xinqiang Wang, Bo Shen, Guoyi Zhang

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 8, pp. 8843-8855 (April 2014)
 • S. Boninelli, G. Franzò, P. Cardile, F. Priolo, R. Lo Savio, M. Galli, A. Shakoor, L. O’Faolain, T. F. Krauss, L. Vines, B. G. Svensson

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 8, pp. 9902-9911 (April 2014)
 • Chongwen He, Haihong Zhu, Panpan Hu

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 102, pp. A425-A437 (March 2014)
 • Man Xu, Arthur J. H. Wachters, Joop van Deelen, Maurice C. D. Mourad, Pascal J. P. Buskens

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 102, pp. A491-A497 (March 2014)
 • Jūras Mickevičius, Jonas Jurkevičius, Gintautas Tamulaitis, Michael S. Shur, Max Shatalov, Jinwei Yang, Remis Gaska

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 103, pp. A715-A722 (May 2014)
 • Oliver Höhn, Tobias Kraus, Gerard Bauhuis, Ulrich T. Schwarz, Benedikt Bläsi

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 103, pp. A735-A741 (May 2014)
 • Xiaojie Wu, Fanzhi Meng, Zhenzhong Zhang, Yingning Yu, Xiaojuan Liu, Jian Meng

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 103, pp. A779-A789 (May 2014)
 • Zi-Hui Zhang, Wei Liu, Swee Tiam Tan, Zhengang Ju, Yun Ji, Zabu Kyaw, Xueliang Zhang, Namig Hasanov, Binbin Zhu, Shunpeng Lu, Yiping Zhang, Xiao Wei Sun, Hilmi Volkan Demir

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 103, pp. A833-A841 (May 2014)
 • Hao Long, Songzhan Li, Xiaoming Mo, Haoning Wang, Zhao Chen, Zhe Chuan Feng, Guojia Fang

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 103, pp. A930-A940 (May 2014)
 • Katherine T. Fountaine, Christian G. Kendall, Harry A. Atwater

 • Applied Optics, Vol. 53, Issue 10, pp. B22-B26 (April 2014)
 • Andriy I. Savchuk, Ihor D. Stolyarchuk, Vitaliy V. Makoviy, Oleksandr A. Savchuk

 • Optical Materials Express, Vol. 4, Issue 3, pp. 518-524 (March 2014)
 • Yanhua Zong, Xiangeng Meng, Koji Fujita, Katsuhisa Tanaka

 • Optical Materials Express, Vol. 4, Issue 3, pp. 553-558 (March 2014)
 • C. P. Jiang, Z. P. Sui, K. Xu, X. H. Zheng, L. Liu, J. C. Zhang, X. Q. Wang, B. Shen
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       
<< Previous Results 1-20 of 450 Next >>

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings