OSA's Digital Library

Journal of the Optical Society of Korea

Journal of the Optical Society of Korea

| PUBLISHED BY THE OPTICAL SOCIETY OF KOREA

 •  

Optical devices : Resonators


<< Previous Results 1-20 of 1000 Next >>
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       

 • JOSA B, Vol. 31, Issue 4, pp. 672-677 (April 2014)
 • Qi-Gong Liu, Qi-Cheng Wu, Xin Ji

 • JOSA B, Vol. 31, Issue 5, pp. 1096-1102 (May 2014)
 • Gilles Rosolen, Bjorn Maes

 • JOSA B, Vol. 31, Issue 5, pp. 1109-1117 (May 2014)
 • T. Hansson, D. Modotto, S. Wabnitz

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 5, pp. 1157-1160 (March 2014)
 • Angela E. Klein, Carsten Schmidt, Mattes Liebsch, Norik Janunts, Mikhail Dobynde, Andreas Tünnermann, Thomas Pertsch

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 5, pp. 1282-1285 (March 2014)
 • Yong Zhang, Cheng Zeng, Danping Li, Ge Gao, Zengzhi Huang, Jinzhong Yu, Jinsong Xia

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 6, pp. 1425-1428 (March 2014)
 • Dirk Jalas, Alexander Yu. Petrov, Manfred Eich

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 6, pp. 1633-1636 (March 2014)
 • Liangjun Lu, Linjie Zhou, Xinwan Li, Jianping Chen

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 7, pp. 1768-1771 (April 2014)
 • Shota Yamada, Bong-Shik Song, Seungwoo Jeon, Jeremy Upham, Yoshinori Tanaka, Takashi Asano, Susumu Noda

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 7, pp. 1799-1802 (April 2014)
 • Lawrence D. Tzuang, Mohammad Soltani, Yoon Ho Daniel Lee, Michal Lipson

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 7, pp. 1841-1844 (April 2014)
 • Fang Bo, Steven He Huang, Şahin Kaya Özdemir, Guoquan Zhang, Jingjun Xu, Lan Yang

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 5, pp. 5754-5761 (March 2014)
 • Jing Zhao, Xianhe Liu, Weibin Qiu, Yuhui Ma, Yixin Huang, Jia-Xian Wang, Kan Qiang, Jiao-Qing Pan

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 6, pp. 6778-6790 (March 2014)
 • Dapeng Ding, Michiel J. A. de Dood, Jared F. Bauters, Martijn J. R. Heck, John E. Bowers, Dirk Bouwmeester

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 6, pp. 6958-6965 (March 2014)
 • Yonghui Tian, Lei Zhang, Jianfeng Ding, Lin Yang

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 7, pp. 8136-8142 (April 2014)
 • Sebastian Maier, Peter Gold, Alfred Forchel, Niels Gregersen, Jesper Mørk, Sven Höfling, Christian Schneider, Martin Kamp

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 7, pp. 8339-8348 (April 2014)
 • Jong-Bum You, Wook-Jae Lee, Dongshik Won, Kyoungsik Yu

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 7, pp. 8490-8502 (April 2014)
 • Fei Lou, Min Yan, Lars Thylen, Min Qiu, Lech Wosinski

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 8, pp. 8856-8870 (April 2014)
 • K. Misiakos, I. Raptis, A. Salapatas, E. Makarona, A. Botsialas, M. Hoekman, R. Stoffer, G. Jobst

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 8, pp. 8970-8984 (April 2014)
 • Qi Guo, Liu-Yong Cheng, Li Chen, Hong-Fu Wang, Shou Zhang

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 8, pp. 9659-9666 (April 2014)
 • Jared C. Mikkelsen, Wesley D. Sacher, Joyce K. S. Poon

 • Photonics Research, Vol. 2, Issue 2, pp. 45-50 (April 2014)
 • Mohammed Sharif Murib, Emre Yüce, Oğuzhan Gürlü, Ali Serpengüzel
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       
<< Previous Results 1-20 of 1000 Next >>

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings