OSA's Digital Library

Journal of the Optical Society of Korea

Journal of the Optical Society of Korea

| PUBLISHED BY THE OPTICAL SOCIETY OF KOREA

 •  

Nonlinear optics : Upconversion


<< Previous Results 1-20 of 254 Next >>
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       

 • JOSA B, Vol. 30, Issue 11, pp. 3041-3047 (November 2013)
 • Guang-Zong Dong, Xin-Lu Zhang

 • Optics Letters, Vol. 38, Issue 23, pp. 4985-4987 (December 2013)
 • Guo-Liang Shentu, Xiu-Xiu Xia, Qi-Chao Sun, Jason S. Pelc, M. M. Fejer, Qiang Zhang, Jian-Wei Pan

 • Optics Letters, Vol. 38, Issue 23, pp. 5114-5117 (December 2013)
 • S. Chaitanya Kumar, Kavita Devi, M. Ebrahim-Zadeh

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 3, pp. 454-457 (February 2014)
 • Lili Xing, Yanling Xu, Rui Wang, Wei Xu, Zhiguo Zhang

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 3, pp. 528-531 (February 2014)
 • J. F. Sell, M. A. Gearba, B. D. DePaola, R. J. Knize

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 4, pp. 845-848 (February 2014)
 • Alexander Akulshin, Dmitry Budker, Russell McLean

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 5, pp. 1294-1297 (March 2014)
 • Feng Qi, Shuzhen Fan, Takashi Notake, Koji Nawata, Takeshi Matsukawa, Yuma Takida, Hiroaki Minamide

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 6, pp. 1386-1389 (March 2014)
 • Wei Shao, Guanying Chen, Jossana Damasco, Xianliang Wang, Aliaksandr Kachynski, Tymish Y. Ohulchanskyy, Chunhui Yang, Hans Ågren, Paras N. Prasad

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 6, pp. 1501-1504 (March 2014)
 • Guanjun You, Jie Liu, Zhenyu Jiang, Li Wang, N. A. El-Masry, A. M. Hosalli, Salah M. Bedair, Jian Xu

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 7, pp. 2000-2003 (April 2014)
 • Yanmin Yang, Chao Mi, Xianyuan Su, Fuyun Jiao, Linlin Liu, Jiao Zhang, Fang Yu, Xiaodong Li, Yanzhou Liu, Yaohua Mai

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 7, pp. 2191-2193 (April 2014)
 • Kenta Kohno, Yu-ichi Takeuchi, Toshiyuki Kitamura, Ken’ichi Nakagawa, Ken-ichi Ueda, Mitsuru Musha

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 8, pp. 2503-2506 (April 2014)
 • K. E. Riumkin, M. A. Melkumov, I. A. Varfolomeev, A. V. Shubin, I. A. Bufetov, S. V. Firstov, V. F. Khopin, A. A. Umnikov, A. N. Guryanov, E. M. Dianov

 • Optics Express, Vol. 21, Issue 21, pp. 24674-24679 (October 2013)
 • Guo-Liang Shentu, Qi-Chao Sun, Xiao Jiang, Xiao-Dong Wang, Jason S. Pelc, M. M. Fejer, Qiang Zhang, Jian-Wei Pan

 • Optics Express, Vol. 21, Issue 21, pp. 24829-24836 (October 2013)
 • Kavita Devi, S. Chaitanya Kumar, M. Ebrahim-Zadeh

 • Optics Express, Vol. 21, Issue 22, pp. 25715-25726 (November 2013)
 • Vito Roppo, Ksawery Kalinowski, Yan Sheng, Wieslaw Krolikowski, Crina Cojocaru, Jose Trull

 • Optics Express, Vol. 21, Issue 25, pp. 30693-30706 (December 2013)
 • Johannes Knorr, Philipp Rudolf, Patrick Nuernberger

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 6, pp. 6976-6983 (March 2014)
 • Wenjie Wang, Yan Sheng, Shaoding Liu, Xiaoying Niu, Wieslaw Krolikowski

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 102, pp. A452-A464 (March 2014)
 • Georgios E. Arnaoutakis, Jose Marques-Hueso, Aruna Ivaturi, Karl W. Krämer, Stefan Fischer, Jan Christoph Goldschmidt, Bryce S. Richards

 • Chinese Optics Letters, Vol. 11, Issue 11, pp. 111901- (November 2013)
 • Xiaoqing Li, Jing Yang, Xinzhi Sheng, Jingyuan Zhang, Dafu Cui, Qinjun Peng, Zuyan Xu

 • Optical Materials Express, Vol. 4, Issue 4, pp. 823-835 (April 2014)
 • M. Uchida, T. Hayakawa, T. Suhara, J-R. Duclère, P. Thomas
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       
<< Previous Results 1-20 of 254 Next >>

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings