OSA's Digital Library

Journal of the Optical Society of Korea

Journal of the Optical Society of Korea

| PUBLISHED BY THE OPTICAL SOCIETY OF KOREA

 •  

Nonlinear optics : Harmonic generation and mixing


<< Previous Results 1-20 of 1000 Next >>
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       

 • JOSA B, Vol. 31, Issue 8, pp. 1942-1947 (August 2014)
 • Yashuai Han, Xin Wen, Jiandong Bai, Baodong Yang, Yanhua Wang, Jun He, Junmin Wang

 • JOSA B, Vol. 31, Issue 9, pp. 2142-2149 (September 2014)
 • Yunxu Sun, Xuguang Shao, Tianye Huang, Zhifang Wu, Timothy Lee, Shum Ping Perry, Gilberto Brambilla

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 13, pp. 3860-3863 (July 2014)
 • Yan Guo, Miriam Deutsch

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 13, pp. 4001-4004 (July 2014)
 • Jihua Zhang, Eric Cassan, Xinliang Zhang

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 14, pp. 4132-4135 (July 2014)
 • Cheng Liu, Grigory Golovin, Shouyuan Chen, Jun Zhang, Baozhen Zhao, Daniel Haden, Sudeep Banerjee, Jack Silano, Hugon Karwowski, Donald Umstadter

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 14, pp. 4231-4234 (July 2014)
 • A. M. Vyunishev, V. V. Slabko, I. S. Baturin, A. R. Akhmatkhanov, V. Ya. Shur

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 14, pp. 4274-4277 (July 2014)
 • Daniel E. Wilcox, Matthew E. Sykes, Andrew Niedringhaus, Max Shtein, Jennifer P. Ogilvie

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 15, pp. 4353-4355 (August 2014)
 • Marcus Beutler, Ingo Rimke, Edlef Büttner, Valentin Petrov, Ludmila Isaenko

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 15, pp. 4579-4582 (August 2014)
 • J. I. Jang, D. J. Clark, J. A. Brant, J. A. Aitken, Y. S. Kim

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 16, pp. 4766-4768 (August 2014)
 • Pu Zhao, Bing Xu, Robert van Leeuwen, Tong Chen, Laurence Watkins, Delai Zhou, Peng Gao, Guoyang Xu, Qing Wang, Chuni Ghosh

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 17, pp. 5018-5021 (September 2014)
 • Shekhar Guha, Jacob O. Barnes, Leonel P. Gonzalez

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 17, pp. 5086-5089 (September 2014)
 • K. Schuh, M. Kolesik, E. M. Wright, J. V. Moloney

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 14, pp. 17187-17192 (July 2014)
 • Ling Zhang, Kai Li, Degang Xu, Haijuan Yu, Guochun Zhang, Yuye Wang, Lirong Wang, Faxian Shan, Chao Yan, Yingying Yang, Baohua Wang, Nan Wang, Xuechun Lin, Yicheng Wu, Jianquan Yao

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 14, pp. 17478-17478 (July 2014)
 • Matt M. Coles, Mathew D. Williams, David L. Andrews

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 15, pp. 17657-17665 (July 2014)
 • Hanhu Diao, Yinghui Zheng, Zhinan Zeng, Xiaochun Ge, Chuang Li, Ruxin Li, Zhizhan Xu

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 15, pp. 18612-18624 (July 2014)
 • Tingting Wu, Yunxu Sun, Xuguang Shao, Perry Ping Shum, Tianye Huang

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 17, pp. 20542-20550 (August 2014)
 • Thanh-Liêm Nguyên, Marc Castaing, Thierry Gacoin, Jean-Pierre Boilot, François Balembois, Patrick Georges, Antigoni Alexandrou

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 17, pp. 20607-20612 (August 2014)
 • Ali Mojibpour, Mahdi Pourfath, Hans Kosina

 • Applied Optics, Vol. 53, Issue 23, pp. 5109-5116 (August 2014)
 • Yingchun Liang, Ruifeng Su, Lihua Lu, Haitao Liu

 • Optica, Vol. 1, Issue 1, pp. 39-44 (July 2014)
 • Matthew D. Seaberg, Bosheng Zhang, Dennis F. Gardner, Elisabeth R. Shanblatt, Margaret M. Murnane, Henry C. Kapteyn, Daniel E. Adams
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       
<< Previous Results 1-20 of 1000 Next >>

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings